-------------- မဂၤလာပါ စာဖတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...

Monday, April 13, 2015

"ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၱယ် ၿမတ္စြာဘုရား၏ ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္း"

***************************
၁။ ပြင့္ေတာ္ရာ ကမၻာ -ဤယၡဳအခါ၀ယ္ ထင္ရွားရိွတည္ေနဆဲၿဖစ္တဲ့ ဘဒၵကမၻာ
၂။ ဘုရားေလာင္းအမည္ေတာ္ -အဇိတ
၃။ ဘုရားရွင္ဘြဲ႔ေတာ္ -အရိေမေတၱယ်
၄။ မ်ိဳးရိုးအႏြယ္ေတာ္ -ျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ိဳး
၅။ ဖြားေတာ္မူရာတုိင္းျပည္ -ေကတုမတီ
၆။ ခမည္းေတာ္ -သုျဗဟၼပုဏၰားၾကီး
၇။ မယ္ေတာ္ - ျဗဟၼ၀တီပုေဏၰးမၾကီး
၈။ ပြင့္ေတာ္မူရာေဗာဓိပင္ -ကံ့ေကာ္ပင္
၉။ ဓမၼစၾကာတရားေဟာေတာ္မူရာအရပ္႒ာန- နာဂ၀န ကံ့ေကာ္ေတာ
၁၀။ သစၥာေလးပါးသိေသာ အပိုင္းအျခား - ကုေဋတစ္သိန္း
၁၁။ သာ၀ကအစည္းအေ၀း -သံုးၾကိမ္
၁၂။ အမ်ိဳးသားသာ၀က (အဂၢသာ၀က) -(၁) အေသာက
(၂) ျဗဟၼေဒ၀
၁၃။ အလုပ္အေကၽြး - သီဟ
၁၄။ အမ်ိဳးသမီးသာ၀က (အဂၢသာ၀ိကာ) -(၁) ပဒုမာ
(၂) သုမနာ
၁၅။ ကိုယ္ေတာ္ေရာင္ -(၂၅) ယူဇနာ
၁၆။ အရပ္ေတာ္ - (၈၈) ေတာင္
၁၇။ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ -(၁၆) အသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာ(၁)သိန္း
၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရက္ -(၇) ရက္
၁၉။ သက္တမ္းေတာ္ -အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း
၂၀။ စည္းစိမ္ခံစားရာႏွစ္ေပါင္း -အႏွစ္ရွစ္ေထာင္
၂၁။ စံရာျပသာဒ္ - သီရိ၀ၯ, ၀ၯမာန, သိဒ ၶတၳ, စႏၵက
၂၂။ ၾကင္ယာေတာ္ - စႏၵမုခီ
၂၃။ သားေတာ္ -ျဗဟၼ၀ၯန
၂၄။ ေတာထြက္ေသာယာဥ္ -ျပသာဒ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္
၂၅။ဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူရာ ၿမတ္ပလႅင္ေတာ္မွာ ပတၱၿမားပလႅင္ေတာ္..
၂၆။အရိေမတၱယ်ၿမတ္ဗုဒၶေခတ္၀ယ္> လူတို႔ရဲ႔သက္တမ္း-အႏွစ္တစ္သိန္းခန္႔ေလာက္ ရွည္လ်ားသတဲ့။
-------------------------
ပူေဇာ္တင္ျပသူ#ျငိမ္းလ့ဲ ျမရိပ္
.................................
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား…..
အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္ကုိလည္းေကာင္း၊
ယခုအခါ အဘယ္ဘံု၊ အဘယ္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိလည္းေကာင္း
သိလုိပါသည္ ဘုရား
................................
ေျဖ။ ။ ဤဘဒၵကမၻာတြင္ ဘုရား ငါးဆူပြင့္မည္။ ယခုအခါ ေလးဆူပြင့္ၿပီးျဖစ္၍ အရိေမေတၱယ်ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ရန္ က်န္ပါေသးသည္။ လူတုိ႔၏အသက္ တစ္သိန္းတမ္းတြင္ ပြင့္ပါမည္။ယခု လူတုိ႔၏ အသက္တမ္းသည္ ၇၅ ႏွစ္တမ္းျဖစ္သည္။ထုိမွ ၁၀ ႏွစ္တမ္းအထိ ဆုတ္သြားမည္။ တစ္ဖန္ ၁၀ ႏွစ္တမ္းမွ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ အသေခ်ၤယ်တမ္းအထိ တက္သြားဦးမည္။ ၎အသေခ်ၤယ်တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္းျပန္ဆုတ္လာရာ လူတုိ႔၏အသက္တမ္း တစ္သိန္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္။ အသက္ တစ္သိန္းတမ္းရွိရာတြင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ သည္ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ဓမၼတာအတုိင္း အသက္တမ္း၏ ၅-ပံုပံု ၄-ပံု (အႏွစ္ ရွစ္ေသာင္း) အသက္ရွည္မည္ဟု ဒီဃနိကာယ္၊ပါထိက၀ဂ္၊ ႏွာ ၆၃က ဆုိပါသည္။ (အသီတိ ၀ႆ သဟသာယုေကသု ဘိကၡေ၀မႏုေႆသု ေမေတၱေယ်ာနာမ ဘဂ၀ါေလာေက ဥပၸဇၨိႆတိ)တစ္ကမၻာ၏ သက္တမ္းသည္ အသေခ်ၤယ် ေလးကပ္ရွိသည္။အသေခ်ၤယ်တစ္ကပ္သည္ အႏ ၱရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ ရွိပါသည္။ အႏ ၱရကပ္တစ္ကပ္၏အခ်ိန္အတုိင္းအတာမွာ လြန္စြာ ၾကာေညာင္းလွသည္။လူတုိ႔၏ သက္တမ္းသည္ အၿမဲမရွိ၊ ဆုတ္သည့္အခါ ဆယ္ႏွစ္တမ္း အထိဆုတ္၍ တက္သည့္အခါ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ (အသေခ်ၤယ်တုိင္ ေအာင္)တက္သြားသည္။ (အသေခ်ၤယ်မွ ၁၀ ႏွစ္တမ္းအထိ၊ ၁၀ ႏွစ္တမ္းမွ အသေခ်ၤယ်အထိ) ဆုတ္ကပ္ တက္ကပ္တစ္စံုကုိ အႏ ၱရကပ္တစ္ကပ္ဟုဆုိပါသည္။ အႏ ၱရကပ္ တစ္ကပ္တြင္ ဘုရားတစ္ဆူသာ ပြင့္ပါသည္။ဤဘဒၵကမ ၻာတြင္ ေရွးဦး အႏ ၱရကပ္ ရွစ္ကပ္တြင္ ဘုရားမပြင့္ေသးဘဲ၊ ကုိးခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ကကုသန္ဘုရား၊ ၁၀-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ေကာဏာဂံုဘုရား၊ ၁၁-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ ကႆပဘုရား၊ယခုေရာက္ဆဲ ၁၂-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္တြင္ အသက္ ၁၀၀-တမ္း၌ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူပါသည္။ လာမည့္ ၁၃-ခုေျမာက္ အႏ ၱရကပ္၏အသက္တစ္သိန္းတမ္းတြင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူမည္ဟု ပ႑ိတေ၀ဒနီယက်မ္းက ဆုိပါသည္။ယခုအခါ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္း ဘယ္ဘံု၊ ဘယ္ဌာန၊ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိကား က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ မဟာ၀င္၀တၳဳႏွာ-၃၇၆၊ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး နတ္ရြာစံခန္း၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး နတ္ရြာစံခါနီးတြင္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္မွနတ္ရထား ေျခာက္စင္းတုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရာမင္းႀကီးသည္အဘယမေထရ္ ရဟႏ ၱာအရွင္ျမတ္ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေမးေလွ်ာက္ေတာ္မူပါသည္။“အရွင္ဘုရား၊ ေျခာက္ပါးေသာ နတ္ျပည္တုိ႔တြင္ အဘယ္ နတ္ျပည္ သည္ သာ၍ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါသနည္း” ဟု ေမး၏။ မေထရ္ျမတ္လည္း “ျမတ္ေသာမင္းႀကီး၊ ဘုရားျဖစ္ထုိက္ေသာအခါကုိ ၾကည့္ေမွ်ာ္ကာေနေသာ၊ ႀကီးေသာ ကရုဏာေတာ္ရွိေသာေမေတၱယ်ဘုရား အေလာင္းသည္ တုသိတာ နတ္ျပည္၌ ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုသိတာနတ္ျပည္သည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ခ်ီးမြမ္းၾကသည္” ဟုဆုိေပ၏။မင္းႀကီးလည္း မေထရ္ျမတ္၏စကားကုိ ၾကားရေသာ္ မဟာေစတီကုိ ရႈေမွ်ာ္ကာေလ်ာင္းလ်က္သာမ်က္စိမွိတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိခဏ၌စုေတ၍တုသိတာနတ္ျပည္မွလာေသာရထား၌ ဥပပါတ္နတ္၏ ကုိယ္သည္ထင္ရွားျဖစ္ေလ၏။“ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ကားေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ လက္ယာရံ အဂၢသာ၀ကမေထရ္ႀကီးျဖစ္လတၱံ ့၊ မင္း၏ ညီေတာ္သဒၶါတိႆမင္းကား လက္၀ဲရံအဂၢသာ၀က ျဖစ္လတၱံ ့၊ မင္း၏ခမည္းေတာ္ကာက၀ဏၰတိႆမင္းကား ေမေတၱယ်ဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ ျဖစ္လတၱံ ့၊မင္း၏ မယ္ေတာ္၀ိဟာရေဒ၀ီမိဖုရားကားေမေတၱယ်ဘုရား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္လတၱံ ့၊ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး၏သားေတာ္သာလိကုမာရမင္းသားကားေမေတၱယ်ဘုရားအေလာင္း၏သားေတာ္ျဖစ္လတၱံ ။ ဤသုိ ့ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔ ဗ်ာဒိတ္သံကုိခံရေသာပုဂိၢဳလ္တုိ႔တည္း”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ရွိသည္ဟုေျဖရပါမည္။ တစ္ဖန္- ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူသည့္ ေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ `အနာဂတ၀င္´ က်မ္းတြင္ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္က အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ကဥၥနေဒ၀ီမိဖုရားတုိ ့ကေမြးဖြားေသာ အဇိတမင္းသားျဖစ္သည္။ေနာင္အခါ ရဟန္းျပဳ၍ အဇိတမေထရ္ဟု ထင္ရွားသည္။ ထုိမေထရ္သည္ ေမေတၱယ် ဘုရားေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္၌မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ပါရွိသည္။လူတုိ႔၏ အႏွစ္တစ္သိန္းတမ္း၌ ေမေတၱယ်ဘုရားေလာင္းသည္တုသိတာ နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ ေကတုမတီျပည္၊ သုျဗဟၼာ အမည္ရွိေသာပုဏၰားပညာရွိႀကီးႏွင့္ ျဗဟၼဏ၀တီ မည္ေသာ ပုေဏၰးမတုိ႔၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ စည္းစိမ္အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစား၍ေတာထြက္ရဟန္းျပဳၿပီး ဒုကၠရစရိယေျခာက္ရက္က်င့္ကာ ကံ့ေကာ္ေဗာဓိပင္၌ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
(ျမတ္မဂၤလာဘာသာေရးအေမးအေျဖမ်ား)
-----------------------------
(စကား၀ါေျမ မွ တဆင့္ ကုသိုလ္ျပဳပါသည္)
****************************************************
Tisarana Vihara Association
June 19, 2013 ·
(ေမး)=
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဘဒၵကမၻာ၌ ေနာက္ဆံုးပြင့္လတံ႔ျဖစ္မည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘြဲ႔အမည္နာမေတာ္မွာ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားဟု လူအမ်ားကေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပည့္ေတာ္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ႔ရာ ေမေတၱယ်ဘုရားသည္ လူတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္လတံ႔-ဟူ၍သာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက အျမြက္မွ် ေဟာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အရိဟူေသာ ပုဒ္မပါရွိပါ။ ၄င္းအရိ ဆိုသည့္ပုဒ္ကို မည္သည့္က်မ္းမွ ယူပါသနည္း။
တဖန္ အနာဂတ၀င္က်မ္းသည္လည္း လူေျပာသူေျပာ မ်ားလွပါသည္။ ၄င္းက်မ္းသည္ ပိဋကတ္ေတာ္၀င္က်မ္း -ဟုတ္-မဟုတ္။ မဟုတ္ပါက မည္သူေရးသည့္က်မ္း ျဖစ္သည္ကို ညႊန္ျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
(ေအာင္ေက်ာ္ဦး-ေရးျမိဳ႔)
.....................
(ေျဖ)=
ေမေတၱယ်ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ (ပါဠိအဘိဓာန္တြင္) မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ေသာ-ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။
အရိ-ဟုပါရွိက (အရိမွာ ရန္သူျဖစ္၍) ရန္သူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သေဘာထားသူ-ဟု ဆိုရပါမည္။ ေမေတၱယ်-ခ်ည္းေနက အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုပါ။ အရိ ထည့္ေပးမွ ဆိုလိုေသာအဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုပါသည္။
ဘုရား၏ နာမေတာ္ အျပည့္အစံုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အရိ-မထည့္ဘဲ အတိုေကာက္ အေခၚမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ်-ဟု အျပည့္အစံု ဆိုသင့္ပါသည္။
အနာဂတ၀င္က်မ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၃၃-အနာဂတ၀င္ပါဠိေတာ္မွာ ဗုဒၶ၀င္ပါဠိေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည့္ အဆံုး၌ ရွင္သာရိပုတၱရာေတာင္းပန္ ၍ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း အ႒ကထာဖြင့္ျပသည္။ ၃၃၄-အနာဂတ၀င္ အ႒ကထာမွာ သီရိလကၤာ အႏုရာဓျမိဳ႔ ဓာတုေသနမင္း လက္ထက္၌ ရွင္မဟာေဗာဓိ ေတာင္းပန္၍ ကာလ၀ါသီ ၀ိဟာရေက်ာင္းေန ရွင္မဟာဥပတိႆ ျပဳသည္-ဟု ပိဋကတ္ေတာ္သမိုင္းအရ မွတ္သား သင့္ပါေၾကာင္း ေျဖဆိုအပ္ပါသည္။
**************************


Sunday, March 29, 2015

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ boss-ဆိုပါစို႔ က်ေနာ့္နည္း,က်ေနာ့္ဟန္,က်ေနာ့္ဖန္တီးဥာဏ္တို႔က အမွန္ၿဖစ္ေနသင့္တာ ဘယ္လိုလဲေပါ့ေနာ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*****************

.............................................................
" ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေရာက္ရိွေနစဥ္..ပါမစ္အမွန္,ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အမွန္နဲ႔လုပ္ငန္းခြင္ အရည္အခ်င္းရိွၿခင္းအမွန္ဆိုတဲ့ အေၿခခံေကာင္းမ်ားၿဖင့္ သမၼာအာဇီ၀ေဘာင္အတြင္းကေနလို႔ ဤစာေရးသူအေနနဲ႔ သူေ႒းလုပ္ၾကည့္မယ္ေနာ"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ေအာက္မွာ ၿမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ photo မ်ားကေတာ့..ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္-P-လိုင္စင္အတြက္ ဤစာေရးသူကိုယ္တိုင္မွ..one man show..J P J test..ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ပြဲသိမ္းခန္းမ်ား ၿဖစ္ပါ၏။
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
******************
***************
+++++++++++++++++++++++++++
..........................
+++++++++++++++++++++++++

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ,ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသူ,ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔အတြက္ လက္စြဲၿပဳထားရမည့္>DRIVER'S EDUCATION CURRICULUM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-အထက္ပါ သေကၤတ=အမွတ္အသားမ်ားဟာ ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔အတြက္ မိမိတို႔.. ေရာက္ရိွ'ယာဥ္ေမာင္းရမည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သိမွတ္လိုက္နာေပးရမဲ့  "International Traffic Signs"ေပါ့ေနာ..။
****************
-စာအုပ္ရဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးစာမ်က္ႏွာကေနလို႔..ေက်ာဘက္စာမ်က္ႏွာတိုင္ေအာင္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း-၅၈-မ်က္ႏွာအတြက္ မေလးရွား RM-30-ထက္မက အကုန္အက်ခံကာ..
-ယာဥ္ေမာင္းသူ=ၿမန္မာမိတ္ေဆြတို႔အား..မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုပဲေရာက္ေရာက္..နားလည္အသံုးခ်ႏိုင္ဘို႔ရန္..
-အထူးရည္ရြယ္လို႔-ဤ'မြန္ေဇာ္ဦး Blogs ၾကီးထဲမွာ မွတ္တမ္းၿပဳေပးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္..။

+++++++++++++++++++++++++++++