-------------- မဂၤလာပါ စာဖတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...

Friday, May 5, 2017

"ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)က်င့္စဥ္ၾကီးႏွင့္တန္ဘိုးၾကီးဥာဏ္စဥ္(၃)မ်ိဳး"

~~~~~~~~~~~~
-ဤစာေရးသူအား..၁၉၈၇-ခုႏွစ္မွ စတင္ၿဖည့္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ "ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ဆက္တိုက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ပေဒသာက်င့္စဥ္ၾကီးသည္ > မဟာမ'ကာရ ေလာပဥာဏ္စဥ္+မဟာဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္+ပေဒသာသိဒၵိဥာဏ္စဥ္..ဆိုတဲ့ ဆန္းၾကယ္အစြမ္းထက္ေသာ တန္ဘိုးၾကီးဥာဏ္စဥ္(၃)မ်ိဳးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္အသံုးခ်ႏိုင္ဘို႔အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ တမဂၤလာအထူးၿပဳကာ  ေလ့က်င့္ၿဖည့္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ၾကီးပင္ ၿဖစ္ပါတယ္..
********
-၂၀၁၇(ခုႏွစ္ရဲ႔ မတ္လ-၁၂)ရက္..တေပါင္းလၿပည့္ေန႔မွာ ဤစာေရးသူအား "ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ဆက္တိုက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ပေဒသာက်င့္စဥ္ခန္းၾကီးတစ္ခုက ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ရတယ္၊
+++++++

-ဤစာေရးသူအား  "ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ဆက္တိုက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ပေဒသာက်င့္စဥ္ခန္းၾကီးတစ္ခု> ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ၿပီးသြားလို႔ ေရွ့ဆက္အခ်ိန္ကာလစဥ္ အသစ္သစ္ေတြထဲ..အထက္ပါဥာဏ္စဥ္ၾကီး(၃)မ်ိဳးတို႔ကို တကယ္အသံုးၿပဳတဲ့အခါ..

(က)သီလသိကၡာရိွၿခင္းအေၿခခံၿဖင့္ သမာဓိနဲ႔ခ်ိန္ညွိၿပီးေတာ့မွ အသံုးၿပဳႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳရတယ္..။..

(ခ)-သီလသိကၡာရိွၿခင္းအေၿခခံၿဖင့္ ဘုန္းကံလို႔ဆိုအပ္တဲ့ ရင့္က်က္အတိတ္ကုသိုလ္ကံမ်ားနဲ႔ သင့္တင့္မွန္စြာ ခ်ိန္ညွိၿပီးေတာ့မွ အသံုးၿပဳႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ထူးထူးၿခားၿခားေတြ႔ရတယ္..။..

 (ဂ)-သီလသိကၡာရိွၿခင္းအေၿခခံၿဖင့္ ဂမၻီရနည္း..အဓိ႒ာန္'အထူးၿပဳၿပီးမွ အထက္ပါဥာဏ္စဥ္ၾကီး(၃)မ်ိဳးတို႔ကို အခ်ိန္အခါအားေလ်ာစြာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အသံုးခ်ႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္။
........

-ပိုင္းၿခမ္းသိတတ္တဲ့ဥာဏ္,ထိုးထြင္းသိတတ္တဲ့ဥာဏ္,ဆက္စပ္သိတတ္တဲ့ဥာဏ္,ဆန္႔က်င္ဘက္(၂)ခုတို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၿမင္တတ္တဲ့ဥာဏ္,ေကာင္းကင္လို က်ယ္၀န္းတဲ့ဥာဏ္,ေနလို..လလို ထြန္းထြန္းေတာက္ေတာက္ အေရာင္အလင္းရိွတဲ့ဥာဏ္,ေရတံခြန္..လိႈင္းတံပိုးမ်ားလို အရိွန္အဟုန္ရိွတဲ့ဥာဏ္,မီးလ်ံမီးဓာတ္၀န္းလို ရန္သူၿပိဳင္ဘက္တို႔အား ရိႈ႔ၿမိႈက္ေလာင္က်ြမ္းတတ္တဲ့ဥာဏ္,ေလမုန္တိုင္းေတြလိုမ်ိဳး ကေမ်ာက္ကေခ်ာက္ အေမွာင့္ေကာင္မ်ားအား မႈတ္ထုတ္အေ၀းလြင့္တတ္တဲ့ဥာဏ္,တန္ခိုးအစြမ္းထက္ေသာ စၾကာလက္နက္မ်ားနဲ႔ ပစ္ခြင္းပစ္ေဖာက္၀င္လာသလိုမ်ိဳး ေၾကာက္ထိတ္ဘြယ္ရာ အေမးအစစ္ဥာဏ္,တန္ဘိုးၾကီးမားသည့္ ထူးၿခားဆန္းၾကယ္စြာေသာ အေၿဖအလင္းဥာဏ္,လိုတရ ပေဒသာဖန္တီးဥာဏ္ စသည္ၿဖင့္ ဥာဏ္စဥ္တန္ဘိုးတရာမ်ား အမ်ိဳးစံုရိွတတ္၍..ထိုထိုဥာဏ္စဥ္တို႔၌ စြမ္းရည္အဆင့္ခ်င္း မတူၾကပဲ..အသံုးခ်ႏိုင္ဘို႔အတြက္ အေၿခခံအားၿပဳရတာမ်ိဳးလဲ ကြဲၿပားၾကေသးတယ္၊

...တကယ္အမွန္မွာေတာ့ ဥာဏ္ဆိုတာ သိတတ္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ၿပီး..သညာသိ,၀ိဥာဏ္သိတို႔ထက္ သာလြန္ထူးၿခားၿပီးေတာ့ အထူးထူး အၿပားၿပား အကဲပိုကာ 'အင္အား'ပါေသာ(အစြမ္းသတၱိရိွေသာ) သိတတ္;ၿမင္တတ္တာမ်ိဳး ၿဖစ္ပါသတည္းတဲ့ခင္ဗ်ာ..။
.....

.................{>>..ကိုယ့္မွာ ဥာဏ္ရိွထားတယ္ဆိုတိုင္း..ဥာဏ္က သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အၿမဲၿဖစ္ေပၚအစြမ္းၿပေနတာမ်ိဳးေတြ မဟုတ္တတ္ပဲ ဥာဏ္ပြင့္လင္းလာဘို႔အတြက္ အေၿခခံညွိယူမႈေတြ လုပ္ေပးရပါတယ္..သခ်ၤာဆရာၾကီးအား သခ်ၤပုစၦာၿမင္တိုင္း သခ်ၤာဥာဏ္ေတြ ထင္ရွားေပၚလြင္လာတတ္သလား..သခ်ၤာဆရာၾကီးအား ရာဂထန္ေနတဲ့အခ်ိန္,ေဒါသမႊန္ထူေနတဲ့အခိုက္မွာ သခ်ၤပုစၦာၿမင္တိုင္း သခ်ၤာဥာဏ္ေတြ ထင္ရွားပြင့္လင္းသြားေရာလား..

-တန္ဘိုးၾကီး ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ဥာဏ္စဥ္အလင္းအားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ႏိုင္ဘို႔အတြက္ အေၿခခံအေနနဲ႔ စိတ္ၿငိမ္းေအးမႈေတြ လိုအပ္တယ္ေပါ့ေနာ..။}
.....
 -ဤစာေရးသူအား>မဟာမ'ကာရ ေလာပဥာဏ္စဥ္+မဟာဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္+ပေဒသာသိဒၵိဥာဏ္စဥ္..ဆိုတဲ့ ဆန္းၾကယ္အစြမ္းထက္ေသာ တန္ဘိုးၾကီးဥာဏ္စဥ္(၃)မ်ိဳး..အသံုးၿပဳခဲ့ရပံု မွတ္တမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ပို အားလပ္တဲ့အခါ စုစုစည္းစည္းနဲ႔ fb နဲ႔ blogs ေတြထဲမွာ မွတ္တမ္းၿပဳေပးထားပါမယ္။
.................

(-blogs ေတြထဲမွာ စာ၀င္'မေရးတာ တစ္ႏွစ္မကေအာင္ အခ်ိန္ၾကာခဲ့ၿပီေနာ..ဤစာေရးသူရဲ႔ blogs ဧည့္သည္မ်ားနဲ႔ blogger မိတ္ေဆြမ်ား ..ကိုယ္နဲ႔သင့္တန္သေလာက္ေသာ အရာ႒ာနေတြမွာ ၾကံတိုင္းေအာင္လို႔ ေဆာင္တိုင္းေၿမာက္ေစသား..။)

++++++++++

Monday, March 21, 2016

"ႏွစ္ေပါင္း ၃၀-ဆက္တိုက္ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ၾကီးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ .facebook အသံုးၿပဳမႈကို ရပ္နားထားပါမည္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
......................
-1987-ခုႏွစ္..တေပါင္းလၿပည့္ေန႔အ၀င္ အာရံုတက္မွ အဓိ႒ာန္ အထူးၿပဳကာ စတင္ခဲ့ေသာ ဤစာေရးသူရဲ႔ "ႏွစ္ေပါင္း ၃၀-ဆက္တိုက္ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ၾကီးသည္"..23/03/2016-ဗုဒၶဟူးေန႔=အခုဒီႏွစ္ရဲ႔ တေပါင္းလၿပည့္ေန႔တြင္ ၂၉-ႏွစ္တိတိ ၿပည့္ပါၿပီ။
-ႏွစ္ေပါင္း ၃၀-ဆက္တိုက္ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ၾကီးအတြက္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္သာ လိုေတာ့တယ္ေပါ့ေနာ..။
.................
--အခုဆိုရင္ က်ေနာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဆက္တိုက္ ပေဒသာက်င့္စဥ္ၾကီး > ေနာက္ဆံုးႏွစ္ရဲ႔ ေခ်မႈန္းေရး SHOW ကြင္းၾကီးထဲမွာ ေရာက္ရိွေနခ်ိန္,အလြန္အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္ ၿဖစ္ပါတယ္..

>> CCTV ကင္မရာေတြထက္ ပိုမိုအစြမ္းထက္တဲ့ ဒိဗၺစကၡဳ=တန္ခိုးမ်က္လံုးမ်ားနဲ႔ ၀ိဇၨာဓိုရ္ေတြ နတ္ေတြ ၿဗဟၼာအပါအ၀င္ တန္ခိုးေလာကသားမ်ားက က်ေနာ့့္ရဲ႔ ONE MAN SHOW စြမ္းရည္ေဖာ္ထုတ္ၿပေဆာင္မႈမ်ားကို အေသးစိပ္ကစလို႔ ၾကည့္ရႈမွတ္တမ္းတင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္..က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးဂရုထားရမဲ့အခ်ိန္ ၿဖစ္ပါတယ္။- ေနာက္ဆံုးႏွစ္ရဲ႔ ေခ်မႈန္းေရး SHOW ကြင္းၾကီးထဲမွာ ေရာက္ရိွေနသူ=က်ေနာ့္သည္ စိတ္ဓာတ္ဥာဏ္အစဥ္ ၾကည့္လင္ေၿဖာင့္လင္းမႈတို႔..ရိွႏိုင္ေစေရးအတြက္ အာရံုတစ္ခ်ိဳ႔ကို လ်စ္လ်ဴထားကာ ၿပတ္ၿခားလိုက္ရမယ္ေပါ့ေနာ..။
အဲဒါေၾကာင့္မို႔.."ႏွစ္ေပါင္း ၃၀-ဆက္တိုက္ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ၾကီးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ .facebook အသံုးၿပဳမႈကို ရပ္နားထားပါမည္"
-blogs ေတြထဲမွာ post အသစ္ တင္ေပးေနတာကိုလဲ ရပ္နားထားပါမည္။

(-ဤ blogs ထဲက post အေဟာင္းမ်ားကိုလဲပဲ ေခတၱ၀ွက္သိမ္းထားကာ စိစိစစ္စစ္နဲ႔ ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပေပးထားမည္။)

-အင္အာနက္အသံုးၿပဳမႈေတြ အားလံုး ေရွာင္ၾကဥ္မည္။
-ၿခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ဒိဗၺစကၡဳ အေၿဖစဥ္တစ္ခ်ိဳ႔ကို.. အခ်ိန္အခါသိကာ ေဖာ္ၿပေပးထားမည္။
+++++++++++++++++++++++
-စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အသိအခင္ေတြအားလံုး လူနတ္သတၱ၀ါေပါင္းစုံ အကုန္လံုးတို႔အား စိမ္ေရၿပယ္ က်ိန္စာဖယ္လို႔ အကုသိုလ္ကြယ္ အႏၱရာယ္ေပ်ာက္ၿပီးလ်င္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးစံုတို႔၌ က်မၼာၾကပါေစ..ခ်မ္းသာၾကပါေစ..ေဘးရန္ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းကင္းလြတ္ၾကပါေစ-မိမိတို႔အတြက္ ရသင့္ရထိုက္သမွ်ေသာ အေကာင္းအၿမတ္သုခတရားမ်ားကို
-လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာနဲ႔ အခ်ိန္အၿမန္မွီေအာင္ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊
--လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာနဲ႔ အခ်ိန္အၿမန္မွီေအာင္ ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊
*********************************

Tuesday, November 3, 2015

အရိေမတၱယ် ဗုဒၶဝင္

~~~~~~~~~~~~~~~~
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးခြင္႔ရမည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
........................
၁။ ယခုၾကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ေဂါတမ သာသနာတြင္းမွာ ကုိယ္တုိင္ ရဟန္းသာမေဏ သီလရွင္၀တ္ျပီး
ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္သာသနာျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၂။ မိမိရင္မွျဖစ္တဲ့သား၊ သူတစ္ပါးရင္မွ ျဖစ္တဲ့သားေတြကုိ ရဟန္းခံေပးျခင္း၊ ရွင္ျပဳေပးျခင္းျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၃။ မိခင္ဖခင္တုိ့ကုိ ၀တ္ေက်တန္းေက်မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါလက္ပါ ရိုေသစြာျပဳစုလုပ္ေကၽြးတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။
၄။ သရဏဂံုသီလ မျပတ္ ေဆာက္တည္ေသာ ပုဂၹိဳလ္။
၅။ ဘုရားသာသနာ တည္စိမ့္ေသာဌာ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ စည္းခံု ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ဇရပ္ စသည္တုိ့ကုိ ျပဳျပင္
တဲ့ပုဂၹိဳလ္၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴးဒါန္းတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။
၆။ ေဗာဓိေညာင္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးေသာ ပုဂၹိဳလ္၊ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းေသာ ပုဂၹိဳလ္။
၇။ ေရတြင္း ေရကန္ ေရအိမ္ စတုဒီသာ ေက်ာင္းဇရပ္ တံတား ျပဳျပင္ေသာပုဂၹိုဳလ္၊
အရုဏ္ဆြမ္း ေန့ဆြမ္း ေလာင္လွဴေသာ ပုဂၹိဳလ္။
၈။ ရဟန္းတုိ့အား ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းေထာက္ပံံ့ေသာ ပုဂၹိဳလ္။
၉။ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေသာ ပုဂၹိဳလ္
အားလံုး ဧကန္မုခ် ေျမၾကီး လက္ခတ္မလြဲ၊ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေျမာ္ရျပီး နိဗၹာန္ကုိရမယ္။
..........................
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား
.................... 

  -ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္.. ကပိၸလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ႔အခ်ိန္ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေၾကာင့္..
-အရဟတၱဖိုလ္စ်ာန္သမာပတ္ ဝင္စားျပီး ေနာက္..အဇိတရဟန္း ေနာင္အနာဂတ္ကာလမွာ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူမည္႔ အေႀကာင္းကို ေဟာႀကားေတာ္ မူပါတယ္။
..........
အရိေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းက တစ္ဆယ့္ေၿခာက္သေခ်ၤႏွင္႔ ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီေတြျဖည္႔က်င္႔ျပီး တုသိတာ နတ္ျပည္ မွာရိွေနမယ္။
...............
ေနာင္ပြင္႔ေတာ္မူမည္႔အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္အေႀကာင္း
.......................

အေလာင္းေတာ္နတ္သားက လူ႕ျပည္ကိုဆင္းျပီး ပဋိသေႏၶေနဖို႔ရာအတြက္ ဘုရားေလာင္းတို႔ရဲ႔ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ဓမၼတာအရ
ပဋိသေႏၶယူေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ႀကည္႔ျခင္းငါးပါး အရင္ႀကည္႔ျပီးမွ ပဋိသေႏၶ ယူ ေလ႔ရိွႀကတယ္။
ႀကည္႔ျခင္းငါးပါးျဖင္႔ႀကည္႔ေတာ္မူျခင္းက-

(၁) ဘုရားျဖစ္မည္႔ေခတ္အခါကာလကား အႏွစ္တစ္သိန္းမွစျပီး ေအာက္ျဖစ္ေသာကာလအႏွစ္တစ္ရာတန္း မွစျပီး အထက္ျဖစ္ေသာ
ကာလ (တစ္သိန္းႏွင္႔ တစ္သိန္းေအာက္-၁၀၀အထက္)
(၂) ဘုရားျဖစ္ရာက်ြန္းကား ဇမၺဴဒိပ္က်ြန္း
(၃) ဘုရားပြင္႔ရာေဒသကား မဇၥ်ိမေဒသ
(၄) ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရာ အမ်ိဳးကား မင္းမ်ိဳး ပုဏၰားမ်ိဳး
(၅) မယ္ေတာ္၏အသက္အပိုင္းအျခားကား ဘုရားေလာင္းေမြးျပီး ခုနစ္ရက္သာေနရျခင္း
---------------------
ပဋိသေႏၶယူုျခင္း
...................
ေကတုမတီျပည္……သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တိုင္ပင္ႀကံစည္ဘက္ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာအတိတ္ အနာဂတ္ ကိုသိျမင္ႏိုင္ျပီး
ပစၥဳပန္သံသရာအစီးအပြားကို ဆံုးမတတ္ေသာ သုျဗဟၼပုဏၰားႀကီး၏ ျဗဟၼဏဝတီ ပုေဏၰးမ ဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶေနလိမ္႔မည္။
ျဗဟၼဏဝတီပုေဏၰးမဝမ္းမွာဆယ္လျပည္႔တဲ႔အခါမွာ ဣသိပေတနသမင္ေတာမွာ မယ္ေတာ္ျဗဟၼဏဝတီ သည္ ထိုင္လ်က္
လည္းမဟုတ္ အိပ္လ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ ရပ္လ်က္သာလွ်င္ သစ္ပင္၏အကိုင္းအခက္ကို ကိုင္လ်က္ ေမေတၱယ်ကို
ဖြားေတာ္မူလိမ္႔မည္။ ဘုရားေလာင္းနဲ႔အတူ တစ္ခ်ိန္တည္းဖြားေတာ္မူတဲ႔ ဖြားဘက္ေတာ္ ၁၈ကုေဋအားလံုး
အမတ္ေတြခ်ည္းျဖစ္မယ္။ အဇိတဟူေသာအမည္ကိုသာေပးလိမ္႔မယ္။ ဘုရားေလာင္း အဇိတမင္းသားဟာ ဖြားလွ်င္ဖြားခ်င္း
ခုနစ္ဖဝါးလွမ္းျပီး ေျခေတာ္ခ်တိုင္းခ်တိုင္း ႀကာပြင္႔ ေတြေပၚေပါက္လိမ္႔မယ္။
ဖြားလွ်င္ဖြားခ်င္း ခုနစ္လွမ္းလွမ္းျပီး
“ယခုဘဝကားငါ႔အဖို႔ေနာက္ဆံုးဘဝတည္း ေနာက္ထပ္ဘဝမရိွေတာ႔ျပီ အာသေဝါကင္းသည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင္႔ ျငိမ္းေအးလတံၱ႔”
ဟူေသာစကားကိုအရပ္ေလးမ်က္ႏွာကိုႀကည္႔ျပီးေျပာဆိုလိမ္႔မယ္။
.....................
ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ေပၚလာျခင္း
............................
အဇိတမင္းသား ေလာကစည္းစိမ္ခံစားဖို႔ရာ ေနမင္း၏ေရာင္ျခည္ကဲ႔သို႔ လူသားေတြမ်က္စိျဖင္႔ စိမ္းစိမ္းမႀကည္႔ဝံ႕တဲ႔ အေရာင္တလက္
လက္ျဖင္႔ ရတနာအေရာင္ထြန္းလင္းေျပာင္တဲ႔ တင္႔တယ္ခံ႕ညားေသာ ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ ေပၚေပါက္လာလိ္မ္႔မည္။ ျပာသာဒ္ေလး
ေဆာင္ကို တစ္ေဆာင္မွာ ပရိေဘာဂအသံုးအေဆာင္ အျပည္႔အစံုပါတဲ႔တိုက္ခန္းက ခုနစ္ေထာင္စီ တစ္ဖက္တစ္ဖက္မွာ  ပတၱျမားေက်ာက္
မ်က္ရြဲ စီေသာနဝရတ္ကိုးပါးနဲ႔ ျပည္႔စံုေသာ ပလႅင္ခုနစ္ေထာင္စီ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာ ထီးျဖဴ ခုနစ္ေထာင္စီခုတင္ေညာင္ေစာင္း
ခုနစ္ေထာင္စီ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္ကို တိုက္ခန္းကခုနစ္ ေထာင္စီ ဆိုေတာ႔ ျပာသာဒ္ေလးေဆာင္ဆိုရင္တုိက္ခန္းေပါင္း ၂၈၀၀၀ရိွမယ္။
ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ေရႊအိုးႀကီးကတစ္လံုးစီ။ ေရႊအိုးတစ္လံုးစီရဲ႔အဝကား တစ္ယူဇနာက်ယ္မယ္။ ေရႊအိုး၏အေမာက္ကား
ေျမႀကီးနဲ႔ အမွ်ေအာက္ေျမႀကီးအဆံုးထိ သံုးလို႔မကုန္ဘူး။ ဒါတင္မကေသးဘူးေရႊအိုးတစ္လံုးစီမွာ ပေဒသာပင္ႀကီးေျခာက္ပင္စီေပါက္လိမ္႔
မယ္။ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္မွာ ဆဒၵန္ဆင္မင္း ခုနစ္ေထာင္ ေလာဟကသိေႏၶာျမင္းတစ္ေထာင္ျဖင္႔ ေမာင္းႏွင္ရေသာ ရထား
ခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမေပါင္း တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က ဆိုတီး မွဳတ္ေျဖေဖ်ာ္ဖို႔ရာကေခ်သည္အမ်ိဳးသမီး ခုနစ္ေထာင္တို႔ျဖင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖ
ႀကလိမ္႔မည္။
.........................
အဇိတမင္းသားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
..........................
အခ်ိန္တန္လို႔အရြယ္ေရာက္တဲ႔အခါ စႏၵမုကၡီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳလိမ္႔မည္။ စႏၵမုကၡီအမ်ိဳးသမီးကလည္း သူမတူ နတ္သမီးတမွ်
အလြန္လွပျပီး သူ႕ရဲ႔ခႏၶာကိုယ္အနံ႔ကား စႏၵကူး သရကၡန္အနံ႕လိုေမႊးႀကိဳင္ေနမယ္။ ခႏၶာကိုယ္အသားကလည္း ဝါဂြမ္းကဲ႔သို႔ ႏူးညံ႕မယ္။
ခႏၶာကိုယ္အေရာင္က ဆယ္႔ႏွစ္ေတာင္အတြင္း မီးမထြန္းဘဲ အေရာင္တဝင္းဝင္းထိန္ေနမယ္။ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္ေလာက္
ဘုန္းႀကီးလိုက္မလဲဆိုတာ ရွင္ဘုရင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဇိတမင္းသား ဘဝေလာက္ရိွတာေတာင္မွ သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တကြ ျမိဳ႔ေပါင္းရွစ္
ေသာင္းေလးေထာင္က ရွင္ဘုရင္ေတြ နတ္သားေတြက ေဝယ်ဝစၥလုပ္ေပးခ်င္လို႔ျပဳလုပ္ခြင္႔ေပးဖို႔လာျပီးေတာင္းပန္ႀကတယ္တဲ႔။ အဇိတ
မင္းသားက အက်ြႏု္ပ္မွာ ဖြားဘက္ေတာ္ ၁၈ ကုေဋအမတ္ႀကီးႏွင္႔တကြ ဆင္ျမင္းရဲမက္ဗိုလ္ပါေတြ ရိွပါတယ္။ အလိုမရိွေတာ႔ပါ ဟု
ေျပာလႊတ္လိမ္႔မယ္။
..................
သားေတာ္ဖြားျမင္ျခင္း
...................
အဇိတမင္းသားဟာ ျပသာဒ္ေလးေဆာင္မွာ ေလာကီစည္းစိမ္ခံစားေနစဥ္မွာအႏွစ္တစ္ေသာင္းျပည္႔တဲ႔ အခါက်ရင္ ျဗဟၼာဝံသ ဆိုတဲ႔ သား
ေယာက်ာ္းေလးေမြးဖြားလိမ္႔မယ္။
.............
နိမိတ္ေလးပါးျမင္ျခင္း
....................
ျဗဟၼာဝံသ သားေယာက်ာ္းေလးေမြးဖြားျပီးတဲ႔အခါ ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဓမၼတာအရ ဥယ်ာဥ္က ထြက္စဥ္မွာ သူအို သူနာ သူေသ
ရဟန္း နိမိတ္ႀကီးေလးပါးေတြ႕ျမင္ရရင္ သံေဝဂတရားေတြရလာျပီးေတာ႔ ေတာထြက္မည္႔အႀကံ ျဖစ္ေပၚလာလိမ္႔မည္။ ဒိဗ်ာဝဒါန ေမေတၱ
ယ်ဗ်ာကရဏဝဒါန (၃၆-၃၇)မွာျပဆို ထားတာကေတာ႔ သခၤမင္း၏ ယဇ္တိုင္အပိုင္းပိုင္းျပတ္သည္ကို ျမင္ရျပီးသံေဝဂျဖစ္ျပီး ေတာထြက္
လိမ္႔မည္လို႔ ျပဆိုထားတာရိွေသးတယ္။ ဘယ္လိုပံုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေတာကေတာ႔ထြက္မွာပါပဲ။ အဇိတမင္းသား ေတာထြက္မယ္႔အႀကံစိတ္
ကို သခၤစႀကဝေတးမင္းက သိတဲ႔အခါအဇိတမင္းသားေပ်ာ္ေအာင္ ဆိုျပီးေတာ႔ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာ ကေခ်သည္ေတြျမိဳ႔သူ ျမိဳ႔
သား နိဂံုးဇနပုဒ္သူ မင္းသားမင္းေျမး သူေဌးသူႀကြယ္စေသာ လူအေပါင္းတို႔က ပန္းနံ႔သာစြဲလ်က္ အဇိတမင္းသားကို ျခံရံျပီး ေနႀကလိမ္႔
မယ္။ နတ္ျဗဟၼာေတြကလည္း နတ္တို႔ရဲ႔ ထီး တံခြန္ ပန္းနံ႔သာေရႊေပါက္ေပါက္ ေငြေပါက္ေပါက္ စသည္တို႔ျဖင္႔ ဘုရားေလာင္းျပာသာဒ္
မိုးႀကီးရြာသကဲ႔သို႔ အျပည္႔အလွ်ံျခံရံခစားေနႀကလိမ္႔မယ္။ လူ႔ဘဝကာမဂုဏ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ေအာင္ေျဖေဖ်ာ္ေနႀကတာ။
.................
အဇိတမင္းသားေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း
.......................
အဇိတမင္းသား ေတာထြက္မယ္ဆိုတဲ႔ စိတ္အႀကံကို သခၤစႀကဝေတးမင္းႏွင္႔တကြ တိုင္းသူျပည္သား လုူေတြအားလံုး သိသြားႀကတဲ႔ အခါ
မွာ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဇိတမင္း ေတာထြက္မယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းအသံကို အားလံုးသိသြားႀကေတာ႔နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္း
သား ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြ ေတာရြာဇနပုဒ္က လူေတြ မင္းသား မင္းေျမး သူေဌး သူႀကြယ္အစရိွတဲ႔ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔တကြ စႏၵမုကၡီ သား
ေတာ္ ျဗဟၼာဝံသ အလုပ္အေက်ြးကေခ်သည္ေတြေရာ အဇိမင္းရဲ႔ျပာသာဒ္ထဲမွာ ေတာထြက္ရင္လိုက္ဖို႔ရာ  အတြက္ျပည္႔လွ်ံ ျပီးေတာ႔
ေနမယ္။ ေတာထြက္မည္႔ အခ်ိန္လည္းေရာက္ေရာ လူေပါင္းမ်ားစြာျပည္႔ေနတဲ႔ ျပာသာဒ္ႀကီးဟာ ဘုရားေလာင္းတန္ခိုးေတာ္ႀကာင္႔ လည္း
ေကာင္း စႀကဝေတးမင္းအာဏာေႀကာင္႔ လည္းေကာင္း  နတ္ျဗဟၼာတို႔တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔လည္းေကာင္း ဟသာၤမင္းပ်ံသကဲ႔သို႔
ေကာင္းကင္ယံ သို႔ပ်ံတက္ျပီး ကံ႕ေကာ္ပင္ရိွရာအရပ္သို႔ ေကာင္းကင္ယံခရီးျဖင္႔ ေတာထြက္သြားႀကလိမ္႔မယ္။ နတ္ျဗဟာၼမ်ား ပို႔ေဆာင္
ျခင္း ေကာင္းကင္ယံ ဟသာၤပ်ံျပာသာဒ္ႀကီးကို ျဗဟာၼမင္းက သံုးယူဇနာ ရိွေသာထီးကိုကိုင္ျပီး လိုက္မယ္။ သိႀကားမင္းကအေတာင္ေျခာက္
ဆယ္ရိွေသာ လက္ယာရစ္ ခရုသင္းကိုကိုင္လ်က္ သာဓုသံုးႀကိမ္ေခၚျပီး လိုက္မယ္။ သုတဝံနတ္သားက သားျမီးယပ္ကိုကိုင္ျပီးလိုက္မယ္။
တုသိတာနတ္သားက ပတၱျမားယပ္ ကိုကိုင္ျပီးလိုက္မယ္။ ပဥၥသၤိခနတ္သားကေစာင္းကိုကိုင္္မယ္။ ေလာကပါလ နတ္သားေလးေယာက္
က သန္လ်က္ကိုကိုင္မယ္။ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရိွတဲ႔ ဘီလူးစစ္သည္ေတြက လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္မယ္။ နတ္သမီးေတြက ရတနာပုေဋာင္း
ကိုကိုင္မယ္။ အသူရာနတ္တို႔က သီခ်င္းဆိုျပီးေတာ႔နတ္တို႔၏ တံခြန္ကိုကိုင္မယ္။ နတ္မင္းတို႔က ပတၱျမားရိွေသာဆီမီးကိုကိုင္မယ္။ ဂဠဳန္
တို႔က ေစာင္းတီးလိုက္မယ္။ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ကေစာင္းတီးျပီးလိုက္မယ္။ ဟသာၤပ်ံေကာင္းကင္ျပာသာဒ္ထဲမွာ ေတာထြက္လို႔ လိုက္ႀကမည္႔
ပရိသတ္ေတြက ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တဲ႔။ ေကာင္းကင္ယံျပာသာဒ္ပ်ံနဲ႔ ေဆြစံုမ်ိဳးစံု သားနဲ႔ မယားနဲ႔ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ပရိသတ္ နဲ႔
အျခံအရံနဲ႔ေကာင္းကင္ခရီးျဖင္႔ ကံ႕ေကာ္ပင္ရိွရာသို႔ ေတာထြက္မွာ။ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ကံ႕ေကာ္ပင္ေအာက္မွာပြင္႔မွာပါ။
ကံ႔ေကာ္ပင္ဆီေရာက္တဲ႔အခါမွာ အဇိတမင္းသားက ကံ႕ေကာ္ပင္ေအာက္မွာဒုကၠခရစရိယာကို က်င္႔ေတာ္မူပါမယ္။ အဇိတမင္းသားဟာ
ဒုကၠခရစရိယာကိုေျခာက္ရက္က်င္႔ေတာ္မူရံုမွ်နဲ႔ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လိမ္႔မည္။ စႏၵမုကၡီမိဖုရားက အဲဒီေနရာမွာပဲ နတ္ႀသဇာနဲ႔ျပည္႔စံုတဲ႔ ႏြားႏို႔
ဆြမ္းလွဳလိမ္႔မယ္။
................
သဗၺညဳတဥာဏ္ရသည္႔အခ်ိန္
.....................
ညေနခ်မ္းအခ်ိန္ေရာက္သည္႔အခါ ကံ႕ေကာ္ပင္နဲ႔ မနီးမေဝးရတနာခုနစ္ပါးနဲ႔ျပည္႔စံုတဲ႔ အျမင္႔ ၆၄ေတာင္ရိွတဲ႔ေရႊပလႅင္ ေပၚေပါက္လာလိမ္႔
မယ္။ ထိုေရႊပလႅင္အထက္ဝယ္ထက္ဝက္ဖြဲ႔ေခြ ထိုင္ေန ေတာ္မူလ်က္ အေရွ႔ေလာကဓာတ္ကိုႀကည္႔ျပီး နတ္ပရိသတ္နဲ႔လူပရိသတ္ေတြ ျခံရံ
လ်က္ မာရ္နတ္ရဲ႔႔ရန္ကိုေအာင္ျမင္လိမ္႔မယ္။ ညဥ္႔ဦးယံမွာပုေဗၺနိဝါသႏုႆတိဥာဏ္ကိုရမယ္။ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကို
ရမယ္။ မိုးေသာက္ယံအခ်ိန္ အာသဝကၡယဥာဏ္ေတြ ရျပီးေတာ႔ ေနဝန္းႀကီးေပၚေပါက္လာတဲ႔ အခ်ိန္က်ေတာ႔ သစၥာေလးပါးကို သိျပီး
သဗၺညဳတဥာဏ္ကိုရမယ္။
ဘုရားပြင္႔တဲ႔ကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ လံုးပတ္က အဲဒီေခတ္အခါမွာ လူေတြရဲ႔ အေတာင္နဲ႔အေတာင္ခုနစ္ဆယ္ရိွမယ္။ အကိုင္းအခက္ ကိုးကိုင္းခက္မ
ကိုးျဖာလို႔ေခၚတယ္။ ကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ အနံ႕ေတြက ေလေအာက္ကိုဆယ္ယူဇနာ ေလအထက္ကို ဆယ္ယူဇနာေမႊးမယ္။ ကံ႕ေကာ္ပြင္႔ေတြက
ႏြားလွည္းဘီးေလာက္ႀကီးမယ္။ ဘုရားျဖစ္တဲ႔ေန႔ကစျပီးပြင္႔ႀကတဲ႔ ကံ႕ေကာ္ပြင္႔ေတြဟာ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတဲ႔ေန႔က်မွေႀကြႀကေတာ႔မွာ။
အဲဒီကံ႕ေကာ္ပင္ကို ဘယ္ငွက္မွ မနားဝံ႕ႀကဘူး။ ျဖတ္ေက်ာ္မပ်ံ႕ဝံ႕ႀကဘူး။ ကံ႕ေကာ္ပင္းနားေရာက္တဲ႔ငွက္တိုင္း သတၱဝါတိုင္းကံ႕ေကာ္
ပင္ကို လက္ယာရစ္ သံုးပတ္ပတ္ျပီးမွ သြားႀကလိမ္႔မယ္။ ျဗဟၼာမင္းကတရားေဟာရန္ ေတာင္းပန္ျခင္း အဲဒီကံ႕ေကာ္ပင္ရဲ႔ အနီးအနားမွာပဲ
သီတင္းသံုးေနတဲ႔အခ်ိန္ ေလးဆယ္႔ကိုးရက္ေက်ာ္လြန္တဲ႔အခါ ပြင္႔ေတာ္မူသြားႀကတဲ႔ ဘုရားရွင္တိုင္းရဲ႔ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ျဗဟၼာ
မင္းႀကီးရဲ႔ေလာကဂရုကို ခံယူမယ္။ ျဗဟၼာမင္းကေတာင္းပန္မွ တရားေဟာရတာကပြင္႔ေတာ္မူသြားႀကတဲ႔ ဘုရားရွင္တိုင္းရဲ႔ ဓမၼတာျဖစ္လို႔
ေဟာရတာ။ ဘုရားမပြင္႔မီ ဗာဟိရကာလမွ လူဝတ္ေႀကာင္မ်ား ရေသ႔ ပရိဗိုဇ္ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ေတြဟာ ျဗဟၼာေတြကိုသာ အေလးဂရုျပဳ
ကိုးကြယ္ေနႀကတာ။ တေလာကလံုးကအေလးအျမတ္ျပဳေသာ ျဗဟၼာႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားအား အေလးျပဳညႊတ္ တြားကိုင္းရွိဳင္းလာလွ်င္
တစ္ေလာကလံုးပင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုအေလးျပဳညႊတ္တြားကိုင္းရိွဳင္းလာလိမ္႔မယ္။ အဲဒါကို ေလာကဂရုယူလိုက္တာလို႔ေခၚတယ္။
.............
ဓမၼစႀကာတရားေဟာႀကြျခင္း
..................
ျဗဟၼာမင္းထံမွ တရားေဟာရန္ဝန္ခံျပီးျပီဆိုလွ်င္ပဲ ဣသိပတနဥယ်ာဥ္ေတာသို႔ ဓမၼစႀကာတရားေဟာဖို႔ ရန္ႀကြလိမ္႔မယ္။ ဘုရားရွင္ေျခ
ေတာ္ အစံုကို ခံအံ႕ေသာငွာေျမႀကီးကိုခြင္းျပီး အေတာင္သံုးဆယ္ရိွတဲ႔ ႀကာပြင္႔ႀကီး ၂၄ ေတာင္ရိွတဲ႔ႀကာပြင္႔ငယ္ေတြက ဘုရားရွင္ေျခခ်
တိုင္း ေျခခ်တိုင္း ပြင္႔ေပးလိမ္႔မယ္။ လူပရိသတ္ ရွစ္ယူဇနာ နတ္ပရိသတ္ စႀကာဝဠာတိုက္အျပည္႔ ျဗဟၼာျပည္အထက္ဆံုးအကနိ႒ဘံု
တိုင္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြကို ထန္းသီးလံုးေလာက္ႀကီးေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးလႊတ္ျပီး ဓမၼစႀကာတရားေဟာတဲ႔အခါမွာလူပုဂၢိဳလ္
ကုေဋတစ္သိန္းနတ္ျဗဟၼာေတြက ကုေဋတစ္သိန္း က်ြတ္တမ္းဝင္ႀကလိမ္႔မယ္။
...............
ဘုရားရွင္၏တန္ခိုးေတာ္
.....................
ဘုရားရွင္၏တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ ေရႊပန္းဆိုင္း ေငြပန္းဆိုင္း ပုလဲပန္းဆိုင္း သႏၱာပန္းဆိုင္းတို႔ျဖင္႔ တန္ဆာဆင္လ်က္ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင္႔
ျပည္႔စံုျပီး ဆယ္႔ႏွစ္ယူဇနာက်ယ္ဝန္းတဲ႔ ဗိမာန္မ်က္ႏွာက်က္သည္ ဓမၼစႀကာတရားဦးေဟာသည္႔ေန႔မွစျပီး ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံသည္႔တိုင္ေအာင္
ေန႔ညအျမဲပင္လိုက္ပါျပီး မ်က္ႏွာက်က္အျဖစ္ မိုးကာျပီးေနမယ္။ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ေနသန္႔စင္ေသာအခါ ေနဖို႔ရာအတြက္ ေျမႀကီးတို႔
ကိုခြဲျပီးရတနာသံုးပါးႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ ၁၂ ယူဇနာက်ယ္ဝန္းတဲ႔ေရႊမ႑ပ္ႀကီးေပၚေပါက္လိမ္႔မယ္။ ဘုရားရွင္တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ မိတာန္
ပန္းဆိုင္း တုရင္တိုင္ ထီး တံခြန္ ဆီမီး တန္ေဆာင္း ရတနာမ႑ပ္ႀကီးဟာဘုရားရွင္တရားေဟာရာ ဌာနတိုင္းမွာ အိမ္မွာေဟာမယ္ဆိုရင္
အိမ္ေပါက္ဝေက်ာင္းမွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းေပါက္ဝ ျမိဳ႔မွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႔မွာေတာမွာေဟာမယ္ဆိုရင္ ေတာမွာ စတဲ႔ ေဟာတဲ႔ေန
ရာတိုင္းမွာ ေကာင္းကင္ယံကေနျပီးအျမဲတမ္း ပရိနိဗၺာန္စံအထိ လို္က္ပါေနမွာ။
..............
ရုပ္ျမင္သံႀကားေမေတၱယ်ဘုရား
...............
အရိေမေတၱယ်ဘုရား တရားေဟာတဲ႔အခါ ဘယ္ျမိဳ႔ ဘယ္ေဒသ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ရြာေဒသ ဇနပုဒ္ အိမ္ကပဲေဟာေဟာ စႀကဝဠာတိုက္
တစ္ေသာင္းလံုး ဘုရားရွင္ရဲ႔တရားေဟာအသံကိုႀကားေနရမယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ပံုသဏၭာန္ကိုလည္းျမင္ေနရမယ္။ ရုပ္လည္းျမင္ရမယ္
အသံလည္းႀကားရမယ္။ မျမင္ခ်င္လို႔ မ်က္စိမွိတ္ထားလည္းမရဘူး။ မႀကားခ်င္လို႔နားပိတ္ထားလည္းမရဘူး။ ဘုရားရွင္ရဲ႔တန္ခိုးေတာ္
ေႀကာင္႔ ၃၁ ဘံုအကာအရံမရိွဖီလာထုတ္ခ်င္းေပါက္ျမင္ႀကရမွာ။ အေပၚႀကည္႔ရင္ နတ္သား နတ္သမီး ျဗဟၼာ ေတြျမင္ရမယ္။ ေအာက္ငံု႕
ႀကည္႔ရင္ ငရဲျပည္မွာ ခံစားေနရတဲ႔ငရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုကိုျမင္ရေတာ႔ ငရဲေရာက္ေအာင္ အကုသိုလ္ေတြျပဳရဲဖို႔မရိွေတာ႔ဘူး။ အရိေမေတၱယ်ဘုရား
ရွင္ရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔ ေယာက်ာ္းဆိုရင္ နတ္သားလိုမိန္းမဆိုရင္ နတ္သမီးလို ေခ်ာေမာလွပေတြခ်ည္းျဖစ္ရာ ရုပ္မေခ်ာအဂၤါမစံု
တစ္ေယာက္မွမရိွ။ အကုန္းအကြ အကန္း အႏူအဝဲေရာဂါသည္ေတြ လံုးဝမရိွ။ အသက္ငါးရာျပည္႔တဲ႔အရြယ္ေရာက္ရင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသ
မီးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳႀကလိမ္႔မယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ခိုက္ရန္ေဒါသမရိွ ျပႆနာမရိွ ကြဲကြာသြားျခင္းလည္းမရိွ။ အျမဲအဆင္ေျပမယ္။ ရာ
သက္ပန္ေပါင္းသင္းရမယ္။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းမွာ ပတၱျမားနားေတာင္း လက္စြပ္ လက္ေကာက္ ေျခက်င္းစသည္တို႔ဟာ ေရႊအိုးႀကီးေတြထဲ
က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယူဝတ္ႀကမွာ။ ေရႊမဝတ္နိုင္တဲ႔သူမရိွဘူးတဲ႔။ စားစရာပေဒသာပင္ေတြမွာယူစားခ်င္တဲ႔အခ်ိန္ယူစားလို႔ရတယ္။
က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ႀကည္႔မယ္ဆိုရင္လည္း ဘာေရာဂါမွကိုမရိွဘူး။ ေန႕ညခြဲမရ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ရဲ႔ တန္ခိုးေတာ္ေႀကာင္႔
ကမၻာေလာႀကီးဟာ ေန႔အခါ ညအခါရယ္လို႔မရိွ ေန႔ေရာညပါအျမဲတမ္းလင္းထိန္ျပီးေတာ႔ မနက္ပြင္႔တဲ႔ပန္း ညပြင္႔တဲ႔ပန္း မနက္ပန္း ညပန္း
ႀကက္တြန္သံေတြကို ႀကည္႔ရွဳနားေထာင္ျပီး ေန႔ညခြဲယူရလိမ္႔မယ္။
ပရိနိဗၺာန္စံမည္႔အရြယ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျပီးတဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး ကုေဋခုနစ္ရာေသာ ပရိသတ္တို႔က ေခ်ခ်ြတ္ေတာ္မူျပီး
လွ်င္ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းျပည္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာပရိနိဗၺာန္စံဝင္လိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ သာသနာေတာ္ကအႏွစ္ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ျပည္႔တဲ႔အခါ
ဘဒၵကမၻာႀကီးသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ပ်က္ျပီး ကမၻာတစ္သိန္းကာလလံုး ဘုရားမပြင္႔ေတာ႔ဘူးတဲ႔။ ဘုရားမပြင္႔တဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းေက်ာ္လြန္
ေသာအခါ မ႑ကမၻာျဖစ္ျပီးေတာ႔ ဥတၱရာမမင္းသည္ ရာမသမၺဳဒၶဘုရားျဖစ္လိမ္႔မယ္။ ပေသနဒီေကာသလမင္းက ဓမၼရာဇာဘုရားျဖစ္လိမ္႔
မယ္။ အဲဒီ မ႑ကမၻာမွာဘုရားႏွစ္ဆူပြင္႔ျပီးပ်က္စီးသြားတဲ႔အခါ သာရကမၻာျဖစ္ေပၚျပီးအဘိဘူဘုရား တစ္ဆူသာပြင္႔လိမ္႔မယ္။ သာရကမၻာ
ပ်က္ျပီးကမၻာတစ္သိန္းဘုရားမပြင္႔ဘဲေနျပီးေတာ႔ ကမၻာတစ္သိန္းေက်ာ္လြန္ေသာအခါျဖစ္ေပၚလာမယ္႔ ကမၻာမ်ားမွာ ဒီဃေသာနိအသူရိန္
နတ္သား စႏၵနီပုဏၰား၊ သုဘလုလင္၊ ေတာေဒယ်ပုဏၰား ၊ နာဠာဂီရိဆင္မင္း ပလေလယဆင္မင္းတို႔ အစဥ္အတိုင္း ဘုရားျဖစ္လိမ္႔မယ္။
အရိေမေတၱယ်ဘုရားဖူးေျမာ္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည္႔ကုသိုလ္ယခုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သာသနာကာလအတြင္းမွာ ကိုယ္တိုင္ရ
ဟန္းသာမေဏ သီလရွင္ဝတ္ျပီး ပရိယတ္ ပဋိပတ္ သာသနာျပဳေနတဲ႔ပုဂၢိဳလ္မိမိရင္မွျဖစ္တဲ႔သား သူတစ္ပါးရင္မွျဖစ္တဲ႔သားေတြကို ရဟန္း
ခံေပးျခင္း ရွင္ျပဳေပးျခင္းျပဳတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ မိခင္ဖခင္ေက်းဇူးရွင္ေတြကိုဝတ္ေက်တမ္းေက်မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါလက္ပါျပဳစု လုပ္ေက်ြးေသာပုဂိၢဳလ္
သရဏဂံုသီလမျပတ္ေဆာက္တည္ေသာပုဂၢိဳလ္ ဘုရားသာသနာတည္စိမ္႔ေသာငွာ ေစတီပုထိုး စည္းခံု ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ဇရပ္စသည္တို႔
ကို ျပဳျပင္တဲ႔ပုဂၢိဳလ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ လွဳဒါန္းတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ ေဗာဓိေညာင္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေသာပုဂၢိဳလ္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းေသာပုဂၢိဳလ္ ေရ
တြင္း ေရအိုင္ ေရကန္ စတုဒိသာေက်ာင္းဇရပ္ တံတားျ႔ပဳျပင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ အရုဏ္ဆြမ္း ေန႔ဆြမ္းမျပတ္ေလာင္း လွဳေသာပုဂၢိဳလ္ ရဟန္းတို႔
အားပစၥည္းေလးပါးတို႔ျဖင္႔ေထာက္ပံ႕လွဳဒါန္းေသာပုဂၢိဳလ္ ကမၼဌာန္းဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္…. အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး
ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရျပီး နိဗၺာန္ကိုရမယ္။ အဲဒါက ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား
ကိုယ္တိုင္ ေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
........................................

အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြကေတာ႔…..မဟာေဝသႏၱရာဇာတ္ေတာ္ကို ေန႔ခ်င္းကုန္ေအာင္နာႀကားႀက
ေသာသူတို႔သည္ က်ြႏု္ပ္ဘုရားမျဖစ္မီအႀကား သံသရာ၌ က်င္လည္ေလသမွ်မွာလည္း စိတ္ႏွင္႔ကိုယ္ကို အစိုးရ၍ လူေကာင္း နတ္ေကာင္း
စည္းစိမ္ေကာင္းကို ခံစားရျပီး က်ြႏု္ပ္ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ေရွးဦးစြာ ဖူးေတြ႕ရ၍ပဋိသမိၻဒါပညာေလးပါးႏွင္႔တကြ ရဟႏၱာအျဖစ္ကို မခ်ြတ္
မလြဲ ရႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္လို႔ ရွင္မာလဲမေထရ္ျမတ္အား အရိေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းေတာ္က.. ေျပာျပေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။
+++++++++++++++++ 

(-အခ်ိန္မအားတဲ့ၾကားက သူတစ္ပါးရဲ႔ post ကို ကူးတင္ေပးထားၿခင္း ၿဖစ္သည္..အခ်ိန္ပို အားလပ္တဲ့အခါ..ၿပန္လည္စိစစ္ပါဦးမည္။)

+++++++++++++++

Friday, October 30, 2015

" အရိေမတၱယ်ဗုဒၶ၀င္"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*****************
၁။-ပြင့္ေတာ္ရာ ကမၻာ -ဤယၡဳအခါ၀ယ္ ထင္ရွားရိွတည္ေနဆဲၿဖစ္တဲ့ ဘဒၵကမၻာ၊

၂။ ဘုရားေလာင္းအမည္ေတာ္ -အဇိတ

၃။ ဘုရားရွင္ဘြဲ႔ေတာ္ -အရိေမေတၱယ်

၄။ မ်ိဳးရိုးအႏြယ္ေတာ္ -ျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ိဳး


၅။ ဖြားေတာ္မူရာတုိင္းျပည္ -ေကတုမတီ


၆။ ခမည္းေတာ္ -သုျဗဟၼပုဏၰားၾကီး


၇။ မယ္ေတာ္ - ျဗဟၼ၀တီပုေဏၰးမၾကီး


၈။ ပြင့္ေတာ္မူရာေဗာဓိပင္ -ကံ့ေကာ္ပင္


၉။ ဓမၼစၾကာတရားေဟာေတာ္မူရာအရပ္႒ာန- နာဂ၀န ကံ့ေကာ္ေတာ


၁၀။ သစၥာေလးပါးသိေသာ အပိုင္းအျခား - ကုေဋတစ္သိန္း


၁၁။ သာ၀ကအစည္းအေ၀း -သံုးၾကိမ္


၁၂။ အမ်ိဳးသားသာ၀က (အဂၢသာ၀က) -(၁) အေသာက
(၂) ျဗဟၼေဒ၀


၁၃။ အလုပ္အေကၽြး - သီဟ


၁၄။ အမ်ိဳးသမီးသာ၀က (အဂၢသာ၀ိကာ) -(၁) ပဒုမာ
(၂) သုမနာ


၁၅။ ကိုယ္ေတာ္ေရာင္ -(၂၅) ယူဇနာ


၁၆။ အရပ္ေတာ္ - (၈၈) ေတာင္


၁၇။ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ -(၁၆) အသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာ(၁)သိန္း


၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရက္ -(၆) ရက္


၁၉။ သက္တမ္းေတာ္ -အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း


၂၀။ စည္းစိမ္ခံစားရာႏွစ္ေပါင္း -အႏွစ္ရွစ္ေထာင္


၂၁။ စံရာျပသာဒ္ - သီရိ၀ၯ, ၀ၯမာန, သိဒ ၶတၳ, စႏၵက


၂၂။ ၾကင္ယာေတာ္ - စႏၵမုခီ


၂၃။ သားေတာ္ -ျဗဟၼ၀ၯန


၂၄။ ေတာထြက္ေသာယာဥ္ -ျပသာဒ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္


၂၅။ဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူရာ ၿမတ္ပလႅင္ေတာ္မွာ ေရႊပလႅင္ေတာ္..


၂၆။-စၾက၀ဠာတိုက္တစ္ေသာင္းအတြင္းရိွ လူနတ္ေ၀ေနယ်တို႔အား..ပတၱၿမားပလႅင္ေတာ္ထက္၀ယ္ တင့္တယ္စြာ သီးတင္းသံုးေနေတာ္မူလ်က္ တရားေဟာေတာ္မူမည္၊


၂၇။-အရိေမတၱယ်ၿမတ္ဗုဒၶေခတ္၀ယ္> လူတို႔ရဲ႔သက္တမ္း-အႏွစ္တစ္သိန္းခန္႔ေလာက္ ရွည္လ်ားသတဲ့။
----------------------

(--အရိေမတၱယ်ၿမတ္ဗုဒၶေခတ္'အတြင္း လူသားေယာက်္ားတို႔ရဲ႔ အရပ္အေမာင္း အၿမင့္က..မိေတယ်ဘုရားရွင္ရဲ႔ေအာက္ကို ထက္၀က္ခန္႔သာ ၿမင့္ၾကမည္၊

-သာမန္လူသားေယာက်္ားတို႔က.. အေတာင္ ၄၀-ခန္႔သာ အရပ္ၿမင့္ႏိုင္ၾကမည္၊

--မိေတယ်ဘုရားရွင္ရဲ႔ ပကတိေသာ ခႏၶာကိုယ္ေတာ္'အရပ္အေမာင္းက..သာမန္လူသားေယာက်္ားတို႔ရဲ႔ -၂-ဆ..= အေတာင္ ၈၀-ထိေအာင္ အရပ္ေတာ္ ၿမင့္မားမည္၊)
++++++++++++

Tuesday, October 27, 2015

"အနာဂတ၀င္က်မ္း"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ဤယၡဳေန႔တြင္ ထင္ရွားရိွေနေသာ ဤဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္းမွာပင္ ေရွ႔ဘက္ကိုလာမည့္ တစ္ဆက္တည္းေသာ အာယုကပ္သစ္ထဲ၀ယ္ ဧကန္မုခ် အမွန္ပြင့္ေတာ္မူလာရမည့္ အရိေမေတၱယ် ၿမတ္စြာဘုရားႏွင့္ဆိုင္ရာ..သဗၺညဴအေၿဖစဥ္ မဟာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ၿမတ္မ်ား"
***********************++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Monday, April 13, 2015

"ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၱယ် ၿမတ္စြာဘုရား၏ ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္း"

***************************
၁။ ပြင့္ေတာ္ရာ ကမၻာ -ဤယၡဳအခါ၀ယ္ ထင္ရွားရိွတည္ေနဆဲၿဖစ္တဲ့ ဘဒၵကမၻာ
၂။ ဘုရားေလာင္းအမည္ေတာ္ -အဇိတ
၃။ ဘုရားရွင္ဘြဲ႔ေတာ္ -အရိေမေတၱယ်
၄။ မ်ိဳးရိုးအႏြယ္ေတာ္ -ျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ိဳး
၅။ ဖြားေတာ္မူရာတုိင္းျပည္ -ေကတုမတီ
၆။ ခမည္းေတာ္ -သုျဗဟၼပုဏၰားၾကီး
၇။ မယ္ေတာ္ - ျဗဟၼ၀တီပုေဏၰးမၾကီး
၈။ ပြင့္ေတာ္မူရာေဗာဓိပင္ -ကံ့ေကာ္ပင္
၉။ ဓမၼစၾကာတရားေဟာေတာ္မူရာအရပ္႒ာန- နာဂ၀န ကံ့ေကာ္ေတာ
၁၀။ သစၥာေလးပါးသိေသာ အပိုင္းအျခား - ကုေဋတစ္သိန္း
၁၁။ သာ၀ကအစည္းအေ၀း -သံုးၾကိမ္
၁၂။ အမ်ိဳးသားသာ၀က (အဂၢသာ၀က) -(၁) အေသာက
(၂) ျဗဟၼေဒ၀
၁၃။ အလုပ္အေကၽြး - သီဟ
၁၄။ အမ်ိဳးသမီးသာ၀က (အဂၢသာ၀ိကာ) -(၁) ပဒုမာ
(၂) သုမနာ
၁၅။ ကိုယ္ေတာ္ေရာင္ -(၂၅) ယူဇနာ
၁၆။ အရပ္ေတာ္ - (၈၈) ေတာင္
၁၇။ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ -(၁၆) အသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာ(၁)သိန္း
၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရက္ -(၇) ရက္
၁၉။ သက္တမ္းေတာ္ -အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း
၂၀။ စည္းစိမ္ခံစားရာႏွစ္ေပါင္း -အႏွစ္ရွစ္ေထာင္
၂၁။ စံရာျပသာဒ္ - သီရိ၀ၯ, ၀ၯမာန, သိဒ ၶတၳ, စႏၵက
၂၂။ ၾကင္ယာေတာ္ - စႏၵမုခီ
၂၃။ သားေတာ္ -ျဗဟၼ၀ၯန
၂၄။ ေတာထြက္ေသာယာဥ္ -ျပသာဒ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္
၂၅။ဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူရာ ၿမတ္ပလႅင္ေတာ္မွာ ပတၱၿမားပလႅင္ေတာ္..
၂၆။အရိေမတၱယ်ၿမတ္ဗုဒၶေခတ္၀ယ္> လူတို႔ရဲ႔သက္တမ္း-အႏွစ္တစ္သိန္းခန္႔ေလာက္ ရွည္လ်ားသတဲ့။
-------------------------
ပူေဇာ္တင္ျပသူ#ျငိမ္းလ့ဲ ျမရိပ္
.................................
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား…..
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္ကုိလည္းေကာင္း၊
ယခုအခါ အဘယ္ဘံု၊ အဘယ္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိလည္းေကာင္း
သိလုိပါသည္ ဘုရား
................................
ေျဖ။ ။ ဤဘဒၵကမၻာတြင္ ဘုရား ငါးဆူပြင့္မည္။ ယခုအခါ ေလးဆူပြင့္ၿပီးျဖစ္၍ အရိေမေတၱယ်ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ရန္ က်န္ပါေသးသည္။ လူတုိ႔၏အသက္ တစ္သိန္းတမ္းတြင္ ပြင့္ပါမည္။ယခု လူတုိ႔၏ အသက္တမ္းသည္ ၇၅ ႏွစ္တမ္းျဖစ္သည္။ထုိမွ ၁၀ ႏွစ္တမ္းအထိ ဆုတ္သြားမည္။ တစ္ဖန္ ၁၀ ႏွစ္တမ္းမွ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ အသေခ်ၤယ်တမ္းအထိ တက္သြားဦးမည္။ ၎အသေခ်ၤယ်တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္းျပန္ဆုတ္လာရာ လူတုိ႔၏အသက္တမ္း တစ္သိန္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္။ အသက္ တစ္သိန္းတမ္းရွိရာတြင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ သည္ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ဓမၼတာအတုိင္း အသက္တမ္း၏ ၅-ပံုပံု ၄-ပံု (အႏွစ္ ရွစ္ေသာင္း) အသက္ရွည္မည္ဟု ဒီဃနိကာယ္၊ပါထိက၀ဂ္၊ ႏွာ ၆၃က ဆုိပါသည္။ (အသီတိ ၀ႆ သဟသာယုေကသု ဘိကၡေ၀မႏုေႆသု ေမေတၱေယ်ာနာမ ဘဂ၀ါေလာေက ဥပၸဇၨိႆတိ)တစ္ကမၻာ၏ သက္တမ္းသည္ အသေခ်ၤယ် ေလးကပ္ရွိသည္။အသေခ်ၤယ်တစ္ကပ္သည္ အႏ ၱရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ ရွိပါသည္။ အႏ ၱရကပ္တစ္ကပ္၏အခ်ိန္အတုိင္းအတာမွာ လြန္စြာ ၾကာေညာင္းလွသည္။လူတုိ႔၏ သက္တမ္းသည္ အၿမဲမရွိ၊ ဆုတ္သည့္အခါ ဆယ္ႏွစ္တမ္း အထိဆုတ္၍ တက္သည့္အခါ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ (အသေခ်ၤယ်တုိင္ ေအာင္)တက္သြားသည္။ (အသေခ်ၤယ်မွ ၁၀ ႏွစ္တမ္းအထိ၊ ၁၀ ႏွစ္တမ္းမွ အသေခ်ၤယ်အထိ) ဆုတ္ကပ္ တက္ကပ္တစ္စံုကုိ အႏ ၱရကပ္တစ္ကပ္ဟုဆုိပါသည္။ အႏ ၱရကပ္ တစ္ကပ္တြင္ ဘုရားတစ္ဆူသာ ပြင့္ပါသည္။ဤဘဒၵကမ ၻာတြင္ ေရွးဦး အႏ ၱရကပ္ ရွစ္ကပ္တြင္ ဘုရားမပြင့္ေသးဘဲ၊ ကုိးခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ကကုသန္ဘုရား၊ ၁၀-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ေကာဏာဂံုဘုရား၊ ၁၁-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ကႆပဘုရား၊ယခုေရာက္ဆဲ ၁၂-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ အသက္ ၁၀၀-တမ္း၌ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူပါသည္။ လာမည့္ ၁၃-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္၏အသက္တစ္သိန္းတမ္းတြင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္ဟု ပ႑ိတေ၀ဒနီယက်မ္းက ဆုိပါသည္။ယခုအခါ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္း ဘယ္ဘံု၊ ဘယ္ဌာန၊ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိကား က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ မဟာ၀င္၀တၳဳႏွာ-၃၇၆၊ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး နတ္ရြာစံခန္း၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး နတ္ရြာစံခါနီးတြင္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္မွနတ္ရထား ေျခာက္စင္းတုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရာမင္းႀကီးသည္အဘယမေထရ္ ရဟႏ ၱာအရွင္ျမတ္ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေမးေလွ်ာက္ေတာ္မူပါသည္။“အရွင္ဘုရား၊ ေျခာက္ပါးေသာ နတ္ျပည္တုိ႔တြင္ အဘယ္ နတ္ျပည္ သည္ သာ၍ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါသနည္း” ဟု ေမး၏။ မေထရ္ျမတ္လည္း “ျမတ္ေသာမင္းႀကီး၊ ဘုရားျဖစ္ထုိက္ေသာအခါကုိ ၾကည့္ေမွ်ာ္ကာေနေသာ၊ ႀကီးေသာ ကရုဏာေတာ္ရွိေသာေမေတၱယ်ဘုရား အေလာင္းသည္ တုသိတာ နတ္ျပည္၌ ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုသိတာနတ္ျပည္သည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ခ်ီးမြမ္းၾကသည္” ဟုဆုိေပ၏။မင္းႀကီးလည္း မေထရ္ျမတ္၏စကားကုိ ၾကားရေသာ္ မဟာေစတီကုိ ရႈေမွ်ာ္ကာေလ်ာင္းလ်က္သာမ်က္စိမွိတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိခဏ၌စုေတ၍တုသိတာနတ္ျပည္မွလာေသာရထား၌ ဥပပါတ္နတ္၏ ကုိယ္သည္ထင္ရွားျဖစ္ေလ၏။“ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ကားေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ လက္ယာရံ အဂၢသာ၀ကမေထရ္ႀကီးျဖစ္လတၱံ ့၊ မင္း၏ ညီေတာ္သဒၶါတိႆမင္းကား လက္၀ဲရံအဂၢသာ၀က ျဖစ္လတၱံ ့၊ မင္း၏ခမည္းေတာ္ကာက၀ဏၰတိႆမင္းကား ေမေတၱယ်ဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ ျဖစ္လတၱံ ့၊မင္း၏ မယ္ေတာ္၀ိဟာရေဒ၀ီမိဖုရားကားေမေတၱယ်ဘုရား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္လတၱံ ့၊ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး၏သားေတာ္သာလိကုမာရမင္းသားကားေမေတၱယ်ဘုရားအေလာင္း၏သားေတာ္ျဖစ္လတၱံ ။ ဤသုိ ့ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔ ဗ်ာဒိတ္သံကုိခံရေသာပုဂိၢဳလ္တုိ႔တည္း”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ရွိသည္ဟုေျဖရပါမည္။ တစ္ဖန္- ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူသည့္ ေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ `အနာဂတ၀င္´ က်မ္းတြင္ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္က အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ကဥၥနေဒ၀ီမိဖုရားတုိ ့ကေမြးဖြားေသာ အဇိတမင္းသားျဖစ္သည္။ေနာင္အခါ ရဟန္းျပဳ၍ အဇိတမေထရ္ဟု ထင္ရွားသည္။ ထုိမေထရ္သည္ ေမေတၱယ် ဘုရားေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္၌မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ပါရွိသည္။လူတုိ႔၏ အႏွစ္တစ္သိန္းတမ္း၌ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္တုသိတာ နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ ေကတုမတီျပည္၊ သုျဗဟၼာ အမည္ရွိေသာပုဏၰားပညာရွိႀကီးႏွင့္ ျဗဟၼဏ၀တီ မည္ေသာ ပုေဏၰးမတုိ႔၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ စည္းစိမ္အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစား၍ေတာထြက္ရဟန္းျပဳၿပီး ဒုကၠရစရိယေျခာက္ရက္က်င့္ကာ ကံ့ေကာ္ေဗာဓိပင္၌ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
(ျမတ္မဂၤလာဘာသာေရးအေမးအေျဖမ်ား)
-----------------------------
(စကား၀ါေျမ မွ တဆင့္ ကုသိုလ္ျပဳပါသည္)
****************************************************
Tisarana Vihara Association
June 19, 2013 ·
(ေမး)=
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဘဒၵကမၻာ၌ ေနာက္ဆံုးပြင့္လတံ႔ျဖစ္မည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘြဲ႔အမည္နာမေတာ္မွာ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားဟု လူအမ်ားကေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပည့္ေတာ္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ႔ရာ ေမေတၱယ်ဘုရားသည္ လူတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္လတံ႔-ဟူ၍သာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက အျမြက္မွ် ေဟာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အရိဟူေသာ ပုဒ္မပါရွိပါ။ ၄င္းအရိ ဆိုသည့္ပုဒ္ကို မည္သည့္က်မ္းမွ ယူပါသနည္း။
တဖန္ အနာဂတ၀င္က်မ္းသည္လည္း လူေျပာသူေျပာ မ်ားလွပါသည္။ ၄င္းက်မ္းသည္ ပိဋကတ္ေတာ္၀င္က်မ္း -ဟုတ္-မဟုတ္။ မဟုတ္ပါက မည္သူေရးသည့္က်မ္း ျဖစ္သည္ကို ညႊန္ျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
(ေအာင္ေက်ာ္ဦး-ေရးျမိဳ႔)
.....................
(ေျဖ)=
ေမေတၱယ်ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ (ပါဠိအဘိဓာန္တြင္) မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ေသာ-ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။
အရိ-ဟုပါရွိက (အရိမွာ ရန္သူျဖစ္၍) ရန္သူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သေဘာထားသူ-ဟု ဆိုရပါမည္။ ေမေတၱယ်-ခ်ည္းေနက အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုပါ။ အရိ ထည့္ေပးမွ ဆိုလိုေသာအဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုပါသည္။
ဘုရား၏ နာမေတာ္ အျပည့္အစံုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အရိ-မထည့္ဘဲ အတိုေကာက္ အေခၚမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ်-ဟု အျပည့္အစံု ဆိုသင့္ပါသည္။
အနာဂတ၀င္က်မ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၃၃-အနာဂတ၀င္ပါဠိေတာ္မွာ ဗုဒၶ၀င္ပါဠိေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည့္ အဆံုး၌ ရွင္သာရိပုတၱရာေတာင္းပန္ ၍ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း အ႒ကထာဖြင့္ျပသည္။ ၃၃၄-အနာဂတ၀င္ အ႒ကထာမွာ သီရိလကၤာ အႏုရာဓျမိဳ႔ ဓာတုေသနမင္း လက္ထက္၌ ရွင္မဟာေဗာဓိ ေတာင္းပန္၍ ကာလ၀ါသီ ၀ိဟာရေက်ာင္းေန ရွင္မဟာဥပတိႆ ျပဳသည္-ဟု ပိဋကတ္ေတာ္သမိုင္းအရ မွတ္သား သင့္ပါေၾကာင္း ေျဖဆိုအပ္ပါသည္။
**************************