-------------- မဂၤလာပါ စာဖတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...

Tuesday, November 10, 2015

"က်ေနာ္ေရးတဲ့ စာသားမ်ားဟာ.. က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ၿပန္ဖတ္ဘို႔အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..................
-ဤစာေရးသူသည္ ခုႏွစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ရဲ႔ သၾကၤန္အၾကိဳေန႔မွ အစၿပဳ၍ (၇)ႏွစ္(၇)လ(၇)ရက္တိုင္ေအာင္ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္္ၿမတ္အား သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္တရားမ်ားၿဖင့္ အထူးၿပဳပူေဇာ္ဘို႔ရန္ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္၀င္ၿပီးေနာက္ မပ်က္မကြက္ႏွင့္ သတိပ႒ာန္ေလ့က်င့္ပြါးမ်ားခဲ့သည္မွာ..ေနာင္ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႔ သၾကၤန္အၾကိဳေန႔တြင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ အဓိ႒ာန္ႏွစ္ေပါင္း (၇)ႏွစ္တိတိ ၿပည့္ပါမည္၊
-ဤယၡဳ စာေရးေနသူအား..ခုႏွစ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ရဲ႔ တေပါင္းလၿပည့္ေန႔အ၀င္ အာရံုတက္ခ်ိန္မွ စတင္လို႔..ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဆက္တိုက္ ပေဒသာတရားဓမၼက်င့္စဥ္တို႔၌ ေလ့က်င့္ၿဖည့္ေဆာင္ ၿပည့္စံုေပးပါမည္လို႔.. ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္၀င္ၿပီးေနာက္ မပ်က္မကြက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ၿဖည့္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ...ေနာင္လာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႔ တေပါင္းလၿပည့္ေန႔တြင္ အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀-တိတိ..ၿပည့္ရိွသြားေပမည္၊
...........

"တန္ခိုးၾကီးေၾကာင္း အေၿခခံ ၃ ပါး"
..............
(၁)-အလႈေပးၿခင္း၊
(၂)-ကိုယ္ႏွင့္ႏႈတ္တြင္ ေစာင့္ထိန္းၿခင္း၊
(၃)-*ဣေၿႏၵ*တို႔၌ ဆံုးမၿခင္း၊
-အထက္ပါ တန္ခိုးၾကီးေၾကာင္း အေၿခခံ-၃-ပါးကေတာ့ ဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဴအေၿဖစဥ္တိက်တရားမ်ားၿဖစ္၍..နိဗၺာန္၀င္စံရမည့္ အဆံုးစြန္ေသာ ဘ၀သို႔တိုင္ေအာင္..ဘ၀အၿဖစ္ဆက္တိုင္းတို႔အတြက္ တန္ခိုးၾကီးႏိုင္ေၾကာင္း အေၿခခံ - ၃ ပါးၿဖစ္ေပ၏တဲ့မွတ္သားပါ၊
(-*ဣေၿႏၵ*တို႔၌ ဆံုးမၿခင္းဆိုတာ မိမိရဲ႔ မ်က္လံုးေတြ နားေတြ ႏွာေခါင္းေတြ လွ်ာေတြ ကိုယ္အေတြ႔ေတြ စိတ္မေနာေတြကို သတိနဲ႔ဆင္ၿခင္ဥာဏ္နဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရိွကာ အကုသိုလ္ မၿဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္စီးအသံုးခ်တတ္ဘို႔...ဗုဒၶမွ.သိေစလို  ၿဖစ္ေစလိုတယ္ေနာ..။)
...................

"ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔ရဲ႔ ဂုဏ္ရည္ ၃ မ်ိဳး"
......................
(၁)-မဟာပေယာဂသမၸတၱိဂုဏ္ရည္၊
(၂)-အတိတ္ဘုန္းကံဂုဏ္ရည္၊
(၃)-ပါရမီဂုဏ္ရည္၊
............................

-ဘယ္သူ ဘယ္ပုဂၢိဳ လ္ေတြ ဘာပဲေၿပာေနၾကပါေစ..အဟုတ္တကယ္လက္ေတြ႔,ဒဲ့ေတြ႔တြင္ လူနတ္တို႔'အားလံုးလိုလိုသည္..ပါ၀ါတန္ခိုးၾကီးသူတို႔ရဲ႔ ေနာက္လိုက္ေနရာမွာသာပဲ ေက်နပ္,မေက်နပ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေအာင္,အဆင္ေၿပသင့္တင့္မႈရိွအာင္.. ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္နဲ႔ ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကရ၏၊

-ဥပမာတစ္ခုအေနၿဖင့္ ေလာေလာဆယ္ဆယ္အေၿခအေနတြင္ လက္နက္တန္ခိုးအစြမ္းၾကီးေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုပဲ ၾကည့္လိုက္ပါ၊-အၿခားေသာ ႏိုင္ငံၾကီး ႏိုင္ငံငယ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က..
ေက်နပ္သည္ၿဖစ္ေစ,မေက်နပ္သည္ၿဖစ္ေစ..လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေအာင္,
အဆင္ေၿပသင့္တင့္မႈရိွေအာင္..ထိုသူ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရ၏၊
.............

-ကိုယ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ယူလိုသူအတြက္ တန္ခိုးၾကီးဘို႔ရန္ မလိုအပ္ေပမဲ့လဲ..လူနတ္မ်ားစြာတို႔အား..ပစၥဳပၸန္ခ်မ္းသာ,တမလြန္ခ်မ္းသာ,နိဗၺာန္ေရာက္ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာၿမတ္ကို အမွန္ေပးစြမ္းလိုသူ သာသနာၿပဳပုဂၢိဳလ္ထူးေတြ အတြက္ကေတာ့..က်မၼာပါေစ..ခ်မ္းသာပါေစ..ဆိုတဲ့ ပါးစပ္ေမတၱာေလာက္နဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး..လက္ေတြ႔တန္ခိုးစြမ္းရည္မ်ားက..မၿဖစ္မေန အဟုတ္လိုအပ္ပါတယ္..
..............
(-သာသနာၿပဳပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔အား..တရားဓမၼ'အက်င့္ဂုဏ္တရားလဲ လိုအပ္တယ္,ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးမားရန္လဲ .မၿဖစ္မေန လိုအပ္တယ္-လို႔ ဤစာေရးသူမွ သိေစလို ၿဖစ္ေစလိုတယ္ေနာ..။)
...........

-အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္..ဤစာေရးေနသူအား..(၇)ႏွစ္(၇)လ(၇)ရက္တိုင္ေအာင္-ဆိုတဲ့ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္ခန္းႏွင့္-.ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဆက္တိုက္ ပေဒသာတရားဓမၼက်င့္စဥ္-ဆိုတဲ့ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္ခန္းၾကီး ၂-ခု..ၿပီးၿပတ္ေအာင္ၿမင္ၿပီးေနာက္၀ယ္..အသက္ေသဆံုးရသည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္.."တန္ခိုးၾကီးေၾကာင္း အေၿခခံ ၃ ပါးႏွင့္ "ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔ရဲ႔ ဂုဏ္ရည္ ၃ မ်ိဳး"တို႔ကို..မိမိရဲ႔ဘ၀သႏၱာန္ထဲမွာ ၿဖည့္စြက္ၿပည့္စံုေပးေနၿခင္းမ်ားနဲ႔ပဲ..လူ႔ဘ၀ရွင္သန္ရမႈ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုကို သင့္တင့္ေကာင္းမြန္စြာၿဖင့္ အဆံုးသတ္ၿဖတ္ေက်ာ္သြားလိုက္မယ္ေပါ့ေနာ..။
+++++++++++++++

 -ေနရာတကာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ တိုင္းတာတတ္သူတို႔ရဲ႔ လူ႔ဘ၀ရွင္သန္ရမႈ တန္ဘိုးတရားမ်ားရယ္..

-ေနရာတကာ၀ယ္  ဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဴအေၿဖစဥ္တရားေတာ္ၿမတ္နဲ႔ သင့္တင့္ညီမွ်မႈၿဖစ္ေအာင္  ညွိယူအံသြင္းတတ္သူ=ကမၼ၀ါဒီ,၀ိဘဇၨ၀ါဒီ,အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာသမား=ၿပည့္ၿပည့္၀၀ ရဲရဲေတာက္ဗုဒၶသာ၀ကတို႔ရဲ႔ လူ႔ဘ၀ရွင္သန္ရမႈ တန္ဘိုးတရားမ်ားရယ္..၂ မ်ိဳးတို႔အား..မည္သို႔ေသာ ပညာရိွမ်ားက ႏိႈင္းယွဥ္ပိုင္းၿဖတ္ႏိုင္ပါမလဲ???

-လူသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ 'ခ်မ္းသာရၿခင္း,ဆင္းရဲရၿခင္း'ဆိုတာသည္..ထိုသူ=လူသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတို႔ရဲ႔ အတိတ္ကံ,ပစၥဳပၸန္ကံ,သမၸတၱိ,၀ိပၸတၱိတို႔ရဲ႔ အေပၚမွာသာပဲ..အဓိက'ေ၀ဘန္ရေပ၏တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
+++++++++++++++


(-ယၡဳအခ်ိန္အခါသည္ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ခန္းရဲ႔ ပြဲသိမ္းအဆင့္မွာ အနီးကပ္ေရာက္ရိွေနၿပီမို႔လို႔..ဤစာေရးသူအား..မိမိရဲ႔ F B..စာမ်က္ႏွာတြင္ post အသစ္တင္ေပးေနမႈမ်ားကို အခ်ိန္တစ္ခုသို႔တိုင္ ရပ္နားထားပါမည္။)
**********************

-ကံႏွင့္ကံရဲ႔အက်ိဳးေပးမႈတို႔တြင္ တကယ္ရင္ထဲက..လက္ခံယံုၾကည္ရဲ၀့ံၾကေသာ>စာဖတ္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ညီအကို အမ ႏွမ ဓမၼမိတ္ေဆြ ဗုဒၶသာ၀က၀င္ အေပါင္းတို႔အား..စိမ္ေရၿပယ္,က်ိန္စာဖယ္လို႔,အကုသိုလ္ကြယ္,အႏၱရာယ္ေပ်ာက္ၿပီးလ်င္ ဘ၀ခ်မ္းသာ ေလာကုတၱရာတို႔၌ ၾကံတိုင္းေအာင္ပါေစ။။ေဆာင္ရြက္တိုင္းတြင္လဲ..လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္ ထေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ႏိုင္ပါေစ...
++++++++++++++++++++

People Who Like This

"ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)အထံသို႔ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပံု ဒိဗၺစကၡဳ မွတ္တမ္းသစ္"

~~~~~~~~~~~~~~~~~
.................
-ဤယၡဳ စာေရးေနသူအား.. ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ထိတိုင္..ႏွစ္ေပါင္း ၃၀- ဆက္တိုက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ပေဒသာက်င့္စဥ္ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္ၾကီးကို ဇြဲလံု႔လ ၀ီရိယၾကီးမားစြာၿဖင့္..အလြန္လ်င္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ..မ်က္ရည္ေပါက္ယိုစီးက် ငိုပြဲၾကီးဆင္ရတာမ်ိဳးအပါအ၀င္ အလြန္လ်င္ မ်က္ႏွာငယ ္ဆင္းဆင္းရဲရဲႏွင့္ မဟာပါရမီခရီးခဲၾကီးတြင္ ေနာက္မဆုတ္တမ္း အတင္းေရွ့တက္ကာ အပြန္းပဲ့ခံ အထိခိုက္ခံ အနာခံဒဏ္ရာၾကီးမ်ားနဲ႔တကြ အေနအစားက်ဥ္းၾကပ္ လမ္းၾကမ္းပိတ္ဆို႔ေႏွာင့္ယွက္ခံေနရသည့္ၾကားထဲ..အသက္ထြက္ ေသသြားရပေစ..
ေပေပေတေတ ေဖာက္ထြက္ ၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတဲ့ အၾကိမ္ေပါင္းအလီလီ ရာေထာင္ခ်ီလို႔ ေနေပၿပီ။
-မိန္းမရယ္ ေယာက်္ားရယ္ ဘယ္သူရယ္မဆို..သာမန္ထက္ပိုမိုလို႔ ဆုၾကီးဆန္းၾကယ္ ဆုေတာင္းသံ အာက်ယ္၀့ံတဲ့သူမွန္ပါက..ၾကီးၾကီးမားမားၿဖစ္တဲ့ ၿမင္အပ္ မၿမင္အပ္ၿဖစ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ ရန္သူမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရဲ႔ ရုပ္ပိုင္းခႏၶာ,နာမ္ပိုင္းခႏၶာ ႏွစ္႒ာနစလံုးမွာပင္..တိုက္ခိုက္ရန္လုပ္လာၾကတာနဲ႔ တကယ္ပဲ,အဟုတ္ပဲ ရင္ဆိုင္အရိုက္အႏွက္ ႏွိပ္စက္ခံရတတ္ပါ၏..။
-အဲဒီလိုမ်ိဳး..ၿမင္အပ္ မၿမင္အပ္ၿဖစ္ေသာ တန္ခိုးၾကီးပုဂၢိဳလ္တို႔ရဲ႔ တိုက္ခိုက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္အစြမ္းထက္ၿမက္ေသာ ရန္သူမ်ားရဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေႏွာင္ယွက္လာမႈမ်ားတြင္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကိုယ္တိုင္ဒဲ့ထိ ရင္ဆိုင္ကြဲၿပဲခံရဖန္မ်ားတဲ့အခါ..ခံႏိုင္စြမ္းရည္ သတၱိၾကီးသူ=ဆုၾကီးပန္ လူစြမ္းထက္တို႔အတြက္..ရဲ၀့ံသြက္လက္ ေရွ့ဆက္တက္,,
-ခံႏိုင္စြမ္းရည္ ေပ်ာ့ည့ံလြန္းသူ=ဆုၾကီးပန္ ငွက္ေပ်ာတံုး လက္ပံတံုး အေၿခာက္ဂ်ီပံုးေတြဆိုရင္..ေဘာင္းဘီခ်ြတ္ ထမီေၿပာင္း၀တ္လို႔ ေနာက္ဆုတ္ေၿပးေပါ့ေနာ..။
++++++++++++++++++

"ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)အထံသို႔ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပံု ဒိဗၺစကၡဳ မွတ္တမ္းသစ္"
...............
- ပေဒသာက်င့္စဥ္ ႏွစ္ရွည္အဓိ႒ာန္ ကာလၾကီးအတြင္း..မေလးရွားႏိုင္ငံ'ေရာက္ရိွေနရသူ=ဤစာေရးသူ=သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)သည္..အလ်ား(၁၀)ေပ..အနံ(၆)ေပခန္႔ရိွေသာ အမိုးအကာ ေကာင္းမြန္စြာရိွေသာ ပီနန္ေတာင္ ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအိမ္ကေလးအတြင္း၀ယ္..ညဘက္ပိုင္းအခ်ိန္..

-ကိုယ္တစ္ဦးတည္းပဲ..တံခါးေစ့ပိတ္လ်က္ သစ္သားကုတင္ၾကီးထက္မွာ..စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ ဥာဏ္ပညာလင္းလက္လာရေစၿခင္းအက်ိဳးငွာ..အာနာပါနသမာဓိေလ့က်င့္စဥ္ၿမတ္ၿဖင့္..ကုသိုလ္ကံအလုပ္ အမွန္တကယ္အားထုတ္လ်က္ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္တည္ေနစဥ္..

-ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအိမ္အတက္..ေလွကားထစ္တို႔ေနရာဆီမွ.. ေၿခသံဖြဖြနဲ႔ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႔နင္းတက္ေၿခသံမ်ားႏွင့္အတူ.. ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအိမ္ရဲ႔ ေစ့ပိတ္ထားအပ္ေသာ တံခါး၀ေနရာ၌ ေၿခသံတိတ္ၿပတ္ ကပ္ရပ္လာေသာေၾကာင့္..အာနာပါနသမာဓိေလ့က်င့္စဥ္'အားအရိွန္ၿမင့္တက္ ေကာင္းမြန္ထက္ၿမက္ေနရဆဲၿဖစ္သည့္ ဤစာေရးသူ=သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)အား..ကြက္ကနဲ ၀င္းကနဲ ပြင့္လင္းထင္ရွားသြားရတာနဲ႔အတူ.. သမာဓိအလင္းၿမင္ဥာဏ္မ်က္လံုး=ဒိဗၺစကၡဳအလင္း၀ိုင္းထဲ၌ အေမရိကန္ သမၼတ 'အိုဘားမား'ဆိုသူကို ၈်င္းသား၀တ္စံု အၿပာရင့္၀မ္းဆက္တို႔ႏွင့္ ထင္ရွားေတြ႔ၿမင္လိုက္ရ၏၊-ထိုသူ အေမရိကန္ သမၼတ 'အိုဘားမား'ဆိုသူသည္ အာနာပါနသမာဓိေလ့က်င့္စဥ္ၿမတ္ၿဖင့္..ကုသိုလ္ကံအလုပ္ အမွန္တကယ္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္လ်က္ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္တည္ေနဆဲေသာသူ=ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းေဆြးေႏြးခ်င္ေပမဲ့လဲ..
-ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ေနတံုးအခ်ိန္မို႔ ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအိမ္ေလးအတြင္းသို႔ ၀င္လာဘို႔ရန္ မ၀့ံပဲ..မ်က္ႏွာပံုဟန္ၿပံဳးၿပံဳးလုပ္ကာ ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအိမ္တံခါး၀တြင္ ရပ္လ်က္သာလ်င္ ေစာင့္ေနရေပ၏တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
................................

"ဒိဗၺစကၡဳ ရဲ႔ အေၿဖစဥ္ အက်ဥ္းထုတ္ လိုရင္းခ်ဳပ္"
.....................
-ဤစာေရးသူအား ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔
-ေတာေတာင္ၾကီးမ်ားအတြင္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ၿဖစ္တဲ့ သမထကသိုဏ္းေလ့က်င့္စဥ္ အစြမ္းထက္ၿမက္မ်ားနဲ႔ ၀ုန္း၀ုန္းဒိုင္းဒိုင္းရိွေနစဥ္ အခ်ိန္..ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သမၼတၾကီးရဲ႔ ဥပဓိရုပ္ပံုစံၿဖင့္၎,ၿမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႔ ဥပဓိရုပ္ပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္၎..ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အၾကီးအကဲ ႏိုင္ငံေစာင့္ တန္ခိုးၾကီး နတ္မ်ားမွ ကိုယ္ထင္ရွားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုတာမ်ိဳးေတြ ဤစာေရးသူအတြက္ တကယ္အဟုတ္ ၾကံဳေတြ႔ဘူးခဲ့၏၊
-ဤစာေရးသူအား ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႔
-ေတာေတာင္ၾကီးမ်ားအတြင္း (လ-လ-လ)၊-ဤစာေရးသူအား မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႔
-ေတာေတာင္ၾကီးအတြင္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ၿဖစ္တဲ့
-ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္စဥ္ အစြမ္းထက္ၿမက္မ်ားနဲ႔
-စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ ဥာဏ္ဓားေသြားလ်က္ ရိွေနစဥ္ အခ်ိန္..မေလးရွားႏိုင္ငံသား ဘုရင္ၾကီးရဲ႔ ဥပဓိရုပ္ပံုစံၿဖင့္၎,မေလးရွားႏိုင္ငံသား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ႔ ဥပဓိရုပ္ပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္၎..မေလးရွားႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အၾကီးအကဲ ႏိုင္ငံေစာင့္ တန္ခိုးၾကီး နတ္မ်ားမွ ကိုယ္ထင္ရွားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုတာမ်ိဳးေတြ ဤစာေရးသူအဘို႔.. တကယ္ပင္ အဟုတ္ပဲ ၾကံဳေတြ႔ဘူးခဲ့၏၊
-အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ သမာဓိအေၿဖစဥ္=ဒိဗၺစကၡဳ ၿမင္ဥာဏ္စကားမ်ားၿဖင့္..အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အၾကီးအကဲ ႏိုင္ငံေစာင့္ တန္ခိုးရွင္ နတ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုယ္တိုင္မွ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)အထံသို႔ အေမရိကန္ရဲ႔လက္ရိွသမၼတၿဖစ္ေနသူ=အိုဘားမားရဲ႔ ဥပဓိရုပ္သြင္မ်ိဳးၿဖင့္..အဟုတ္ပဲ,အမွန္ပဲ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးပင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါေၾကာင္းတဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
...................

(-အထက္ပါ သမာဓိၿမင္နိမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ..ေနာင္အခါ'မၾကာမွီ ေပၚထြက္သက္ေရာက္ထင္ရွားလာရမည့္ အေကာင္အထည္အက်ိဳးဆက္..ဒိဗၺစကၡဳ အေၿဖစဥ္ အသစ္စက္စက္မ်ားကိုေတာ့ကာ..ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲက..ကမၼ႒ာန္းသမား၀ါရင့္တို႔အား..သမာဓိတန္ခိုးအစြမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပခြင့္ရေစရန္..ဤစာေရးသူမွ အခ်ိန္တစ္ခုထိတိုင္.. ခ်န္ရစ္ေပးထားပါဦးမည္။)
...............
(-အထက္ပါ ေရးသားခ်က္မ်ား ၿဖစ္ၾကတဲ့.. သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)ရဲ႔
> ဒိဗၺစကၡဳ ၿမင္ဥာဏ္=သမာဓိအေၿဖစဥ္ ရဲရဲေတာက္မ်ားတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲက..ကမၼ႒ာန္းက်င့္စဥ္သမား ၀ါရင့္ၾကီးမ်ားမွလဲ..လြတ္လပ္စြာပင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႔ ဒိဗၺစကၡဳ အလင္းၿမင္အားမ်ားၿဖင့္..ယၡဳပင္ၾကည့္ၿမင္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါေၾကာင္းတဲ့ခင္ဗ်ာ..။)


People Who Like This

******************************

"ေယာက်္ားေစာင့္တဲ့ ေလးစင္တိုင္ 'မမ'က ၀င္ထိုင္"
..................
-အထက္ပါ တေဘာင္ေတးထပ္ၾကီးဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ကပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလြန္လ်င္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားခဲ့ရတဲ့ မာန္လည္တေဘာင္ေတးထပ္ တစ္ခု ၿဖစ္ေပ၏။
-အထက္ပါ တေဘာင္ေတးထပ္ၾကီးသည္ အားအစြမ္း အရိွန္အဟုန္ ၾကီးမားလြန္းလွေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးခန္း၀င္..ေၿပးလမ္းေတြထဲက မွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုကို မဟာမကာရေလာပ'အေက်ာ္ သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္ မာန္လည္ဆရာေတာ္=ဥာဏ္ၾကီးရွင္တစ္ပါးမွ ၾကိဳၾကိဳတင္တင္နဲ႔ ေနာင္လာေနာက္သား ၿမန္မာလူထုမ်ားအတြက္ ညႊန္းဆို အမွာထားခဲ့ၿခင္း..ၿဖစ္ေပ၏၊
>>> "ေယာက်္ားေစာင့္တဲ့ ေလးစင္တိုင္"ဆိုတဲ့ တေဘာင္ေတးထပ္ၿဖင့္..တပ္မေတာ္သား စစ္မႈထမ္းေယာက်္ားမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လို႔ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာစက္ယႏၱယားၾကီးကိုပင္ ရည္ညႊန္းသိေစလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ေပ၏။
- 'မမ'က ၀င္ထိုင္"ဆိုတဲ့အတိုင္း..တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ မိန္းမႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အား- ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာစက္ယႏၱယားၾကီးကို ႏိုင္ငံေရးနည္း'ခုတံုးၿပဳနဲ႔ ထိကိုင္ေဆာ့ကစားခြင့္ကို ရလိမ့္မည္၊
+++++++++++++
(-တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ မိန္းမေတြက အေနအထိုင္ အကိုင္အေဆာ့ၾကမ္းတမ္းလြန္းတဲ့အတြက္ ထို ေလးစင္တိုင္တို႔က ယိုင္နဲ႔ရြဲ႔ေစာင္းသြားလိမ့္မည္..ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာရလို႔ အာဏာၿပခြင့္ရတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ မိန္းမတို႔အနား..အမည္း အၿဖဴေၾကာင္က်ား ကာလာစံုကုလားေတြ ကပ္ေၿမွာင္ကာ ???
!!!!အဟမ္း အဟမ္း....
ၿမန္မာႏိုင္ငံၾကီးထဲက..ကမၼ႒ာန္းသမား၀ါရင့္တို႔အား..
-သမာဓိတန္ခိုးအစြမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပခြင့္ရေစရန္..ဤစာေရးသူမွ အခ်ိန္တစ္ခုထိတိုင္.. ခ်န္ရစ္ေပးထားပါဦးမည္။)
++++++++++++++++++++++
"ကုန္းေဘာာင္ဆက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ၾကိမ္ နန္းတက္လို႔ထိန္"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"ေယာက်္ားေစာင့္တဲ့ ေလးစင္တိုင္ 'မမ'က ၀င္ထိုင္"ဆိုတဲ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးခန္း၀င္..ေၿပးလမ္းေတြထဲက မွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္.."ကုန္းေဘာာင္ဆက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ၾကိမ္ နန္းတက္လို႔ထိန္"ဆိုတဲ့.. ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးခန္း၀င္..ေၿပးလမ္းေတြ အားလံုးတို႔ရဲ႔ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ၾကီးကို ဆိုက္ေရာက္ထင္ရွား တည္ခိုင္သြားရမယ္တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
..................
-ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ေရးၿပခဲ့မယ္ေနာ..
အခ်ိန္ေတြအၾကာၾကီးေပးကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ညွိယူေပးခဲ့ရသၿဖင့္ တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္နဲ႔ ရင့္က်က္အားအစြမ္း အရိွန္အဟုန္ ၾကီးမားလြန္းလွေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးခန္း၀င္..ေၿပးလမ္းေတြအားလံုးတို႔ရဲ႔ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ၾကီး (သို႔တည္းမဟုတ္)
"ကုန္းေဘာာင္ဆက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ၾကိမ္ နန္းတက္လို႔ထိန္"
*******************
"စင္ၿပိဳင္ ဒိဗၺစကၡဳ တေဘာင္ေတးထပ္ၾကီး"
..............
"ကုန္းေဘာာင္ဆက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ၾကိမ္ နန္းတက္လို႔ထိန္"ဆိုတဲ့ မာန္လည္တေဘာင္ေတးထပ္ၾကီးနဲ႔ စင္ၿပိဳင္ၿဖစ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳ တေဘာင္ေတးထပ္တစ္ခု ရိွေသးတယ္..အဲဒါကို ေအာက္စာပိုဒ္တြင္ ဖတ္မွတ္ပါ၊
-တေပါင္းလ'ရာသီ ေဘာင္းဘီနဲ႔ေဖြးေဖြး ေငြဓားလြယ္ ေရႊအကြပ္နဲ႔ ေၿမညႊတ္ေအာင္ လာမည္ေလး ဘိုးေတာ္၏ေၿမး ခ်စ္ေသြး"
(-လူနီနီ ေဘာင္းဘီ၀တ္ပါလို႔ ေငြဓားလြယ္ ေရႊအကြပ္နဲ႔ ေၿမညႊတ္ေအာင္ လာမည္ေလး ဘိုးေတာ္၏ေၿမး ခ်စ္ေသြး")
.................
(-အထက္ပါ ဒိဗၺစကၡဳ တေဘာင္ေတးထပ္အတြက္ အေၿဖစဥ္ဆန္းၾကယ္မ်ားကို ဤစာေရးသူရဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ post အေဟာင္းေတြထဲမွာ ရွာေဖြဖတ္ၾကပါ..။)
+++++++++++++
Thel Thel likes this.
++++++++++++++++
Thel Thel likes this.
**************

"ဒိဗၺစကၡဳ အာရံု အလင္းၿမင္ကြင္းထဲက အဂၤလိပ္မယားၾကီး ေဒၚစုၾကည္ရဲ႔ ေရွ့တက္အကဥာဏ္ ေၿခလွမ္းဟန္ အေတြးမ်ား"
..................
-ကမၼ႒ာန္းက်င့္စဥ္သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ဆက္တိုက္ရိွထားေသာသူ="ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္(မြန္ေက်ာ္ဦး)အား..ပီနန္ေတာင္ ေတာထဲအတြင္း ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္စဥ္ႏွင့္ကိုယ္တစ္ဦးတည္းရိွေနစဥ္အခ်ိန္..
၀င္းကနဲ ကြက္ကနဲ သမာဓိဥာဏ္ အလင္း၀ိုင္းၾကီးတစ္ခု လင္းေတာက္ပြင့္တက္လာသၿဖင့္ မွတ္သားဘို႔ရန္ ၾကည့္လိုက္ရာ..
ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ ပိန္ပိန္ပုပုနဲ႔ ေအာက္ပိုင္းထမီက အနီေရာင္,,ကိုယ္အထက္ဘက္အက်ၤ ီက..နီ၀ါစပ္အေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ထားသူ ထိုမိန္းမ..??? ႏိုင္ငံၾကီးသား အၿဖဴေကာင္ေယာက်္ားကို လင္ေတာ္ထားမွ ဂုဏ္ရိွတယ္လို႔ ထင္မွတ္ထားသူ ထိုမိန္းမကို ထင္ရွားေတြ႔ၿမင္သြားရ၏တဲ့ခင္ဗ်ာ..
.............
-ထိုမိန္းမၾကီးက မေန႔တံုးက အနီ၀မ္းဆက္ပါေနာ..အခုေတာ့ ကိုယ္အထက္ပိုင္းက အက်ၤီေရာင္ကို နီ၀ါစပ္အေရာင္ ေၿပာင္းလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ကာ..ထိုမိန္းမၾကီးရဲ႔ တကယ္အမွန္ၿဖစ္ေသာ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာ Future palan မ်ားက ဘာေတြလဲေပါ့ေနာ..
+++++++++++++++++

"ဒိဗၺစကၡဳ အာရံု အလင္းၿမင္ကြင္းထဲက > ၿမန္မာသမၼတသစ္ရဲ႔ အ၀တ္အေရာင္နဲ႔ကိုယ္ေနဟန္ မွတ္တမ္း"
.......................

-ယၡဳပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ (09/11/2015)ရဲ႔ ညည့္နက္ပိုင္းအခ်ိန္..ပီနန္ေတာင္ ေတာတြင္းကမၼ႒ာန္းအာရံုထဲမွာ..ဤစာေရးသူအား ၿမင္ေတြ႔မွတ္သားခဲ့ရေသာ ၿမန္မာသမၼတသစ္ရဲ႔ အ၀တ္အေရာင္ကေတာ့ဗ်...တိုက္ပံုအက်ၤ ီလက္ရွည္လိုမ်ိဳး အက်ၤ ီလက္ရွည္ အေရာင္မည္းမည္းကို ၀တ္ဆင္ထားပါ၏၊
-ဤစာေရးသူရဲ႔ သမာဓိအာရံုထဲ၀ယ္..ထိုသူ သမၼတသစ္က သူ႔ရဲ႔ဥပဓိရုပ္အမွန္ကို ဤစာေရးသူအား မၿမင္ေစလိုေသးလို႔ ေက်ာခိုင္းထိုင္ေနသၿဖင့္ ဤစာေရးသူမွ သမာဓိညွိဳ႔ဆြဲအားမ်ားၿဖင့္ ဆြဲလွည့္ၾကည့္ေနစဥ္..ကိုယ္တစ္ေစာင္းလွည့္လာတာ ၿမင္ရခ်ိန္၌ သမာဓိၿမင္ကြင္းအာရံုၿပတ္သြား၏တဲ့ခင္ဗ်ာ..
++++++
-အင္း အင္း ထိုသူ သမၼတသစ္က ကိုယ္တစ္ေစာင္းထိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ ရပ္ထားတတ္တယ္ေနာ..အဲဒါဆိုရင္ သမၼတသစ္က မ်က္ႏွာခ်င္းရင္ဆိုင္ ပြင့္လင္းၾကီးပိုင္ပိုင္ မဟုတ္ႏိုင္ေသးဘူးလားလို႔ ေတြးစရာ ေမးစရာ ၿဖစ္ေနတယ္၊.-ရုပ္ေသးရုပ္ တစ္ခုလိုမ်ိဳး..အေနာက္ဘက္မွာ ၾကိဳးကိုင္ထားသူ.. ရိွေနေသာေၾကာင့္လား???
+++++++++++

""ဒိဗၺစကၡဳ အာရံု အလင္းၿမင္ကြင္းထဲက > ၿမန္မာႏိုင္ငံသစ္"
..............

-ဤစာေရးသူအား လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္ရိွေနစဥ္ ၿမန္မာလူငယ္အခ်ိဳ႔တို႔က..က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ မေလးရွားေလာက္ကို တိုးတက္လာႏိုင္မွ..ၿမန္မာၿပည္ၿပန္ၿပီး လုပ္စားမယ္လို႔..ေၿပာဆို၏၊
-ဤစာေရးသူအား ထိုေန႔ညမွာပင္ ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္ေနစဥ္..ၿမန္မာၿပည္ၿပန္ေရာက္သင့္တဲ့အခ်ိန္ကို အာရံုတန္းၾကည့္လိုက္ရာ..
"ေနာင္ႏွစ္သစ္မွာ ၿပန္လို႔ရပါၿပီလို႔..မေလးရွားသား ပီနန္ေတာင္ နတ္ၾကီးတစ္ဦးမွ ဤစာေရးသူအတြက္ အသံထင္ရွားၿဖင့္ ေၿပာဆိုၾကားသိေစခဲ့၏တဲ့ခင္ဗ်ာ..။
++++++++++++++
Moe Thae and Thel Thel like this.
Comments
Aung Thawzin Oway
Aung Thawzin Oway ဒို ့ သဲအင္းဂူ ကမၼဌာန္းျပဆရာေတာ္ တရားျပခ်ိန္ အျမဲသတိေပးတာ အခုသတိရလို ့ပါ ငါ့တပည့္တို ့ ေဝဒနာသတိ အျမဲရွိ သတိကပ္မွ သမာဓိထူေထာင္ႏိုင္မယ္ သတိလြတ္ရင္ သမာဓိၾကဲလို ့ နာမ္လြတ္မယ္ သတိသတိ နာမ္မလြတ္ေစနဲ ့ နာမ္လြတ္ရာေနာက္ လိုက္ေနလို ့ေတာ့ မဆံုုးႏိုင္တဲ့ အာရံုအမ်ိဳ...See More
Mon Kyaw Htwe
Mon Kyaw Htwe သတိအလုပ္နဲ႔သမာဓိအလုပ္က ကြဲၿပားတယ္..သမာဓိအာရံုက အရႈခံတစ္ခုထဲပါ၊-သတိအာရံုကေတာ့ အရႈခံမ်ားတတ္တယ္၊-နိဗၺာန္ေရာက္ေရာက္ေၾကာင္း ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္တာနဲ႔ ေလာကီခန္း၀င္ ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္တာလဲ ကြဲၿပားတယ္..တကယ္အဓိ႒ာန္ ကမၼ႒ာန္းက်င့္စဥ္သမားတို႔အတြက္ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာသမားေတြမို႔လို႔ ဖရန္႔ဆိုတာမ်ိဳးကို သိပ္မခင္တြယ္တတ္သလို..ဖရန္႔ကိုမွ အားကိုူးပါရေစ ဖရန္႔ သရဏံ ဂစၦာမိေတြ မလုပ္တတ္ဘူး။
Aung Thawzin Oway
Aung Thawzin Oway အေျပာညက္ အေရးသြက္ပဲေဟ့
တကယ့္သမာဓိရင့္သန္ရင္ တျခားသူေတြေတာင္ အာရံုထဲေပၚတတ္တာပဲ ကိုယ့္ ဖရန္ ့ေတြ ပဌာန္းဆက္မို ့လို ့ ဖရန္ ့ျဖစ္သူေတြကို မပစ္ပယ္သင့္ဘူး အထူးအာရံုုျပဳလို ့ရရင္ အေမရိကက အိုးေဝေအာင္ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းေအာင္ အာရံုထဲ ျ္မင္ေပးပါ အခု ဘယ္လို ရပ္တည္ေနရသလဲ ေပၚလာတဲ့ အာရံု တိက်ရင္ မြန္ေက်ာ္ဦးကို ဖရန္ ့သရဏံဂစၧာမိ မယ္ ဘယ္လိုလဲဆရာၾကီး
Like · Reply · 4 mins

Mon Kyaw Htwe
Mon Kyaw Htwe Aung Thawzin Oway-ဆိုသူအတြက္ ဤစာေရးသူ(မြန္ေက်ာ္ဦး)ရဲ႔ သမာဓိၿမင္နိမိတ္အာရံုသစ္ကေတာ့..အခန္းတစ္ခုတြင္ လ်ပ္စစ္မီးမ်ား ပံုမွန္လင္းထိန္ေနရာမွ ရုတ္တရက္ အေရာင္မွိန္သြားတာ ထင္ရွားေတြ႔ၿမင္လိုက္ရ၏..
 
Aung Thawzin Oway မွန္ပါ၏ အခု အားလံုးအိပ္ေန၍ မီးမ်ားမွိတ္ကာ စာရိုက္ေနပါသည္
Aung Thawzin Oway
Aung Thawzin Oway ည ၁;၂၇ အေမရိက
Aung Thawzin Oway
Aung Thawzin Oway အိပ္ျပီ ဆီးယူဖရန္ ့

Monday, November 9, 2015

"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(ခ)"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.............
-ဤယၡဳစာေရးေနခ်ိန္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မွစတင္ မိေတယ်ဗုဒၶရယ္လို႔ တကယ္ဘုရားပြင့္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလထိတိုင္..ခန္႔မွန္းေရတြက္ၾကည့္လိုက္ရင္..ေနာင္ႏွစ္သစ္ေပါင္း ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းလိုအပ္ေနေသးတယ္၊

-မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအား အခုစာေရးေနခ်ိန္ၿဖစ္ေသာ..ယၡဳလက္ရိွဘ၀ကေနလို႔..ေနာက္ထပ္ ဘ၀သစ္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့..ဘ၀သစ္ အေၿပာင္းအလဲမ်ား အမ်ိဳးစံုတို႔နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ၿဖတ္ေက်ာ္ရဦးမယ္၊

-ေဂါတမဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွေနေတာ္မူခ်ိန္တြင္ မိေတယဘုရားေလာင္း အဇိတရဟန္းေတာ္အား..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ငါကိုယ္တိုင္ပင္ ၿဖစ္ေတာ့၏-လို႔-အသိအမွတ္ရွင္းလင္းခံစားထားႏိုင္သလို..ထို အဇိတရဟန္းေတာ္ဘ၀မွ ဘ၀သစ္ကူးေၿပာင္းရလို႔ တုသိတာနတ္သားဘ၀သစ္သို႔ ကူးေရာက္အသစ္ၿဖစ္သြားရခ်ိန္မွာလဲပဲ..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ငါကိုယ္တိုင္ပင္ ၿဖစ္ေတာ့၏-လို႔-အသိအမွတ္ရွင္းလင္းခံစားထားႏိုင္စြမ္းၿပီးအၿပင္ ဤယၡဳစာေရးေနခ်ိန္- ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မွာလဲ..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ငါကိုယ္တိုင္ပင္ ၿဖစ္ေတာ့၏-လို႔-အသိအမွတ္ရွင္းလင္းခံစားထားႏိုင္ေနဆဲ ၿဖစ္ပါ၏၊-ဤမ ွ်သာမကေသး။။ေနာင္ကိုလဲပဲ..ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ထင္ရွားရိွေနသေရြ႔ -မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအား...မိေတယ်ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ငါကိုယ္တိုင္ပင္ ၿဖစ္ေတာ့၏-လို႔-အသိအမွတ္ရွင္းလင္းခံစားထားႏိုင္ဦးမည္ ၿဖစ္ေပ၏၊

-မိေတယ်ဘုရားေလာင္းသည္ ဤယၡဳ ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ သာသနာေတာ္ၿမတ္ၾကီးအား.. အမွီၿပဳ၍ မ်ားစြာေသာ ပါရမီကုသိုလ္+ေလာကီကုသိုလ္မ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထပ္ခါတလဲလဲနဲ႔ အားထုတ္ပြါးမ်ား ဆည္းပူးယူသြားၿပီးေနာက္ သာသနာကြယ္ၿပီး..ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..မူလစံရာအရပ္=တုသိတာနတ္ဘံု႒ာနသို႔ပင္..ၿပန္လည္ကာ ကူးေရာက္အနားယူေနၿပီးလ်င္..
-အားအစြမ္း အရိွန္အဟုန္ ၿမင့္မားဆံုးေသာ မဟာပါရမီ'အထြဋ္အထိပ္'ခန္း၀င္ ပြဲသိမ္းအဆင့္ၿဖစ္တဲ့..နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရ..သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးလိုမ်ိဳး..စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရတဲ့ပြဲၾကီးကို အစီအစဥ္မွန္စြာ,သင့္တင့္မွန္စြာ,အံ၀င္အကြက္မိစြာနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ရင္ဆိုင္ ၿဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေရးအတြက္..စိတ္ ဥာဏ္ ဣေၿႏၵမ်ား ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈတို႔.. အမွန္ရိွႏိုင္ေအာင္လို႔..သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာေသာ က်င့္စဥ္တရားေကာင္းမ်ားၿဖင့္..အထူးပင္ ေလ့က်င့္ၿပင္ဆင္ထားလ်က္
-ေစာင့္ဆိုင္းေနလိမ့္မည္တဲ့ေနာ..။

-ဗုဒၶ၀င္နည္း ဓမၼာႏြယဥာဏ္ၿဖင့္ ေ၀ဘန္ၾကည့္ၿမင္တတ္ခဲ့ရင္..
-လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၄-ေသာင္းတန္းတြင္ သဗၺညဴဘုရားၿဖစ္ရမည့္သူ ကကုသန္ဘုရားေလာင္းအား..ထို လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၄ ေသာင္းတန္းမွာပင္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးလိုမ်ိဳး..စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရ၏၊
-လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၃-ေသာင္းတန္းတြင္ သဗၺညဴဘုရားၿဖစ္ရမည့္သူ ေကာဏာဂံုဘုရားေလာင္းအား..ထို လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၃ ေသာင္းတန္းမွာပင္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးလိုမ်ိဳး..စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရ၏၊
-လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၂-ေသာင္းတန္းတြင္..
သဗၺညဴဘုရားၿဖစ္ရမည့္သူ=ကႆ-----ပဘုရားေလာင္းအား..ထို လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၂ ေသာင္းတန္းမွာပင္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးလိုမ်ိဳး..စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရ၏၊-
-လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ တစ္ရာတန္းတြင္ သဗၺညဴဘုရားၿဖစ္ရမည့္သူ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား..ထို လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ တစ္ရာတန္းမွာပင္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ -ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးအၿဖစ္နဲ႔ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရ၏၊

-အထက္က သဗၺညဴေလာင္းလ်ာမ်ားနည္းတူ..လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၁ သိန္းတန္းတြင္ သဗၺညဴဘုရားၿဖစ္ရမည့္သူ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအား..ထို လူတို႔သက္တမ္း အႏွစ္ ၁ သိန္းတန္းမွာပင္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ..အားလံုးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ..
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေ၀ႆ----ႏၱရာမင္းၾကီးလိုမ်ိဳး..စြန္႔ၿခင္းၾကီး ၅-ပါးတို႔တြင္ ၿဖည့္က်င့္ၿပည့္စံုေစရမည္ေပါ့ေနာ..။

-ေဂါတမဗုဒၶႏွင့္ အရိေမတၱယ်ဗုဒၶ..ဘုရားႏွစ္ဆူတို႔ရဲ႔အၾကား..သာသနာပအခ်ိန္ေတြထဲမွာ ပေစၥကဗုဒၶေတြ မ်ားစြာ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ၾကလိမ့္မည္..ထိုထို ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာတတ္ၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶမ်ားရဲ႔ အထံေတာ္ပါးတြင္လည္း..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းလ်ာအား..ဖူးၿမင္ဆည္းကပ္ရၿခင္းေတြ..
ဆန္းၾကယ္ေသာ ဆုေတာင္းဆုပန္မ်ားႏွင့္တကြ ဒါနေကာင္းမႈ,သီလေကာင္းမႈ,ေ၀ယ်၀စၥေကာင္းမႈ ဘာ၀နာေကာင္းမႈတို႔ကို အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ကုေဋကုဋာေနေအာင္ ပြါးမ်ားဆည္းပူးခြင့္တို႔အား တကယ္ပင္မုခ် အမွန္ရႏိုင္ပါဦးမည္။

-အခုစာေရးေနခ်ိန္တြင္ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ ဘ၀သႏၱာန္ထဲမွာ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္'အလင္းဓာတ္သားေတြ ထင္ရွားရိွေနတယ္..အဲဒီ ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္ကေနလို႔ သဗၺညဴဥာဏ္စဥ္ၿမတ္သို႔ အရိေမတၱယဗုဒၶအၿဖစ္နဲ႔ တစ္စပ္တည္း..ကူးေၿပာင္းၿမင့္တက္ ၿမဲတည္သြားရတဲ့ ပံုဟန္ဓမၼလမ္းေၾကာင္းမ်ားဟာဆိုရင္ ဓမၼာႏြယဥာဏ္စဥ္တရားနဲ႔ အေတြးအၿမင္ ဥာဏ္ဖြင့္ကစားတတ္ပါက..လြန္စြာမွပင္ အ့ံဩထူးဆန္းဘြယ္ရာ..ၾကည္ညိဳ၀မ္းေၿမာက္ရေပမည္တဲ့ခင္ဗ်ာ..။
+++++++++++

"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(ဂ)"
.............
(-မေလးရွား/ပီနန္ေတာင္'အတြင္း..ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္ေနရင္းၿဖင့္..အခ်ိန္ပို အားလပ္တဲ့အခါ..တစ္ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းစီ..မွတ္တမ္းၿပဳကာ ထင္ရွားၿပေပးမည္၊)
++++++++++++++++++++

Min Mg Ngae and U Myint Maung like this.
++++++++++++++++++
Ei Pu Tuu and Lamin Thu like this.
.

Sunday, November 8, 2015

"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(က)"

~~~~~~~~~~~~~~~~~
.............
- မိေတယ်ဘုရားေလာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုဒၶ၀င္နည္း'ဓမၼာႏြယဥာဏ္နဲ႔ ၿဖစ္သင့္ၿဖစ္ထိုက္သမွ်တို႔တြင္ သံုးသပ္ရႈၿမင္တတ္ခဲ့လ်င္..ယၡဳအခါ..ထင္ရွားပြင့္ေနေတာ္မူဆဲၿဖစ္သည့္
ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ ထံေတာ္မ်က္ေမွာက္၌ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္..နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ၿမတ္..ခံယူပန္ဆင္ခဲ့ရတာမ်ား အပါအ၀င္..လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ သဗၺညဴဘုရားရွင္ေပါင္း=အဆူေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္..မကတို႔ရဲ႔အထံေတာ္မ်က္ေမွာက္၀ယ္..မဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ၿမတ္မ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ခံယူပန္ဆင္ဘူးတဲ့ အ့ံဘြယ္အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းေတြ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းေတာ္အား..ထင္ရွားတကယ္အမွန္ ဧကန္ရိွထားခဲ့ပါတယ္၊
-မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအတြက္..သက္ေတာ္ထင္ရွားၿဖစ္ေတာ္မူၾကေသာ ထိုထို နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပး=သဗၺညဴဘုရားရွင္တို႔အား ကိုယ္တိုင္ဖူးၿမင္ခြင့္,တရားေတာ္နာၾကားခြင့္,ဒါနေကာင္းမႈ+ေ၀ယာ၀စၥေကာင္းမႈ စသည္တို႔ၿဖင့္ အၾကမ္ၾကိမ္အခါခါ ကုေဋကုဋာေနေအာင္ လုပ္ေက်ြးပူေဇာ္ခြင့္ကို အလြန္လ်င္မ်ားစြာ ရရိွဘူးခဲ့ပါလိမ့္မယ္၊
-မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအား..သက္ေတာ္ထင္ရွားၿဖစ္ေတာ္မူၾကေသာ ထိုထို နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပး=သဗၺညဴဘုရားရွင္တို႔၌ ကိုယ္တိုင္ဖူးၿမင္ရၿပီးအၿပင္..ထိုထို မ်ားစြာေသာ မဟာဗုဒၶ၀င္တို႔တြင္လည္း ညက္ညက္မြေၾက ဖန္တစ္ရာေတလို႔ေနေအာင္ ထံုးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ အရည္က်ိဳေသာက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔တိုင္..ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိုးထြင္းနားလည္တတ္ၿပီးေနာက္..သဒၶါအင္အားၾကီးေတြ တိုးပြါးၾကီးမားလာရကာ..ထိုထို အတိတ္ကာလ..သဗၺညဴဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ ေလာကီဂုဏ္ေတာ္ဆန္းၾကယ္မ်ား၀ယ္ ႏွစ္သက္အားက်လို႔..ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္မွာလည္း ၿဖစ္ခ်င္သြားတဲ့အတြက္ ဆုေတာင္းဆုပန္ ဆႏၵအသစ္သစ္တို႔ကို ေဆာက္တည္အထူးၿပဳၿခင္းေတြ တကယ္ပင္ထင္ရွား..အၾကိမ္ေရမ်ားစြာ ၿဖစ္ပြါးဘူးခဲ့ပါလိမ့္မယ္၊
-မိေတယ်ဘုရားေလာင္း'အေနၿဖင့္..ထိုထို အတိတ္ကာလ..သဗၺညဴဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ သာသနာေတာ္အတြင္း၀ယ္..နိဗၺာန္ေလာကုတၱရာေရာက္ေၾကာင္း.. ေဗာဓိပကၡိာက်င့္စဥ္,မဟာ၀ိပႆ-----နာက်င့္စဥ္တရားေတာ္မ်ားကို ယထာဘူတဥာဏ္စဥ္,မဟာ၀ိပႆ-----နာ သခၤ ါရုေပကၡာဥာဏ္စဥ္သို႔တိုင္..ဆိုက္ေရာက္ၿမဲခိုင္သြားရေစရန္..ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ..က်င့္ပြါးေပါက္ေရာက္ လင္းေတာက္ၿမဲၿမံဘူးခဲ့ေပလိမ့္မယ္..အဲဒီလိုမ်ိဳး သတိပ႒ာန္၀ိပႆ-----နာတို႔၌ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ကုေဋကုဋာေနေအာင္..ေလ့က်င့္ပြါးမ်ားဘူးခဲ့ၿခင္း,ကမၼ႒ာန္းစြမ္းရည္ အေၿခခံၿပည့္၀ဘူးခဲ့ၿခင္း..အတိတ္ပါရမီဓာတ္ခံေကာင္းမ်ားေၾကာင့္..အဆံုးစြန္ေသာဘ၀ မိေတယ်ဗုဒၶအၿဖစ္နဲ႔ ၿဖစ္ပြင့္ေပၚထြန္းရမည့္ ဘ၀အၿဖစ္တြင္..ဒုကၠရစရိယက်င့္ခန္းအတြက္ ေၿခာက္ရက္တာမွ်ႏွင့္ပင္..သင့္တင့္ခ်မ္းသာစြာ ၿဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခုႏွစ္ရက္ေၿမာက္ေန႔၀ယ္..ပု ဒိ အာ-ဆိုတဲ့ ဥာဏ္စဥ္အလင္းတရားမ်ားႏွင့္တကြ သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ ရပိုင္ကာ..မိေတယ်ဗုဒၶအၿဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ၿမဲခိုင္သြားရလြယ္ၿခင္း ၿဖစ္ေပမည္တဲ့ေနာ..။
+++++++++++++
"မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ ကံေကာင္းေနၿခင္းမ်ား"
..............
-ဤယၡဳဘဒၵကမၻာရဲ႔ ေဗြေဆာ္ဦး သဗၺညဴဘုရားရွင္ ကကုသန္ဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ၿမတ္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳဆံုခဲ့ရေပမဲ့..နိဗၺာန္ေလာကုတၱရာသို႔ ကူးေရာက္၀င္စံသြားရန္ မစြမ္းႏိုင္ၾကသၿဖင့္..နိဗၺာန္၀င္ေပါက္ နိဗၺာန္တံခါး၀နားမွာ ၿပဳတ္က်က်န္ရစ္ေနခဲ့ၾကသူ=ကကုသန္ဗုဒၶရဲ႔ လက္က်န္ေ၀ေနယ်မ်ားကို၎၊-(လ)-ေကာဏာဂံုဗုဒၶရဲ႔ လက္က်န္ေ၀ေနယ်မ်ားကို၎၊-(လ)-ကႆ----ပဗုဒၶရဲ႔ လက္က်န္ေ၀ေနယ်မ်ားကို၎၊-ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ လက္က်န္ေ၀ေနယ်မ်ားကို၎..မိမိရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ပရိသတ္ လူနတ္ေ၀ေနယ်အေပါင္းတို႔အား၎..မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္းပင္..ေလာကုတၱရာနိဗၺာန္ဆီသို႔..ထုတ္ေဆာင္ေခၚယူေပးသြားမည့္ ဤယၡဳဘဒၵကမၻာအတြင္း ေနာင္တြင္ မၾကာမွီ ဧကန္ပြင့္ေတာ္မူရမည့္ မိေတယ်ဗုဒၶရဲ႔ နာမည္ေတာ္ဂုဏ္သတင္းမ်ားဟာဆိုရင္..ေန႔စဥ္ညစဥ္ အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုပဲ..ဤယၡဳ ဇာတိေခတ္၀င္=စၾက၀ဠာတိုက္တစ္ေသာင္းအတြင္း၌ အလြန္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ဟုတ္မွန္ေနေသာေၾကာင့္..စၾက၀ဠာတိုက္တစ္ေသာင္းအတြင္းရိွ တန္ခိုးၾကီးနတ္ၿဗဟၼာမ်ားသည္..မိေတယ်ဗုဒၶၿဖစ္မည့္..မိေတယ်ဘုရားေလာင္း ပုဂၢိဳလ္ထူးကို ရႈၿမင္လိုၾကသၿဖင့္..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ေနရာ ဤယၡဳ ဘဒၵကမၻာဆီသို႔ ၀င္လာေရာက္လာၾကကာ..ထိုသူ ပုဂၢိဳလ္ထူး မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအား..ရွာေဖြရႈၿမင္၍ မိမိတို႔ရဲ႔ စိတ္ကို ရႊင္ေစၾကကုန္၏၊
-ဤဘဒၵကမၻာၾကီးထဲက နတ္ၿဗဟၼာတို႔ကလဲ..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအေပၚ အလြန္လ်င္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေၿမာက္ၾကၿပီးေနာက္..ထိုသူ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းေယာက်္ားအား အထူးပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေစာင္မၾကေတာ့၏၊
-မိေတယ်ဘုရားေလာင္း ေယာက်္ားအား မိစၦာဒိ႒ိတို႔အမ်ိဳးတြင္ လူ၀င္စားၿခင္း အယူမွားအစြန္းေရာက္ေနၿခင္း မၿဖစ္ေစရေအာင္..ထိုထို နတ္ၿဗဟၼာတို႔မွ အထူးဂရုတစိုက္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းရံေပးၾက၏၊-မိေတယ်ဘုရားေလာင္းေယာက်္ားရဲ႔ အခ်ိန္အရြယ္ရင့္က်က္မႈကို ၾကည့္ရႈ၍ "အေမာင္လူရြယ္ သင္သည္ကား သာမညေယာက်္ားမဟုတ္ မိေတယ်ဗုဒၶၿဖစ္မည့္ သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ ၿဖစ္ေပ၏-သို႔မို႔ေၾကာင့္..ပါရမီကုသိုလ္,အထူးထူးေသာ ေလာကီကုသိုလ္တို႔၌ ၀ီရိယကို အၿပင္းအထန္ ခ်ီေဆာင္ေလာ့"လို႔ ကိုယ္ထင္ရွားၿပလို႔..အသိေပး သတိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေပးၾက၏တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
++++++++++++++++
"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(ခ)"
.............
(-မေလးရွား/ပီနန္ေတာင္'အတြင္း..ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္ေနရင္းၿဖင့္..အခ်ိန္ပို အားလပ္တဲ့အခါ..တစ္ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းစီ..မွတ္တမ္းၿပဳကာ ထင္ရွားၿပေပးမည္၊)
++++++++++++++++++++

Saturday, November 7, 2015

"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(နိဒါန္း အက်ဥ္း)"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.............
-ပုထုဇဥ္တို႔'ေနရာ stupid အတန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလိုလို ၀ိပႆ----နာစာေမးပြဲၾကီး..က်ရံႈးေနတတ္ေသာ,ေသာတာပတၱိမဂ္ အစရိွသည့္ ေလာကုတၱရာမဂ္တို႔ၿဖင့္ ကိေလသာဖ်က္ဆီးၿခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ ည့ံဖ်င္းေသာ > မာတုဂါမတို႔နဲ႔ တစ္ကမၻာစီၿခားကာ တစ္ကိုယ္တည္းေနလို႔ အသုဘကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာတရားတြင္ စိတ္၀င္စူးစိုက္ထားရန္ သမာဓိစိတ္ပိန္ေနၾကေသာ>မာတုဂါမမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မၿပတ္၀့ံသည့္ ပုထုဇဥ္ကတံုးကိုယ္ေတာ္ ဦး၀ီသူရ,အပါအ၀င္..ယၡဳေန႔ထဲက တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ၿမန္မာစာတတ္ ပုထုဇဥ္ဦးပဥၥင္းတို႔ေလာက္'အဆင့္ကို..'ဘာဘာညာညာ'မဆိုနဲ႔ဦး???

> ေလာကုတၱရာအဆင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဟာေသာတာပန္ ၿဖစ္ေနသူၾကီး'မွန္ပါလ်က္နဲ႔ မိမိႏွင့္တကြ ႏွစ္ပါးအတူ ဆြမ္းခံၾကြသြားေနရတဲ့ ေတာထြက္ဦးပဥၥင္းၾကီးတစ္ပါးဟာ ေလာကုတၱရာအဆင့္ ရဟႏၱာအစစ္ၾကီး တကယ္ၿဖစ္ေနသည္တကားရယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္နားလည္ဘို႔ရန္ မသိၿမင္ႏိုင္,မရိပ္မိႏိုင္ေသာေၾကာင့္..
ေသာတာပန္ဦးပဥၥင္းတစ္ပါးသည္ ေတာထြက္ဦးပဥၥင္း(ရဟႏၱာကိုယ္ေတာ္)တစ္ပါးအား ႏႈတ္ထြက္ထင္ရွား ၿပစ္မွားဘူးခဲ့ၿပီ၊(-၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာတြင္ အက်ယ္ ဖတ္ရႈေလ့လာပါ။)
*********************

-အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ေရးသားခ်က္ အက်ဥ္းလိုရင္းမ်ားၿဖင့္..ဤစာေရးသူမွ သိေစလိုသည္မွာ..ယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ထဲ၀ယ္..သဗၺညဴ ဗုဒၶရယ္လို႔ မုခ်တကယ္ၾကီး အမွန္ၿဖစ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ဘုရားေလာင္းေယာက်္ားၿမတ္ေတြ..လူသားအစစ္ၾကီးအၿဖစ္နဲ႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ယၡဳအခ်ိန္မွာပဲ အဟုတ္ၾကီး'ထင္ရွားရိွေနပါသည္'ဆိုတဲ့အေၾကာင္းမွန္ တန္ဘိုးတရားတို႔၌ ..ရိပ္မိသိရိွႏိုင္သူ..ဤယၡဳေန႔ရဲ႔ ရဟန္းရွင္လူေတြထဲမယ္ အလြန္လ်င္ နည္းရွားလွေပ၏တဲ့ေနာ..။
........................

"ဤစာေရးသူရဲ႔ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းႏွင့္ဆိုင္ရာ..ေၿဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္း'ဂုဏ္ရည္မ်ား"
................

(၁)-ေမြးရာပါ ပကတိစကၡဳအေၿခခံေကာင္းနဲ႔ နည္းလမ္းမွန္စြာ ေလ့က်င့္ႏိုင္ခဲ့လို႔..တန္ခိုးရွင္နတ္တို႔ရဲ႔ တန္ခိုးမ်က္လံုးနဲ႔ဆင္တူေသာ ဒိဗၺစကၡဳကို ပိုင္ဆိုင္ အသံုးခ်ဘူးၿခင္း အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာ ရိွထား၏၊

(၂)-ညေပါင္း ၉၀ ဆက္တိုက္ခန္႔ၿဖစ္သည့္ သမထ၀ိပႆ----နာ ကမၼ႒ာန္းက်င့္စဥ္တရားမ်ား အေၿခခံတို႔ၿဖင့္ ၀ိသုဒၶိ ၄-ဆင့္တို႔နဲ႔ ညီမွ်ၿခင္းရိွေစထားအပ္ေသာ ယထာဘူတဥာဏ္စဥ္=ပရမတၳစကၡဳအလင္းကို ပိုင္ဆိုင္ၿမဲခိုင္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါ၏၊

(၃)-လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ႏွင့္၎၊ဦးပဥၥင္းအၿဖစ္ႏွင့္ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္ေနစဥ္၎..မဟာမကာရ ေလာပ ဥာဏ္စဥ္အလင္းကို ပိုင္ဆိုင္ အသံုးခ်ဘူးၿခင္း အေတြ႔အၾကံဳထင္ရွား..အဟုတ္အမွန္ ရိွထား၏၊
(၄)-သိဒၶိအဆင့္မွီေသာ ဂမၻီရဥာဏ္စဥ္ကိုယ္ပိုင္.. ရိွထား၏၊

(၅)-ေလာကုတၱရာႏွင့္မဟာေဗာဓိတို႔ရဲ႔အေၾကာင္းမွန္တို႔၌ သိတတ္ၿမင္တတ္ေသာ ပါရမီယဥာဏ္စဥ္တရားမ်ား > ထင္ရွားရိွေပ၏၊

(၆)-ဤစာေရးသူကိုယ္တိုင္ သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္'တစ္ဦး ၿဖစ္ေပ၏၊
***********************

အေမး(၁)==-ဒိဗၺစကၡဳ ရိွသူ,ဥာဏ္စဥ္ရိွသူ..ပုဂၢိဳလ္ထူးၿဖစ္သည္မွန္ပါလ်င္..ဤယၡဳေန႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ???

အေၿဖ(၁)==-စကၡဳအၿမင္ရိွသူ,တန္ဘိုးသိ'ဥာဏ္စဥ္ရိွသူ..ပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔သည္ ၿပဳအပ္ေသာ တန္ဘိုးၾကီးအမႈကိစၥတို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းလိုလို ေလ့က်င့္ၿပင္ဆင္ထားတတ္၏၊

-အေၿခအေနကို သိ၍ တန္ဘိုးရိွေသာ စီးပြါးၿဖစ္ထြန္းေၾကာင္းအမႈကို ၿပဳတတ္ၾကေပ၏၊-အခ်ိန္အခါႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ရဲ႔အထာကိုသိ၍ ၿပဳအပ္သမွ်ေသာ တန္ဘိုးၾကီးအမႈကိစၥတို႔၌ ေနာက္မက်ရေအာင္..အမွန္တကယ္ ၿပဳေဆာင္ေနတတ္၏၊
+++++++++++++++++

"မိေတယ်ဘုရားေလာင္းႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို မွတ္တမ္းထားကာ ေရးသားခ်င္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လိုရင္းခ်ဳပ္"
..................

-သဗၺညဴ ဗုဒၶတစ္ဆူရဲ႔ အေၾကာင္းယုတၱိဂုဏ္ရည္မွန္မ်ားတြင္ သဗၺညဴ ဗုဒၶတို႔အားသာလ်င္ က်ယ္၀န္းၿပည့္စံုစြာၿဖင့္ ထင္ရွားရွင္းလင္း ၿမင္ေတာ္မူႏိုင္၏၊
-နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရ=သဗၺညဴ ဘုရားေလာင္းတို႔ရဲ႔ အေၾကာင္းယုတၱိဂုဏ္ရည္မွန္မ်ားတြင္လည္း နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရ=သဗၺညဴ ဘုရားေလာင္းတို႔အားသာလ်င္ ၿမင္ႏိုင္စြမ္းတတ္ပါေၾကာင္း..လက္ေတြ႔ဒဲ့ေတြ႔ သက္ေသၿပေပးလို၍၎၊-သဗၺညဴ ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔၌ အသိရွင္းရွင္းနဲ႔ ေလ့လာၿမင္လြယ္,နားလည္လြယ္ဘို႔ရန္..နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရ=သဗၺညဴ ဘုရားေလာင္းတို႔ရဲ႔ အေၿခခံဂုဏ္ရည္ထူး ဆန္းၾကယ္မ်ားႏွင့္တကြ စပ္တြဲေလ့လာခြင့္ကို စာဖတ္သူတို႔အတြက္ ေပးေရာက္ေထာက္ကူလို၍၎..ဤစာေရးေနသူ=သဗၺညဴ ဆုၾကီးပန္'တစ္ဦးမွ..မိေတယ်ဘုရားေလာင္းႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား၀ယ္.. မွတ္တမ္းထားကာ ေရးသားရၿခင္း ၿဖစ္ေပ၏တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
**************************

"ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲက မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္အေၿခခံမ်ားအေပၚ.. ေယဘူယ်နည္း သံုးသပ္ေ၀ဘန္ၿခင္းမ်ား(က)"
.............

(-မေလးရွား/ပီနန္ေတာင္'အတြင္း..ကမၼ႒ာန္းေလ့က်င့္ေနရင္းၿဖင့္..အခ်ိန္ပို အားလပ္တဲ့အခါ..တစ္ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းစီ..မွတ္တမ္းၿပဳကာ ထင္ရွားၿပေပးမည္၊)
++++++++++++++++++++

Comments
Nay Min Aung
Nay Min Aung ဘယ္သူ သမၼတ ျဖစ္နိင္မလဲဆရာ
Mon Kyaw Htwe
Mon Kyaw Htwe -က်ေနာ့္ရဲ႔ ကမၼ႒ာန္းအာရံုထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ၿမင္ခဲ့ရတာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ဓာတ္ပံုက အထက္ပိုင္းေနရာ,ေဒၚစုၾကည္ရဲ႔ ရုပ္ဓာတ္ပံုက ေအာက္ေနရာမွာ ထင္ရွားေတြ႔ရတယ္၊..
Like · Reply · 1 hr