-------------- မဂၤလာပါ စာဖတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...

Sunday, March 29, 2015

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ boss-ဆိုပါစို႔ က်ေနာ့္နည္း,က်ေနာ့္ဟန္,က်ေနာ့္ဖန္တီးဥာဏ္တို႔က အမွန္ၿဖစ္ေနသင့္တာ ဘယ္လိုလဲေပါ့ေနာ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*****************

.............................................................
" ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေရာက္ရိွေနစဥ္..ပါမစ္အမွန္,ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အမွန္နဲ႔လုပ္ငန္းခြင္ အရည္အခ်င္းရိွၿခင္းအမွန္ဆိုတဲ့ အေၿခခံေကာင္းမ်ားၿဖင့္ သမၼာအာဇီ၀ေဘာင္အတြင္းကေနလို႔ ဤစာေရးသူအေနနဲ႔ သူေ႒းလုပ္ၾကည့္မယ္ေနာ"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ,ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသူ,ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔အတြက္ လက္စြဲၿပဳထားရမည့္>DRIVER'S EDUCATION CURRICULUM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-အထက္ပါ သေကၤတ=အမွတ္အသားမ်ားဟာ ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔အတြက္ မိမိတို႔.. ေရာက္ရိွ'ယာဥ္ေမာင္းရမည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သိမွတ္လိုက္နာေပးရမဲ့  "International Traffic Signs"ေပါ့ေနာ..။
****************
-စာအုပ္ရဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးစာမ်က္ႏွာကေနလို႔..ေက်ာဘက္စာမ်က္ႏွာတိုင္ေအာင္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း-၅၈-မ်က္ႏွာအတြက္ မေလးရွား RM-30-ထက္မက အကုန္အက်ခံကာ..
-ယာဥ္ေမာင္းသူ=ၿမန္မာမိတ္ေဆြတို႔အား..မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုပဲေရာက္ေရာက္..နားလည္အသံုးခ်ႏိုင္ဘို႔ရန္..
-အထူးရည္ရြယ္လို႔-ဤ'မြန္ေဇာ္ဦး Blogs ၾကီးထဲမွာ မွတ္တမ္းၿပဳေပးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္..။

+++++++++++++++++++++++++++++