-------------- မဂၤလာပါ စာဖတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...

Monday, October 5, 2015

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၂၂)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ပါရမီရိွတာရယ္,ဘုန္းကံရိွတာရယ္,ဖန္တီးဥာဏ္ႏွင့္ၿပည့္စံုတာရယ္-ဒီ ၃-မ်ိဳးတို႔က > စြမ္းရည္ မတူၾကဘူး"
**********************************
-ပါရမီဆိုတာ မုခ်အားၿဖင့္..ေလာကုတၱရာနဲ႔ သာ၀က ပေစၥကာ>သမၼာသေမၺာဓိတို႔ရဲ႔ မူလအေၿခခံတရားမ်ား ၿဖစ္ေပ၏၊
.............
-ဘုန္းးကံဆိုတာ အတိတ္ကုသိုလ္ကံ'ရင့္က်က္အက်ိဳးေပးမႈေတြ ၿဖစ္၍..ဤယၡဳ ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားရဆဲ..အခုတဲ့တဲ့ လူသားဘ၀(ပစၥဳပၸန္ဘ၀)နဲ႔ အဓိက သက္ဆိုင္၏၊
..........
-ဖန္တီးဥာဏ္'ဆိုတာကေတာ့..ဤယၡဳ ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားရဆဲ..အခုတဲ့တဲ့ လူသားဘ၀(ပစၥဳပၸန္ဘ၀)ၾကီးထဲက > အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ ဆႏၵ ဥာဏ္ သတၱိ သတိ ၀ီရိယတို႔ရဲ႔ စုစုေပါင္းစြမ္းရည္ၾကီး=မဟာပေယာဂသမၸတၱိပင္ ၿဖစ္ေပ၏-တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
-----------------
-အခု ဒီေနရာအတြက္ ပုထုဇဥ္ဘ၀နဲ႔ ဖန္တီးဥာဏ္'အသံုးခ်တတ္တဲ့ လူသားေတြထဲမွာ ဘုရားေလာင္းလူသား> ေယာက်္ားေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔ရဲ႔ ဖန္တီးဥာဏ္'အသံုးခ်တတ္မႈ ပံုစံမ်ားက အ့ံဩထူးဆန္းဘြယ္ရာ တကယ္ပဲ ထူးၿခားဆန္းၾကယ္ေနတတ္တဲ့အေၾကာင္း'တစ္ခ်ိဳ႔ေပါ့ေနာ..။
+++++++++++++++++++


"ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ရိွထားၿပီးသူ=ေဂါတမဘုရားေလာင္း
ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္
ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ရိွထားၿပီးသူ=မိေတယ်'ဘုရားေလာင္း
ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ဦးတို႔ရဲ႔ ဖန္တီးဥာဏ္'အသံုးခ်တတ္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ၿခင္း"(၁)
****************

(-ဤစာေရးသူမွာလဲ ပိုက္ပိုက္ေတြ တစ္ေထာၾကီး ရခ်င္ေသးတာမို႔ လုပ္ငန္းခြင္ အေၿပး၀င္'သြားလိုက္ၿပီ..
- အခ်ိန္ပို အားလပ္ႏိုင္တဲ့အခါ၀ယ္..အခုဒီေနရာ..ဒီစာမ်က္ႏွာတြင္ ၿပန္လာၿမန္ၿမန္ ေရးေပးမည္။)
+++++++++++++++++++++++++++
 • ဂ်ပစီမေလး မီးမီး and လင္းလက္ံ ခ်ိဳိ like this.
  +++++++++++++++++++

  "ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ရိွထားၿပီးသူ=ေဂါတမဘုရားေလာင္း
  ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္
  ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ရိွထားၿပီးသူ=မိေတယ်'ဘုရားေလာင္း
  ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ဦးတို႔ရဲ႔ ဖန္တီးဥာဏ္'အသံုးခ်တတ္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ၿခင္း"(၁)
  ****************
  "ပါရမီရွင္..ပါရမီရွင္ ဆိုရံုမွ်ၿဖင့္..ဘယ္ေနရာအတြက္ ဘာေတြ'စြမ္းေနၾကပါ သလဲ"
  ?????????????????
  -အခိဳ႔သူတို႔အား ပါရမီအေၿခခံမ်ား'ရိွခဲ့တာမို႔လို႔ ေလာကုတၱရာအဆင့္ ရဟႏၱာၿဖစ္ႏိုင္ၾကေပမဲ့ ေလာကီ'ဘ၀'အ၀င္ခန္းမွာကား ဘုန္းကံအစြမ္း,ပေယာဂသမၸတၱိအစြမ္းမ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္,အစြမ္း မၿပႏိုင္ၾကေပ၊
  ............
  -အခိဳ႔သူတို႔အား ပါရမီအေၿခခံမ်ား'ရိွခဲ့တာမို႔လို႔ ေလာကုတၱရာအဆင့္ မဟာေသာတာပန္အရိယာ..ၿဖစ္ႏိုင္ၾကေပမဲ့ ေလာကီ'ဘ၀'အ၀င္ခန္းမွာကား ကိုယ္နဲ႔ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ ဘုန္းကံအစြမ္း,ပေယာဂသမၸတၱိအစြမ္းမ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္,အစြမ္း မၿပႏိုင္ၾကေပ၊
  +++++++++++++
  -သဗၺညဴဘုရားရွင္ ေဂါတမဗုဒၶအား ဆင္ၿခင္မႈႏွင့္တကြသာလ်င္ သဗၺညဴဥာဏ္စဥ္ၾကီးကို ဖြင့္လင္းအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း၏-အဲဒီလို ဆင္ၿခင္မႈေတြ ၿဖစ္ဘို႔ရန္လဲ အာရံုအေၾကာင္းတရားမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ထိခပ္ ေတြ႔တိုက္ေပးရ၏၊
  .....
  -ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား တိရိစၦာန္ဘ၀နဲ႔ ပါရမီဥာဏ္စဥ္ အသံုးခ်မႈေတြ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႔ၿမင္ခဲ့ရ၏။
  --ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား လူသားဘ၀နဲ႔ ပါရမီဥာဏ္စဥ္ အသံုးခ်မႈေတြ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၿဖစ္ခဲ့၏။
  -စစဦး 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယ'ဥာဏ္စဥ္ အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းေသာ သုေမဓာရွင္ရေသ့'ဘ၀မွသည္ သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀တိုင္ေအာင္ ၄-အသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာစဥ္တစ္သိန္းတို႔အတြင္း မေရႏိုင္မတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ခႏၶာတန္းစဥ္ေတြထဲ၀ယ္..ထိုသူ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား ပါရမီဥာဏ္စဥ္ အသံုးခ်မႈေတြ တကယ္ပင္ အဟုတ္ပဲ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အခါခါကုေဋကုဋာ ရိွခဲ့၏။
  -ထိုသူ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား..၄-အသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာစဥ္တစ္သိန္းတို႔အတြင္း မေရႏိုင္မတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ခႏၶာတန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ေလာကဓံ'ေကာင္းဆိုးတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ ဘ၀'အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အၾကိမ္ေရ စုစုေပါင္းအားၿဖင့္ ကုဋာရယ္ ကုေဋကုေဋ မေရႏိုင္ မတြက္ႏိုင္ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီ၊
  ..........................
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ...တိရိစၦာန္ခႏၶာနဲ႔ေနကာ ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္+
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ...နတ္သားခႏၶာနဲ႔ေနကာ ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္+
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ...ၿဗဟၼာခႏၶာနဲ႔ေနကာ ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္+
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ...၀ိဇၨာဓိုရ္ခႏၶာနဲ႔ေနကာ ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္+
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ...လူသားခႏၶာကိုယ္နဲ႔ေနကာ ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္+
  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ... ၄-အသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာစဥ္တစ္သိန္းတိုင္..ဘ၀ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ ေၿပာင္းလဲေနကာ.. ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္မယ္-ဆိုပါစို႔..ထိုသူရဲ႔ ၄-အသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာစဥ္တစ္သိန္းတို႔အတြင္း>အဆံုးစြန္ေသာ ဘ၀ခႏၶာ၀ယ္ ေရးစပ္သီကံုးအပ္တဲ့ ကဗ်ာစာသားမ်ားက ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ အ့ံဩခ်င္ဘြယ္ ဆန္းၾကယ္ေနလိမ့္ မလဲေပါ့ေနာ..။
  ...................
  -အထက္ပါ ေရးသားခ်က္တို႔ၿဖင့္ ..ေဂါတမဘုရားေလာင္း'ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကပဲ... ၄-အသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာစဥ္တစ္သိန္းတိုင္..ဘ၀ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ ေၿပာင္းလဲေနကာ.. ေလာကဓံ'ေကာင္းဆိုးတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေဆာ့ကစားခဲ့ၿပီး..ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုသူ=.ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ အဆံုးစြန္ေသာ ဘ၀=ေဂါတမဘုရားရွင္ဘ၀၀ယ္..ပါရမီဥာဏ္စဥ္ အသံုးခ်မႈ ပံုစံသစ္မ်ားက ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ အ့ံဩခ်င္ဘြယ္ ဆန္းၾကယ္ေနလိမ့္ မလဲလို႔ ဤစာေရးသူမွ အထူးသိေစခ်င္ပါတယ္တဲ့ ခင္ဗ်ာ...။
  ...................
  -ေဂါတမဘုရားေလာင္းရယ္.မိေတယ်ဘုရားေလာင္းရယ္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ၂-ဦးတို႔ရဲ႔ စိတ္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းမွာ ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ရိွၾကတာခ်င္း အေၿခခံတူညီၾကပါတယ္၊
  -ဘ၀တစ္ခုခ်င္း,,ဘ၀တစ္ခုခ်င္းေတြထဲမွာ ဘုန္းကံအစြမ္းၿပႏိုင္ၿခင္း,မဟာပေယာဂသမၸတၱိေခၚတဲ့ ဖန္တီးဥာဏ္'အသံုးခ်ပံုခ်င္း..၂-မ်ိဳးမွာေတာ့ကာ..ထိုသူတို႔..ပုဂၢိဳလ္ထူးေလာင္းလ်ာ ၂-ဦးတို႔ရဲ႔ အၾကားတြင္ ဆန္းၾကယ္မႈ'ဂုဏ္ရည္ အဆင့္ခ်င္းအားၿဖင့္ ကြာၿခားေနပါတယ္တဲ့ေနာ၊
  .............
  -ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား တိရိစၦာန္ဘ၀နဲ႔ အၾကဥ္းအၾကပ္ၾကံုတဲ့အခါ၀ယ္ ပါရမီဥာဏ္စဥ္'ေပၚထြက္လာတတ္ပါေၾကာင္း ဤစာေရးသူမွ သတိထားမိခဲ့တယ္၊
  -မေဟာသဓာဘ၀နဲ႔တံုးက မိန္းမနဲ႔ေနသူ=အိမ္ေထာင္ရွင္ လူ၀တ္ေၾကာင္တစ္ဦး ၿဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ပါရမီဥာဏ္စဥ္'အသံုးခ်မႈကို အဟုတ္တကယ္ၾကီးပဲ ၿပဳစြမ္းႏိုင္တာ ေတြ႔ရတယ္၊
  -ဤယၡဳေန႔တြင္ ထင္ရွားရွင္သန္ ရိွေနဆဲသူ=ပါရမီရွင္ မိေတယ်ဘုရားေလာင္းအားလဲ..ဘယ္လိုအေၿခအေန ဘယ္လိုအခ်ိန္အခါေတြမွာ..ပါရမီဥာဏ္စဥ္ အသံုးခ်မႈမ်ားကို ၿပဳစြမ္းႏိုင္မည္ အမွန္တဲ့လဲ???
  ***********************

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၂၁)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ပါရမီရွင္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္ဘ၀'အေၿခခံမ်ားတြင္ ဤစာေရးသူမွ ေခ်ာင္းေၿမာင္းၾကည့္ၿမင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား"(ဂ)
.....................
-အထက္ပါ..post အမွတ္စဥ္(ခ)တြင္ ေရးၿပထားၿပီး သလိုပါပဲ.. 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔နဲ႔ ဘ၀ရဲ႔စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲမွာ ကိန္းစြဲၿမဲၿမံထားၿပီးသူ=ေဂါတမဘုရားေလာင္းေတာ္အား..လူ'ၿဖစ္ထိုက္တဲ့ မဟာကုသိုလ္ကံေတြ..နတ္ၿဖစ္ထိုက္တဲ့ မဟာကုသိုလ္ကံေတြ..ငရဲက်ထိုက္တဲ့ အကုသိုလ္ကံၾကီးေတြ..တိရိစ ၦာန္ၿဖစ္ထိုက္တဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြ..မ်ားစြာ အနႏၱ မေရႏိုင္ မတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တကယ္ပင္ အဟုတ္ပဲ ထင္ရွားရိွေနကာ.. ဘ၀ဆက္တိုင္း'မကြာ > တန္းလန္းၾကီး'လိုက္ပါလို႔ ေကာင္းေစ,ဆိုးေစ အက်ိဳးေပးေ၀ ေနၾကကုန္၏၊
*************************
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား ေဒါသစိတ္ၾကမ္းၾကီးနဲ႔ ကိုယ့္ညီအရင္းကိုပဲ ေက်ာက္ခဲတံုးတို႔နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ထုသတ္ခဲ့ပါ၏..

-အဲဒီလိုမ်ိဳး > ကိုယ့္ညီအရင္းကိုပဲ ေက်ာက္ခဲတံုးတို႔နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ထုသတ္ေနစဥ္၀ယ္..ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ ႔စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲရိွေနဆဲ'တန္းလန္း ၿဖစ္ပါ၏၊
++++++++++++++++
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား ေမတၱာဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းပြါးကာ ရေသ့,ရဟန္းအၿဖစ္နဲ႔ သူေတာ္စဥ္ၾကီး'လုပ္ကာ လူထုပရိသတ္တို႔အား တရားေဟာေနတာ ေတြ႔ရ၏၊
-အဲဒီ အထက္ကလိုမ်ိဳး > ေမတၱာဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းပြါးကာ ရေသ့,ရဟန္းအၿဖစ္နဲ႔ သူေတာ္စဥ္ၾကီး'လုပ္ကာ လူထုပရိသတ္တို႔အား တရားေဟာေနစဥ္ အေၿခအေန၀ယ္..ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ ႔စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲမွာေပါ့ေနာ.. 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲရိွေနဆဲ'တန္းလန္းၾကီးပင္ ၿဖစ္ပါ၏၊
++++++++++++++++++

"ပါရမီရွင္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္ဘ၀'အေၿခခံမ်ားတြင္ ဤစာေရးသူမွ ေခ်ာင္းေၿမာင္းၾကည့္ၿမင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား"(ဃ)
.....................
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား ငရဲဘံုထဲမွာ က်ေရာက္ငရဲခံေနတာေတြ ၿမင္ရ၏၊
-ထိုကဲ့သို႔ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေယာက်္ားအား ငရဲဘံုထဲမွာ က်ေရာက္ငရဲခံေနရ'စဥ္၀ယ္..ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲပါရိွေနသည္ အတိအက်ၾကီးပဲ မွန္စြာ'ၿဖစ္ပါ၏၊
....................
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား နတ္တို႔ဘံုတြင္ နတ္ဘုရင္=သိၾကားမင္းၾကီးအၿဖစ္နဲ႔ တန္ခိုးၾကီးခ်မ္းသာေနတာ ၾကည့္ၿမင္လိုက္ရ၏၊

-ထိုကဲ့သို႔ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေယာက်္ားတစ္ဦးအား နတ္တို႔ဘံုတြင္ နတ္ဘုရင္=သိၾကားမင္းၾကီးအၿဖစ္နဲ႔ တန္ခိုးၾကီးခ်မ္းသာေနစဥ္'အခ်ိန္...ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲပါရိွေနသည္ တကယ္အဟုတ္ၾကီးပဲ မွန္စြာ'ၿဖစ္ပါ၏၊
....................................
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား လူတို႔ဘံုတြင္ သူေတာင္းစား'အၿဖစ္နဲ႔ အလြန္နိမ့္ည့ံစြာ အသက္ေမြးမႈ ၿပဳေနရတာ.. ေတြ႔ၿမင္ရပါ၏၊
-ထိုကဲ့သို႔ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေယာက်္ားတစ္ဦးအား လူတို႔ဘံုတြင္ သူေတာင္းစား'အၿဖစ္နဲ႔ အလြန္နိမ့္ည့ံစြာ အသက္ေမြးမႈ ၿပဳေနရစဥ္၀ယ္...ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲပါရိွေနသည္ တန္းလန္းၾကီးပင္ ၿဖစ္ေပ၏၊
************************************
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား လူတို႔ဘံုတြင္ သူေ႒းၾကီး'အၿဖစ္ႏွင့္၎၊ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးအၿဖစ္ႏွင့္၎၊-ဘုရင္မင္းၿမတ္ၾကီး အၿဖစ္ႏွင့္၎၊မင္းခစားအၿဖစ္ႏွင့္၎၊-ကုန္သြယ္ေရးသမား အၿဖစ္ႏွင့္၎၊-စည္တီးသမား,ခရုသင္းမႈတ္သမား အၿဖစ္ႏွင့္၎၊-သူခိုးဗိုလ္ၾကီး အၿဖစ္နွင့္၎၊-ေသေသာက္ၾကဴးသူ ငမူးၾကီးအၿဖစ္နွင့္၎၊မေဟာသဓာလို ပညာရိွၾကီး အၿဖစ္ႏွင့္၎၊-ေ၀ႆ----ႏၱရာလို အလႈရွင္ၾကီးအၿဖစ္ႏွင့္၎.. လူ႔ဘ၀ အ၀င္ခန္းေတြမွာ ရင္ဆိုင္ၿဖတ္သန္းခဲ့ပံု'အမ်ိဳးေပါင္းစံုေနစဥ္ အေၿခအေနအတြင္းမွာလဲပဲ ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲပါရိွေနသည္ ထင္ထင္ရွားရွားပင္ ၿဖစ္ပါ၏၊
********************************

"ပါရမီရွင္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္ဘ၀'အေၿခခံမ်ားတြင္ ဤစာေရးသူမွ ေခ်ာင္းေၿမာင္းၾကည့္ၿမင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား"(င)
.....................
-အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား လူတို႔ဘံုတြင္ လူသားေယာက်္ားအၿဖစ္ႏွင့္ အသက္ရိွရွင္သန္ေနရစဥ္..fuck feeling ခံစားမႈတို႔ၿဖင့္ လူ႔ဘ၀ တစ္သက္လံုးကုန္သြားရေလာက္ေအာင္ fuck ခန္းအတြင္းမွာ ၿမင္ေတြ႔ေနရ၏၊၊
--ထိုကဲ့သို႔ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေယာက်္ားတစ္ဦးအား လူတို႔ဘံုတြင္ Fuck ၾကိဳက္သမားၾကီး'အၿဖစ္နဲ႔ လူမိန္းမ,နတ္မိန္းမ စသည္ ဣတၳိယတို႔နဲ႔ Fuck လိုက္စားမႈေတြ တကယ္ၿပဳက်င့္ေနရစဥ္ အခ်ိန္မွာလဲပဲ...ထိုသူ= ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ အင္အားၾကီးတို႔က..ကိန္းစြဲပါရိွေနသည္ အတိအက်ၾကီးပင္ ၿဖစ္ေပ၏၊
..................
--အၾကင္အခါ ဘ၀ၿဖစ္စဥ္တို႔၌ ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား လူတို႔ဘံုတြင္ လူသားေယာက်္ားအၿဖစ္ႏွင့္ အသက္ရိွရွင္သန္ေနရစဥ္..လက္ေ၀ွ႔သတ္သမားအၿဖစ္နဲ႔ ဖိုက္တာၾကီးလုပ္ကာ..fight feeling ခံစားမႈတို႔ၿဖင့္ ပါရမီဥာဏ္စဥ္ မရိွေသာ..သာမန္လူသားကဲ့သို႔..လူ႔ဘ၀'အခ်ိန္ကုန္ေနတာ ၾကည့္ၿမင္ခဲ့ရ၏၊
--------------
-အထက္ပါ ေရးသားခ်က္မ်ားၿဖင့္ ဤစာေရးသူရဲ႔ သိေစလိုရင္းမွာ..ဘ၀ရဲ႔ 'စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ထဲတြင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းဓာတ္ပညာ'ရိွသည္+သဗၺညဴေလာင္းလ်ာ ၿဖစ္သည္..တကယ္မွန္ေနရံုမွ်နဲ႔..

-ဤယၡဳေန႔.. က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ ၿမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ..၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ၾကီး..တက္လုပ္ခ်င္တယ္,သမၼတၾကီး>လုပ္ခ်င္တယ္,
ဘုရင္မင္းၿမတ္ၾကီး ၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတိုင္း..တကယ္လက္ေတြ႔'ပြဲေတြ႔ အေၿခအေနတဲ့တဲ့ၾကီးတြင္..စိတ္ကူးယဥ္ထားသလိုမ်ိဳး..မလြယ္ကူႏိုင္ပါ-ခင္ဗ်ာ၊
................
-ေဒၚစုၾကည္ အပါအ၀င္..ပါရမီအဆင့္ ေယာင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္မွ်သာ တကယ္ၿဖစ္ေနၾကေသးေသာ အခ်ိဳ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ကို မဆိုႏွင့္ဦး..နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရ=ရင့္မာဘုရားေလာင္းအား လူသားၿဖစ္တဲ့အခိုက္..သူေတာင္းစား'အမ်ိဳးမွာ တကယ္ၿဖစ္ခဲ့ရလို႔.. သူေတာင္းစားအလုပ္နဲ႔ပင္ အသက္ေမြးမႈ ၿပဳေနရေပ၏-
-အဲဒီလို..သူေတာင္းစားအဆင့္မွာ တကယ္ၿဖစ္ေနရစဥ္..ပါရမီဥာဏ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ရိွထားေသာသူ=ေဂါတမဘုရားေလာင္းေယာက်္ားအား အတင္းထိုးေဖာက္ၿပီးေတာ့..ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အဆင့္,သမၼတၾကီးအဆင့္,ဘုရင္မင္းၿမတ္ၾကီးအဆင့္သို႔ အစြမ္းၿပ'တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း..သဗၺညဴေဟာစဥ္ မွတ္တမ္း=ပါဋက၀င္ က်မ္းေပါင္းစံုမွာ ဤစာေရးသူမွ မေတြ႔မိဘူး-တဲ့ ေနာ။
**********************
.................................................

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၂၀)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ပါရမီရွင္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္ဘ၀'အေၿခခံမ်ားတြင္ ဤစာေရးသူမွ ေခ်ာင္းေၿမာင္းၾကည့္ၿမင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား"(က)
...........................
'သဗၺညဴေလာင္းလ်ာအဆင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ထိုက္တန္ေသာ အေၿခခံ'ဓမၼအဂၤါရွစ္ပါး'
--------------------------
(၁) လူသားဇာတိ'စင္စစ္ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၂) ေယာက်္ားစင္စစ္ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၃) ထိုလူသား'ေယာက်္ားမ်ိဳး'ဘ၀မွာပင္ အရဟတၱဖိုလ္'နိဗၺာန္=ေလာကုတၱရာ ေရာက္ဆိုက္ႏိုင္ေလာက္ေသာ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶႏွင့္ သာ၀ကပါရမီ'ၿပည့္စံုၿပီးသူ'အဆင့္မွာ မွန္စြာရွိထားၿခင္း၊
(၄) သက္ေတာ္ထင္ရွား သဗၺညဴ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္အား ကိုယ္တိုင္ဖူးေတြ႔ရျခင္း၊
(၅) ကမၼ၀ါဒီရေသ့ (သို႔မဟုတ္) သာသနာေတာ္၀င္ ရဟန္းေကာင္းၿဖစ္ရျခင္း၊
(၆) ၇ူပါ၀စရစ်ာန္,အရူပါ၀စရစ်ာန္ထူးၾကီးမ်ား'အဆင့္တိုင္ေအာင္ သမာဓိဂုဏ္ေက်ဇူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၿမဲခိုင္ထားသူ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၇) ကိုယ့္အသက္ခႏၶာတြင္ မငဲ့ကြက္'မတြယ္တာပဲနဲ႔ သက္ေတာ္ထင္ရွား သဗၺညဴ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ အထံေတာ္၌ အလြန္အၾကဴ းပင္ ပါရမီကုသိုလ္တို႔ကို ျပဳေဆာင္အားထုတ္၀့ံသူ ၿဖစ္ႏိုင္ရၿခင္း၊
(၈) သဗၺညဴ ဘုရားျဖစ္လိုေသာ ကုသိုလ္ဆႏၵဓာတ္မ်ား အားၾကီးထက္သန္လြန္းသူ ျဖစ္ႏိုင္ရၿခင္း၊
*************************************
အထက္ပါအတိုင္း.. အေၿခခံအဂၤါရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုထားၿပီးသူ တကယ္ၿဖစ္ႏိုင္သူအား..သဗၺညဴ ဘုရားဆုၾကီးကို ဆုေတာင္းပန္ဆင္ပါက..ထို ဆုေတာင္းပန္ဆင္တဲ့အတိုင္း..အမွန္မုခ်ပင္ တကယ္ၿပည့္စံုရ၏-တဲ့ေနာ။
******************
-လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ၄-အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း အထက္ကာလတံုးက..သုေမဓာရွင္ရေသ့'ေခၚတဲ့ ေဂါတမဘုရားေလာင္းလ်ာဟာ..အထက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည့္.. အေၿခခံ'ဓမၼအဂၤါရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုထားၿပီးသူ တကယ္ၿဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သက္ရိွထင္ရွား ၿဖစ္ေတာ္မူေသာ ဒီပကၤရာ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႔ အထံေတာ္မ်က္ေမွာက္၀ယ္..သဗၺညဴ ဘုရားဆုၾကီးကို ေတာင့္တပန္ဆင္လိုက္တဲ့အတြက္..
"ေနာင္အခါ တစ္ခုေသာ ဘဒၵကမၻာအတြင္း၀ယ္ ေဂါတမ'ဆိုတဲ့ ဘြဲ႔အမည္ေတာ္ၿမတ္ႏွင့္ သဗၺညဴ ဘုရားရွင္ ၿဖစ္လိမ့္မည္"-လို႔ ..ထိုသူၿမတ္ၾကီး=ဒီပကၤရာ ၿမတ္ဗုဒၶမွ မဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ၿဖင့္ မိန္႔မွတ္ၿမဲခိုင္ေပးလိုက္၏-တဲ့ ခင္ဗ်ာ..။
++++++++++++++++++++++++
 • Aye Yee Htay and Htain Linns like this.
  *****************************
   
  "ပါရမီရွင္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ တကယ့္ဘ၀'အေၿခခံမ်ားတြင္ ဤစာေရးသူမွ ေခ်ာင္းေၿမာင္းၾကည့္ၿမင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား"(ခ)
  .....................
  -အထက္ပါ..post အမွတ္စဥ္(က)တြင္ ေရးၿပထားသည့္အတိုင္း.."ေနာင္အခါ တစ္ခုေသာ ဘဒၵကမၻာအတြင္း၀ယ္ ေဂါတမ'ဆိုတဲ့ ဘြဲ႔အမည္ေတာ္ၿမတ္ႏွင့္ သဗၺညဴ ဘုရားရွင္ ၿဖစ္လိမ့္မည္"-လို႔ ..ထိုသူၿမတ္ၾကီး=ဒီပကၤရာ ၿမတ္ဗုဒၶမွ မဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ၿဖင့္ မိန္႔မွတ္ၿမဲခိုင္ေပးတာ ခံယူရၿပီးတဲ့ေနာက္..သုေမဓာရွင္ရေသ့ၾကီးအား တစ္ခုေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ခ်ည္းကပ္၍..သဗၺညဴ ၿဖစ္ႏိုင္ေစေၾကာင္း..ေကာင္းေသာ မွန္ေသာ အေၿခခံ'အက်င့္လမ္းစဥ္မ်ားတြင္ သမာဓိစိတ္တည္ခိုင္စဥ္ စူးစူးစိုက္စိုက္တို႔ၿဖင့္ ဥာဏ္သက္၀င္ကာ ဆင္ၿခင္ရႈစားလိုက္တဲ့အခါ..ပါရမီတရား+စရိယတရားမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပည့္စံုစြာပင္ 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းအားၾကီးႏွင့္ ထိုးထြင္းသိၿမင္သြားရၿပီးေတာ့..အဲဒီလို ထိုးထြင္းသိၿမင္သြားႏိုင္ရတဲ့ အေၿခအေန အခိုက္အတန္႔'အခ်ိန္မွာပဲ.. ၆-ပါးေသာ အၿခင္းအရာတို႔နဲ႔ေပါ့ေနာ..ေကာင္းကင္ေလာက၀င္ စၾက၀ဠာ=ကမၻာဓာတ္လိႈင္းၾကီးမ်ား တုန္လႈပ္ယမ္းခါၿခင္းေတြ ထင္ရွားၾကမ္းတမ္းစြာပင္ အဟုတ္တကယ္ ၿဖစ္သြားခဲ့ရ၏။
  .................
  -ဤယၡဳေန႔တြင္ ထင္ရွားပြင့္ေနေတာ္မူဆဲ'ၿဖစ္တဲ့ ေဂါတမၿမတ္ဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဴေရႊဥာဏ္ေတာ္ၾကီးဟာ ဆိုရင္ၿဖင့္ စိတ္စြမ္းရည္ အဆင့္(၇)ဆင့္တို႔ႏွင့္ သင့္တင့္ၿပည့္စံုစြာ ညီမ ွ်ၿခင္း ရိွထားႏိုင္တဲ့ အကန္႔သတ္မဲ့ အလင္းၿပည့္ေရႊဥာဏ္စဥ္'အစစ္ၾကီး တကယ္ဟုတ္မွန္ပါတယ္၊

  -ဘုရားေလာင္း သုေမဓာရွင္ရေသ့ၾကီးရဲ႔ စိတ္ဓာတ္ဘ၀သႏၱာန္ထဲက 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္' အလင္းအားၾကီးကေတာ့..ပုထုဇဥ္မ်ိဳး၀င္ အစြမ္းထက္ၿမက္ဆံုး > ပထမအဆင့္ စိတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ေစ့စပ္ၿပည့္စံုစြာ ညီမ ွ်ၿခင္း ရိွထားႏိုင္တဲ့ သဗၺညူေဗာဓိဓာတ္ၿဖင့္ ဆက္စပ္သြယ္တန္းကာ အကန္႔သတ္မဲ့ အလင္းေတာက္ဥာဏ္စဥ္'အႏွစ္တံုးၾကီး တကယ္အမွန္ ၿဖစ္ၿပီးလ်င္ > ထို 'ပါရမီ ပ ၀ိဇယဥာဏ္စဥ္'ရဲ႔ သိၿမင္ႏိုင္မႈ အလင္းပညာ'အင္အားအစြမ္းဟာ ဆိုရင္ ???
  >>> ဤယၡဳေန႔တြင္ ထင္ရွားပြင့္ေနေတာ္မူဆဲ'ၿဖစ္တဲ့ ေဂါတမၿမတ္ဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဴေရႊဥာဏ္ေတာ္ၾကီးရဲ႔ေအာက္ ၅၀ % ထိတိုင္ လိုက္မွီႏိုင္ပါတယ္တဲ့..မွတ္သားပါ။
  ++++++++++++++++++

Saturday, October 3, 2015

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၁၉)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔ရဲ႔ အဆင့္အတန္း'တန္ဘိုးမ်ားကို တြက္ဆေ၀ဘန္ၾကည့္လိုက္ရင္.."
*********************
-ဘုရားေလာင္း မေဟာသဓာရဲ႔ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ,အေနာ္ရထာမင္း+က်န္စစ္သားမင္းတို႔ရဲ႔ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ,ဘုရင့္ေနာင္+အေလာင္းဘုရား+အေလာင္းစည္သူမင္းတို႔ရဲ႔ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ,ရာဇာဓိရာဇ္+ဘုရင္မင္းေခါင္တို႔ရဲ႔ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ,ကာကြယ္ေရး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးၾကီးနဲ႔ ဦးေန၀င္း+ဦးမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ရဲ႔ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ,တို႔တြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔အား..အဆင့္=တန္ဘိုးခ်င္း..ကြာၿခားေနၾကပါေၾကာင္း ထင္ရွားေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါမည္၊
..............
-အခစား အလုပ္သမားတစ္ဦး ဘ၀'ကေနလို႔ သူေ႒းၾကီးအဆင့္သို႔တိုင္ေအာင္ ၿမင့္တက္ၿမဲခိုင္သြားရသူ=ဗုဒၶဘာသာ၀င္..မြန္အမ်ိဳးသားၾကီး ဦးနာေအာက္ရဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔ထက္ ပိုလြန္၍.. ၂-ႏွုိင္ငံသား စစ္ဗိုလ္ထုၾကီးေတြရဲ႔ေရွ့ေမွာက္ သတ္ကြင္းၾကီးရဲ႔အလယ္ေနရာမွာ သူေသ'ကိုယ္ေသ one by one စီးခ်င္းထိုးသတ္ရတဲ့ သူရဲေကာင္းေယာက်္ားတို႔ရဲ႔ one man show-တကယ့္ပြဲၾကီးထဲမွာ..ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္အမ်ိဳးသား သူရဲ႔ေကာင္းၾကီး ဦးသမိန္ဗရမ္းရဲ႔ တရုတ္စစ္သူၾကီး'တစ္ဦးအား..ဓားေမာက္လိုပံုစံ > အသြားထက္ လွံဓားၾကီးနဲ႔ အေသထိုးသတ္ကာ ေခါင္းၿဖတ္ယူသြားတဲ့အခန္း > တိုက္ခိုက္ေရး ကြန္ဖူးအစြမ္းၾကီး=မဟာပေယာဂသမၸတၱိဟာ'ဆိုရင္ၿဖင့္ အ့ံဩထူးဆန္းဘြယ္ရာ တကယ္ပင္ အဟုတ္ပဲ ထက္ၿမက္ၿပင္းထန္ ရဲအားသန္ႏိုင္လြန္းလွ၏။
..................
-ဗမာ့အမ်ိဳးႏြယ္ဘြား ကိုကိုက်န္စစ္သားရဲ႔ မြန္မမ+ဗမာမမ..မိမယ္လွတို႔နဲ႔ ခ်စ္ခ်င္းဖြဲ႔ဟန္ အခ်စ္ဥာဏ္မာယာ ၀ဥၥနာ ပညာ ခ်စ္အလိမၼာတို႔'အားလံုးထက္လဲ..ဘုရားေလာင္း မင္းကုသရဲ႔ > ပပ၀တီ'ဣတၳိယ..အလွဂုဏ္ရည္ ဧကရီသခင္မ'တစ္ဦးသူအတြက္ အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ > ေဖာ္ထုတ္ၿပသေပးခဲ့ဘူးေသာ အခ်စ္နည္း အခ်စ္ဟန္ အခ်စ္ဖန္တီးမႈဥာဏ္ရည္=မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔က..ထူးထူးၿခားၿခားၾကီးပင္ သာလြန္ဆန္းၾကယ္ပါေပ၏။
.......................
-ေရွးေခတ္ကာလ ၿပည့္တန္ဆာမ'တို႔အား ပုရိသမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားႏိုင္ဘို႔ . အဆို အက အေရး အတီး စတဲ့ အႏုပညာတို႔တြင္ အထူးပင္ ေလ့လာ'က်ြမ္းက်င္ထားတတ္၏၊

>> 'အႏုပညာ အႏုပညာ ဆိုတာ..ၿပည့္တန္ဆာမ'တို႔ရဲ႔ အသက္ေမြးမႈ ပညာလား'??
.............................
-အႏုပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားမွာလဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔အား..အဆင့္=တန္ဘိုးခ်င္း..ကြာၿခားေနတတ္ပါေၾကာင္း တြက္ဆေ၀ဘန္ၾကည့္တတ္သူအတြက္..ထင္ရွားေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါ၏၊

-ဤလူသားကမၻာတြင္ ၀ါသနာ စရိုက္ဓာတ္ခံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔ၿဖင့္ လူ႔ဘ၀ရွင္သန္မႈကို အဆင္ေၿပသလို ၿပဳလုပ္ေနၾကကုန္သည္တကား..။

-အၾကင္သူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔အား မိမိရဲ႔ဘ၀သႏၱာန္ထဲမွာ အရည္အခ်င္းေကာင္း စြယ္စံု=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားႏွင့္ တကယ္အဟုတ္ ၿပည့္စံုထားႏိုင္စြမ္းပါက >>> ဒီမိုကေရစီ,ဒီမိုကရက္တစ္ အစရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရးနည္း သီအိုရီ'စံနစ္တို႔က ဘ၀အတြက္ မရိွမၿဖစ္ အလြန္အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊
" အရည္အခ်င္းေကာင္း စြယ္စံု=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားႏွင့္ တကယ္အဟုတ္ ၿပည့္စံုထားႏိုင္စြမ္းသူ=အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ပင္ အရံသင့္'ရိွေနတတ္ပါ၏၊၊"

-ရွင္ဘုရင္တို႔ေခတ္ မဟာဧကရာဇ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံေနတဲ့ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ က်ေရာက္ေနထိုင္ရသည္ၿဖစ္ေစ၊-ကြန္ၿမဴနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတြင္း၀ယ္ က်ေရာက္က်င္လည္ေနရသည္ၿဖစ္ေစ..ဘာေခတ္ ညာေခတ္ ပညာရွင္စံနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ေနၾကတဲ့ တိုင္းၿပည္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ရသည္ ၿဖစ္ပါေစ..
" အရည္အခ်င္းေကာင္း စြယ္စံု=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားႏွင့္ တကယ္အဟုတ္ ၿပည့္စံုထားႏိုင္စြမ္းသူ=အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ပင္ အရံသင့္'ရိွေနတတ္ပါ၏၊၊"
-" အရည္အခ်င္းေကာင္း စြယ္စံု=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားႏွင့္ တကယ္အဟုတ္ ၿပည့္စံုထားႏိုင္စြမ္းသူ=အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔အေနၿဖင့္..ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားကိုလဲ အခ်ိန္အခါသိလို႔ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ၾကသည္သာတည္းတဲ့ ခင္ဗ်ာ.."
.................
'ဒီမိုကေရစီ..မရေသးမို႔လို႔ ၿမန္မာေတြ ဆင္းရဲေနရတာလို႔ဆိုခဲ့ရင္..အဲဒီလို ဆိုတဲ့သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားၿဖစ္ၿဖစ္ ဘယ္သူၿဖစ္ၿဖစ္ > လူလိမ္,လူညာ လူ႔မိစ ၦာေတြ ၿဖစ္ေပ၏-တဲ့ နားလည္အသိရွင္းပါ၊"
**********************************************
"အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာသားစဥ္မ်ားၿဖင့္ ဦးသိန္းစိန္,ေဒၚစုၾကည္ စသည္အိုေဟာင္း အဖိုးလူေခါင္း,အဖြားလူေခါင္းမ်ားက ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ မရိွမၿဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ အလြန္အေရးၾကီးေတြ..မဟုတ္ကဲ့ပဲ အရံတိုင္ေသးေသးရယ္သာ ၿဖစ္ေပ၏ဟူ၍၎၊

ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႔ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ တရားႏွင့္အညီ...
"ကိုယ့္ရဲ႔ဘ၀ ၾကီးပြါးခ်မ္းသာေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ရဲ႔ အရည္အခ်င္း မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားသည္သာ..တန္ဘိုးၾကီးေသာ အဓိက'အားထားရာ အမွန္ ၿဖစ္ေပ၏ဟူ၍၎-အထူးသိေစခ်င္ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါ၏တဲ့ ေနာ..။
************************
စာဖတ္သူတို႔အား >>>
အမွန္အားထားရာ အရည္အခ်င္းေကာင္း စြယ္စံု=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားကို ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းမွာ နည္းလမ္းမွန္စြာ ပြါးမ်ားဆည္းပူးလို႔ ၿမဲခိုင္စြာနဲ႔ အသက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ..
+++++++++++++++++++++++++++++
-လူသားပုဂၢိဳလ္ထူး အခ်ိဳ႔တို႔ရဲ႔ ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းရိွ >အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ တန္ဘိုးၾကီး' အေၿခခံ အစြမ္းအင္အားၾကီး=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားကို ဘယ္လိုပံု,ဘယ္လို နည္းလမ္းတို႔ႏွင့္ အစၿပဳ ေဖာ္ထုတ္ယူကာ' ဖန္ေဆာင္အသံုးခ်ခဲ့ၾကသလဲ- လို႔-ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းၾကီးအတြက္ တန္ဘိုးၾကီး'လွ်ိဳ႔၀ွက္ အေၿဖမွန္မ်ား ထူးၿခားဆန္းၾကယ္ၿခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ရႈေထာင့္စံုမွ ၾကည့္ၿမင္ကာ..စာဖတ္သူတို႔အား လက္ေတြ႔'ပြဲေတြ႔ ကိုယ္တိုင္အသံုးခ်ႏိုင္ေစဘို႔အတြက္ > အားလပ္ခ်ိန္ တစ္ခုတြင္...ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာသစ္'တစ္ေနရာ၀ယ္ ကိုယ္တိုင္ေရးၿပ အေၿဖေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေပးဦးမည္တဲ့ေနာ။
+++++++++++++++++++++++

 • Rose Thiri နားလည္ေအာင္၂ခါ
  ျပန္ဖတ္ ၿပိီး..စဥ္းစားၿပီးမွက္ရပါတယ္
 • Mon Myat Kyaw
 • Mon Myat Kyaw က်ေနာ္ဟာ လံုး၀ girl friend-မထားဘူး+မကစားဘူးေသာ လူပ်ိဳစင္ဘ၀နဲ႔ ၉-ႏွစ္'ဆက္တိုက္..ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ၿမတ္-၉-ပါး..ပါဠိေတာ္ ပုတီးစိပ္က်င့္စဥ္ကို ဘုရားေရာင္ၿခည္ေတာ္ ထြက္ၾကြကြန္႔ၿမဴ းလာရတဲ့'ထိတိုင္..ေလ့က်င့္ေအာင္ၿမင္..သီလသိကၡာ စင္ၾကယ္ထားၿပီးခါမွပင္..အ႒ကထာ အၿခံအရံ+ဋီကာက်မ္းစံု အၿခံအရံမ်ားၿဖင့္ ဘုရားေဟာစဥ္>ပိဋက-၃-ပံု..က်မ္းေပါင္းစံုတို႔၌ ပရိယတၱိ၀ါရင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးအခ်ိဳ႔တို႔ရဲ႔ အကူအညီေထာက္မေပးမႈတို႔ႏွင့္ ေလ့လာဖတ္မွတ္ ႏွံ႔စပ္ခဲ့ပါတယ္..အဲဒီလိုမ်ိဳး..ပရိယတၱိအေၿခခံ+သမာဓိေလ့က်င့္စဥ္အေၿခခံေကာင္းေတြ.. အဆင့္တက္ ၿမဲခိုင္ထားၿပီးကာမွ > သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆ-----နာက်င့္စဥ္တရားတြင္ ၀ိသုဒၶိ ၆-ဆင့္တို႔ႏွင့္ ညီမွ်ၿခင္းရိွထားေသာ မဟာ၀ိပႆ-----နာ(သခၤ ါရုေပကၡာ)ဥာဏ္စဥ္သို႔တိုင္ ေရာက္ဆိုက္ၿမဲခိုင္.. အခုစာေရးေနခ်ိန္ထိေအာင္..က်ေနာ့္ရဲ႔ စိတ္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းမွာ ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္..အဲဒီလို အဆင့္ဆင့္ အေၿခခံေကာင္းထားၿပီးကာမွပဲ>ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ကိုးကြယ္အားထားရာၿဖစ္တဲ့ > တိတိက်က် ေသခ်ာေသာ တရားဓမၼတို႔သည္ မဟာကုသိုလ္ အာစိဏၰကံမ်ားၿဖင့္ ၿခံရံေထာက္ကူထားအပ္သည့္ ဆႏၵ ဥာဏ္ သတၱိ သတိ ၀ီရိယတို႔ရဲ႔ စုေပါင္းစြမ္းရည္=မဟာပေယာဂသမၸတၱိသည္သာလ်င္..ၿဖစ္ေတာ့၏-လို႔ ဆံုးၿဖတ္စိတ္ဥာဏ္ ၿပတ္သားစြာနဲ႔ က်ေနာ္ခံယူလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္..
  Like · Reply · 1 · 57 mins · Edited

Friday, October 2, 2015

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၁၈)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ရင္ နကၡတ္နိမိတ္မ်ားကိုလည္း လက္ခံယံုေပးႏိုင္ရမည္"
*************************************
"လူသားပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားရဲ႔ မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာၿခင္း"
.....................
-ဗုဒၶဘာသာတို႔ရဲ႔ ဇာတကက်မ္းစာတြင္..သူဆင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႔ ၾကြက္ေသတစ္ေကာင္ကို အရင္းအႏွီးၿပဳလုက္ကာ ၄-လအတြင္းမွာပင္ သူေ႒းၿဖစ္သြားႏိုင္ပံုကို ဤစာေရးသူမွ အထူးဂရုတစိုက္နဲ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ပါ၏၊
.................
-ဘုရားေလာင္း သူေ႒းၾကီးမွ ၾကြက္ေသတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ၿမင္ရတဲ့အခိုက္..ေကာင္းကင္ထက္က နကၡတ္ေတြနဲ႔ နိမိတ္ဓာတ္ဆင္ကာ တြက္ဆၾကည့္လိုက္ေလရာ..ဤၾကြက္ေသ ၁-ခုၿဖင့္ပင္ အသက္ေမြးမႈၿပဳရန္ စြမ္းႏိုင္၏-လို႔ အေတာ္အတန္..အသံက်ယ္ထြက္ေစလ်က္ ဆံုးၿဖတ္ေၿပာဆိုေပးလိုက္၏၊
-အဲဒီလို ဆံုးၿဖတ္ေၿပာဆိုလိုက္တဲ့ တန္ဘိုးၾကီး=စကားသံမ်ားကို အနီးအနားရိွ သူဆင္းရဲသားေယာက်္ားတစ္ဦးမွ ၾကားသိသြားတဲ့အတြက္..
"'ဒီ သူေ႒းၾကီးအေနနဲ႔ တကယ္ေသခ်ာစြာ မသိပါပဲနဲ႔ ေၿပာဆိုလိုက္တာ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး၊
-နကၡတ္နိမိတ္တို႔၌ တကယ္ေသခ်ာစြာ ကိုယ္တိုင္ အသိပိုင္ၿပီးမွ ေၿပာဆိုလိုက္တာ ၿဖစ္ရမယ္"-လို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္သြားၿပီးေနာက္ အဲဒီၾကြက္ေသေကာင္ တစ္ခုကို ေကာက္ယူကာ ေၾကာင္စာအၿဖစ္နဲ႔ ေစ်းထဲ၀င္လို႔ ေရာင္းေလရာ..တစ္'အသၿပာကို ရလိုက္၏၊-အဲဒီ တစ္'အသၿပာကေန'စတင္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လ်က္ ပိုက္ဆံရွာေဖြ အတင္းၾကိဳးစားလိုက္တာ..အသၿပာ ၂-သိန္း'ပိုင္ရွင္ သူေ႒းတစ္ဦးအဆင့္ကို ၿမဲၿမဲခိုင္ခိုင္ အဟုတ္ေရာက္သြားေတာ့သတည္းတဲ့ ခင္ဗ်ာ။
........................
-အဲဒီ'အထက္စာပိုဒ္ထဲက စူဠေသ႒ိဇတ္တြင္ သူဆင္းရဲသားေယာက်္ားတစ္ဦးရဲ႔ တစ္'အသၿပာကေန'စတင္ၿပီးေတာ့ သူေ႒းၾကီး ၿဖစ္သြားတဲ့ထိတိုင္..တိုးတက္ၾကီးပြါးခဲ့ပံု အဆင့္ဆင့္တို႔၌ ထို သူဆင္းရဲသားေယာက်္ားတစ္ဦး၏ လူ႔ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းရိွ တန္ဘိုးၾကီး' အေၿခခံ အစြမ္းအင္အားေတြ ေၿပာင္းလဲတက္ၿမင့္သြားပံု လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္'အဆင့္ဆင့္တို႔အား..ဤစာေရးသူမွ ကြက္ကြက္ကြင္းနဲ႔ အလြန္ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ခဲ့၏၊
***********************************************
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသား၏ လူ႔ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းရိွ >အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ တန္ဘိုးၾကီး' အေၿခခံ အစြမ္းအင္အားၾကီး=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ား ဆန္းၾကယ္စြာၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲထက္သန္ အစြမ္းသတၱိတိုးတက္မႈၾကီး ၿပင္းထန္သြားခဲ့ပံု လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္'အဆင့္ဆင့္တို႔ကို၎၊-စူဠပန္ေလာင္းလ်ာ=သူဆင္းရဲသားေယာက်္ားတစ္ဦး၏ လူ႔ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းရိွ တန္ဘိုးၾကီး' အေၿခခံ အစြမ္းအင္အားေတြ ေၿပာင္းလဲတက္ၿမင့္သြားပံု လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္'အဆင့္ဆင့္တို႔ကို၎..ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာသစ္'တစ္ေနရာ၀ယ္ ေရးၿပေၿဖဆို ေပးထားပါမည္ေနာ။
+++++++++++++++++++++++

`ဤေနရာ ဤစာမ်က္ႏွာ၀ယ္ ဤစာေရးသူမွ အမွာထားခဲ့ခ်င္တာ တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့'
(က)-..ဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဴ ေဟာစဥ္ >>> ဇနကဇတ္ေတာ္ၾကီးကို ခိုင္မာစြာ အေထာက္အထားၿပဳ၍ 'နတ္'ရိွတယ္='တန္ခိုးရွင္' ရိွတယ္-ဆိုတာကို လက္ခံယံုေပးႏိုင္ရမည္။
........................
(ခ)-..ဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဴ ေဟာစဥ္ >>> စူဠေသ႒ိဇတ္ေတာ္ၾကီးကို ခိုင္မာစြာ အေထာက္အထားၿပဳ၍ 'နကၡတ္နိမိတ္'ရိွတယ္,လူသားထဲတြင္ နကၡတ္နိမိတ္ပညာရွင္ ' တကယ္ရိွတယ္-ဆိုတာကို လက္ခံယံုေပးႏိုင္ရမည္။
........................
+++++++++++++++++++++++++++++++

"လူသားပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားရဲ႔ မဟာပေယာဂသမၸတၱိတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာၿခင္း"(ခ)
.........................
-၀ရမ္းေၿပးၾကီး'ဘ၀ကေနလို႔ ဘုရင္ၾကီးအဆင့္သို႔ ေရာက္ဆိုက္ၿမဲခိုင္သြားရေအာင္ က်န္စစ္သား'ဆိုသူတစ္ဦးရဲ႔ ၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသမွ် စြန္႔စားခန္းမ်ားကို၎၊-သာမန္ စစ္မႈထမ္းဘ၀မွ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ'အဆင့္သို႔ ေရာက္ဆိုက္ၿမဲခိုင္သြားရေအာင္ ေမာင္ရစ္'ဆိုသူ အညတရစစ္သား'တစ္ဦးရဲ႔ အခ်ိန္အခါသိကာ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံႏွင့္ အသက္စြန္႔'ပြဲၾကမ္းခဲ့ရပံု အၿဖစ္မွန္မ်ားကို၎၊-စာတို ငညိဳ'ဘ၀ကေနလို႔ အမတ္ၾကီးရာထူးရွင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္..တိုးတက္ၾကိးပြါးသြားသူ..ၿမန္မာၿပည္သားထဲက ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ဦးရဲ႔ ဘ၀အ၀င္ခန္းရိွ ဆန္းၾကယ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို၎..ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ မဟာပေယာဂသမၸတၱိၾကီးနဲ႔ ၾကီးပြါးခ်မ္းသာခဲ့ၿပီး'သူတို႔ရဲ႔ ၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးသမွ်..ေအာင္ၿမင္ေရး'လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို၎..ဤစာေရးသူမွ
ေလးေလးစားစားၿဖင့္ ဂရုတစိုက္ ေလ့လာခဲ့ပါ၏။
......................

-လူသားပုဂၢိဳလ္ထူး အခ်ိဳ႔တို႔ရဲ႔ ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းရိွ >အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ တန္ဘိုးၾကီး' အေၿခခံ အစြမ္းအင္အားၾကီး=မဟာပေယာဂသမၸတၱိမ်ားကို ဘယ္လိုပံု,ဘယ္လို နည္းလမ္းတို႔ႏွင့္ အစၿပဳ ေဖာ္ထုတ္ယူခဲ့သလဲ- လို႔-ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းၾကီးအတြက္ တန္ဘိုးၾကီး'လွ်ိဳ႔၀ွက္ အေၿဖမွန္မ်ား ထူးၿခားဆန္းၾကယ္ၿခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ရႈေထာင့္စံုမွ ၾကည့္ၿမင္ကာ..စာဖတ္သူတို႔အား လက္ေတြ႔'ပြဲေတြ႔ ကိုယ္တိုင္အသံုးခ်ႏိုင္ေစဘို႔အတြက္ > အားလပ္ခ်ိန္ တစ္ခုတြင္...ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာသစ္'တစ္ေနရာ၀ယ္ ကိုယ္တိုင္ေရးၿပ အေၿဖေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေပးဦးမည္တဲ့ေနာ။
+++++++++++++++++++++++

Tuesday, September 29, 2015

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၁၇)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
သာမန္'အညတရ ေယာက်္ားည့ံတို႔'အား.. လိုက္တုယွဥ္ဘက္ဘို႔ရန္ မမွီႏိုင္,မစြမ္းႏိုင္ေသာ
"အၿမင့္ထက္ အထြတ္အထိပ္တန္း၀င္ > ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ မဟာပေယာဂသမၸတၱိ"(၁)
............................
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသားေလး..လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ သေဘၤာၾကီးသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲတြင္ လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား ရိုက္ခတ္ ေသာေၾကာင့္ အက္ကြဲ ေရ၀င္ျပီး တျဖည္းျဖည္း နစ္ေလရာ အျခားေသာကုန္သည္မ်ား ခုနစ္ရာတို႔သည္ ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လကို တစ္စုံတစ္ခုမၽွမျပဳပဲ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းလ်က္ပင္ ေၾကာက္အားလန္႔အားျဖင့္ ေရထဲသို႔ ခုန္ခ်ၾကေသာေၾကာင့္ ငါး၊ လိပ္၊ ငမန္းတို႔၏ အစာျဖစ္ေလကုန္သည္။
-သတိနဲ႔ဆင္ၿခင္ဥာဏ္ရိွသူ-ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသားသည္ကား စိတ္ဓာတ္အစဥ္ ေအးေအးၿငိမ္ၿငိမ္ထားကာ အားအင္ျပည့္ေစမည့္ ေထာပတ္ အဆီအႏွစ္မ်ားကို စား၏။ အက်ႌပုဆိုးမ်ားကိုလည္း ေရလံုေစရန္ ေထာပတ္မ်ားျဖင့္ လူးလိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ မိဘ ဆရာသမား,ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို ရည္စူး၍ ကန္ေတာ့တိုင္တည္ျပီး သီလေဆာက္တည္လိုက္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျပီးမွ-
ရြက္တိုင္ထိပ္ဖ်ားသို႔တက္သြားကာ ငါးမန္း ငါးတန္မ်ား လြတ္ရာဖက္သို႔ ရွိသမွ်အားယူလ်က္ ခုန္ခ်လိုက္၏။
-ေယာက္်ားေကာင္းတို႔၏ လုံ႔လဝိရိယကို မေလၽွာ့ခ်ပဲနဲ႔ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲ၌ ကူးခပ္ေနလိုက္၏။
ဇြဲ လုံ႔လ ၀ီရိယ ႀကီးစြာျဖင့္ ေန႔ေရာညပါ မေနမနား ကူးခတ္ရာ ေရေမ်ာပါလာေသာ အစားအစာေတြ႔လွ်င္ပင္ ေန႔လြဲညစာျဖစ္ေနက သီလအပ်က္မခံဘဲ စိတ္တင္းကာ မစားဘဲေနေလသည္။
-ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသားသည္ ေယာက်္ားတို႔ဇြဲ ေသကာမွေလွ်ာ့မည္-ဟု ဇြဲလံု႔လ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ကူးခတ္ေနခဲ့စဥ္..ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ သမုဒၵရာပင္လယ္ျပင္တြင္ ဒုကၡႀကံဳေနေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ကူညီေစာင္မေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူ=မဏိေမခလာနတ္သမီး..ေပၚေရာက္လာရ၏၊
-မဏိေမခလာ နတ္သမီးသည္ မနီးမေဝးေသာ ေကာင္းကင္ထက္က ကိုယ္ထင္ျပကာ ရပ္တည္ေနလ်က္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လုံ႔လျဖင့္ ကူးခပ္ေနသေလာ၊ မူး႐ူးေသာစိတ္ျဖင့္ ကူးခပ္ေနသေလာဟု စုံစမ္းရန္ ‘တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ "မေရာက္နိုင္ရာေသာ ဤမဟာသမုဒၵရာ၌ အပင္အပန္းကူးသျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးထူးကို ရ၍ ကိုယ့္ဆႏၵျပည့္မည္လို႔ ထင္ျမင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းကို ျပဳဘိသေလာ"ဟု ေမး၏။
-ထိုအခါ..'ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသား'မွ..‘နတ္သမီး ေကာင္းစြာအားထုတ္အပ္ေသာ
ေယာက္်ားေကာင္းတို႔၏ ဇြဲလုံ႔လသည္ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္ဘူးသည္မရွိ။ ဤသမုဒၵရာကမ္းကို မျမင္ကာမၽွႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေယာက္်ားတို႔၏ ဇြဲလုံ႔လကို ေလၽွာ့ထိုက္အံ့နည္း။ ကမ္းကိုျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ေကာင္းၿမတ္ေသာ အက်ိဳးသုခကို ျမင္သျဖင့္ ငါလုံ႔လျပဳသည္’ ဟု ဆိုသည္။
ထိုအခါ နတ္သမီးသည္ ဘုရားေလာင္း၏ အေၿဖစကားကို ၾကားသိရသာေၾကာင့္ ျပန္၍ စာနာတတ္ေလေသာ္ ဘုရားေလာင္းသည္ လုံ႔လျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားမွန္လ်က္ႏွင့္ အသက္မရွိေသာ ကၽြန္းထင္းကဲ့သို႔ လုံ႔လမျပဳပဲ ေနသည္ဟု အမ်ားတကာတို႔ အျပစ္မတင္နိုင္ေစရန္ ဇြဲလုံ႔လကို ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပသည့္အျပင္ လုံ႔လရဲ႔ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို လက္ငင္းခံစားရေၾကာင္း ျပလို၍..
‘ဤသမုဒၵရာ၌ ငါႏွင့္အတူ သေဘၤာပ်က္က်ေသာ ခုနစ္ရာေသာ သေဘၤာခရီးသြားတို႔သည္ ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လခ်ိဳ႕တဲ့ေလျခင္းေၾကာင့္ ငါး၊ လိပ္တို႔၏ အစာသာ ျဖစ္ၾကေလကုန္ၿပီ။ ငါမူကား ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လကို မေလၽွာ့ျခင္းေၾကာင့္ ငါး၊ လိပ္တို႔၏ ေဘးမွလြတ္သည့္ျပင္ လူသာမန္တို႔ ျမင္ရခဲေသာ သင္နတ္သမီးကို ငါျမင္ရ၏။ သင္သနား၍ ငါ့ကို ကယ္ေဆာင္ပါလၽွင္ ငါ၌ အသက္ရွင္ရၿခင္း'အက်ိဳးရွိလတၱံ့။ သင္'မဆယ္တင္၍ ဤသမုဒၵရာေရထုထဲတြင္ပင္ ငါေသဆုံးရေသာ္လည္း လုံ႔လျပဳက်ိဳး ငါ၌ရွိေလၿပီ’ ဟူ၍ နတ္သမီး မဆိုသာေအာင္ ျပန္လွန္ေခ်ပေလသည္။
ထိုစကားကို ၾကားရလၽွင္ နတ္သမီးသည္ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍ ဇနကမင္းသားအား သမုဒၵရာေရထုထဲမွ ဆယ္တင္ေပြ႔ပိုက္ခ်ီကာ ထိုသူ=ဘုရားေလာင္းေတာ္ ဇနကမင္းသားရဲ႔ အလိုရွိေနရာ မိထၲိလာျပည္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္'အတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ သိပ္ထားေပးလိုက္၏။
(-ဖတ္ရႈနားလည္လြယ္ေအာင္ ဤစာေရးသူမွ အနည္းငယ္ ၿပဳၿပင္ေရးလိုက္၏၊)
******************************
"ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဴ- ေရႊဥာဏ္စဥ္ႏွင့္ ၅၀%ထိတိုင္..တုဘက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုထုဇဥ္ လူသားေယာက်္ားတို႔ရဲ႔ မဟာဥာဏ္စဥ္=ပေယာဂသမၸတၱိၾကီးကို ေဖာ္ထုတ္နည္းပညာ"(၁)
- ဇနက ဇတ္ေတာ္ထဲက..အထက္ပါ စာပိုဒ္ထဲမွာ..-ေဂါတမဘုရားေလာင္း=ဇနကမင္းသားရဲ႔ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲ၀ယ္ ေန႔ေန႔ညည>ခုနစ္ရက္ဆက္တိုက္ၾကီး..ေရကူးခပ္ႏိုင္တဲ့ မဟာ၀ီရိယ ပေယာဂသမၸတၱိၾကီးမ်ား..တကယ္ေပၚထြက္လာရၿခင္းအတြက္..ဟုတ္မွန္ေသာ အလြန္လွ်ိဳ႔၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၿခခံအေၾကာင္းပစၥည္းမ်ားက ဘာေတြလဲလို႔..အခ်ိန္တစ္ခုယူၿပီးေတာ့..သမာဓိေလ့က်င့္စဥ္နဲ႔တြဲဖက္လ်က္ စူးစမ္းရွာေဖြၾကည့္ခဲ့ရာ..ထိုသို႔ အလြန္လ်င္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၿခခံအေၾကာင္းပစၥည္းမ်ားကို ဤစာေရးသူအား ဒဲ့ထိၿပည့္စံုစြာပင္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ၿမင္ ၀မ္းေၿမာက္ခဲ့ရ၏။
>>>=ပရိယတၱိစာတတ္'ဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔အား ၿဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့..-ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ မဟာပေယာဂသမၸတၱိနဲ႔ အလြန္လွ်ိဳ႔၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၿခခံအေၾကာင္းပစၥည္းမ်ားကို ႏိႈက္ခ်ြတ္ၿမင္ေအာင္ ၾကည့္စြမ္းႏိုင္တဲ့ အလင္းဥာဏ္မ်ိဳးသည္ "ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔ သဗၺညဴ- ေရႊဥာဏ္စဥ္ႏွင့္ ၅၀%ထိတိုင္..တုဘက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုထုဇဥ္ လူသားေယာက်္ားတို႔ရဲ႔ မဟာဥာဏ္စဥ္'ၿဖစ္၏-လို႔ မွတ္သားခဲ့ပါေနာ..။
***********************************************
-အဲဒီအထက္က > အသံုးခ်'မဟာဥာဏ္စဥ္'နဲ႔ပဲ >>>
/////////////////////////////////.............
သာမန္'အညတရ ေယာက်္ားည့ံတို႔'အား.. လိုက္တုယွဥ္ဘက္ဘို႔ရန္ မမွီႏိုင္,မစြမ္းႏိုင္ေသာ
"အၿမင့္ထက္ အထြတ္အထိပ္တန္း၀င္ > မဟာပေယာဂသမၸတၱိ"(သို႔တည္းမဟုတ္) လူသားရဲ႔ အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ ေခ်မႈန္းေရး ပြဲသိမ္းခန္း၀င္ > ဖန္တီးတတ္,ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ထူးမ်ား..ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းမွ..အားလံုးကုန္ ေပၚထြက္လာရေအာင္လို႔ > ဤစာေရးသူမွ အေၾကာင္း'အရင္းခံ..အေၿခအေနသစ္'အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို..မိမိကိုယ္တိုင္'ဖန္တီးခဲ့ပံု မွတ္တမ္းမ်ား"
........................
( ေခတၱအားလပ္ခ်ိန္မ်ား၀ယ္ ၿပန္လာလို႔ ေရးေပးထားပါမယ္)
+++++++++++++++++++

"မဟာပေယာဂသမၸတၱိ'ၿဖင့္ လူသားဘ၀ခ်မ္းသာ'အေပါင္းအား ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿခင္း"(၁၆)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ႏွစ္ေပါင္း='ငါးေထာင္ႏွစ္ဆိုရင္ ကႆ----ပဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ႏွစ္ေပါင္းတို႔က..ဘယ္ေလာက္ၿဖစ္ႏိုင္မလဲ"
..................
-သဗၺညဴ-၅-ဆူ..ပြင့္ေပၚထြန္းပ'ေပးရမည့္ ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္း တတိယေၿမာက္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကႆ----ပၿမတ္ဗုဒၶအား ခႏၶပရိနိဗၺာန္..ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..ေနာင္လာ သာ၀ကတန္းစဥ္ အဆက္ဆက္တို႔အတြက္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာေရာက္ေၾကာင္း သာသနာေတာ္ၿမတ္ကို ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ အဓိ႒ာန္ထူးၿပဳလို႔-ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သလဲ..
.................
-(၁)-ကႆ----ပဗုဒၶ..သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွေနစဥ္..ေဇာတိပါလေခၚတဲ့ ပုဏၰားလုလင္တစ္ဦးအား..ဤသူ=ေဇာတိပါလ ပုဏၰားလုလင္သည္..ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္းမွာပင္..'ေဂါတမဗုဒၶ'ဆိုတဲ့ ဘြဲ႔အမည္ေတာ္ႏွင့္သဗၺညဴဘုရားရွင္ ၿဖစ္ရလတၱံ႔လို႔..နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္'ထားခဲ့၏၊
-ထိုသူ==ေဇာတိပါလ ပုဏၰားလုလင္သည္..ကႆ----ပဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္၀ယ္ ရဟန္းၿပဳ၍ ပရိယတၱိ+ပဋိပတၱိ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘ၀သစ္ကူးေၿပာင္းတဲ့အခါ ၿဗဟာ့ဘံုသို႔ ကူးေရာက္သြားတဲ့အေၾကာင္း ဤစာေရးသူမွ ေတြ႔ၿမင္ခဲ့ရ၏။(-ၿဗဟၼာ၏သက္တမ္းသည္..ဤယၡဳ လူတို႔ရဲ႔ႏွစ္အေရအတြက္အားၿဖင့္ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ အသေခ်ၤတိုင္ေအာင္ ရွည္လ်ားၾကာေညာင္းလွေပ၏။)
-(၂)-ဇာတကက်မ္း-သီလာနိသံသဇတ္တြင္..ကႆ----ပၿမတ္ဗုဒၶအား ခႏၶပရိနိဗၺာန္..ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..အဓိ႒ာန္ထူးၿပဳလို႔-ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ၿမတ္ ေခတ္ေကာင္းေနစဥ္..ေသာတာပန္ဥပါသကာတစ္ဦး ဒုကၡၾကီးၾကံေတြ႔ေနရတဲ့အေၿခအေန၀ယ္..ေဂါတမဘုရားေလာင္းမွ သမုဒၵရာေစာင့္နတ္အၿဖစ္နဲ႔ ကူညီကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ရ၏။(-သမုဒၵရာေစာင့္နတ္ရဲ႔သက္တမ္းသည္..ဤယၡဳ လူတို႔ရဲ႔ႏွစ္အေရအတြက္အားၿဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း-၉ သန္းခန္႔-ရွည္လ်ားလွပါ၏။)
-(၃)-ဇာတကက်မ္း-မဟာကဏွဇတ္တြင္..ကႆ----ပၿမတ္ဗုဒၶအား ခႏၶပရိနိဗၺာန္..ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..အဓိ႒ာန္ထူးၿပဳလို႔-ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ၿမတ္ရဲ႔ေနာက္ပိုင္းကာလ..လူရွင္ရဟန္းတို႔-အက်င့္သိကၡာတရား ဆိုးည့ံညစ္ႏြမ္းနၾကစဥ္..ေဂါတမဘုရားေလာင္းမွ နတ္ဘုရင္=သိၾကားမင္းၾကီးအၿဖစ္နဲ႔ သာသနာေတာ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ သာသနာၿပဳခဲ့ပါေၾကာင္း..ဖတ္ရႈမွတ္သားခဲ့ရ၏။(-နတ္ဘုရင္=သိၾကားမင္းၾကီးရဲ႔သက္တမ္းသည္..ဤယၡဳ လူတို႔ရဲ႔ႏွစ္အေရအတြက္အားၿဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း-၃ ကုေဋနဲ႔ ၆ သန္းခန္႔-ရွည္လ်ားလြန္းလွ၏။)
****************************************
"ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ႏွစ္ေပါင္း='ငါးေထာင္ႏွစ္ဆိုရင္ ကႆ----ပဗုဒၶရဲ႔သာသနာေတာ္ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ၿဖစ္ႏိုင္မလဲ"
????????????????????????
..................

ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္း တတိယေၿမာက္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကႆ----ပၿမတ္ဗုဒၶအား ခႏၶပရိနိဗၺာန္..ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..ေနာင္လာ သာ၀ကတန္းစဥ္ အဆက္ဆက္တို႔အတြက္ အဓိ႒ာန္ထူးၿပဳလို႔-ခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့..မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာေရာက္ေၾကာင္း သာသနာေတာ္ေခတ္ၾကီးထဲမွာ..ေဂါတမဘုရားေလာင္းအား..လူသားအၿဖစ္နဲ႔ အစြမ္းၿပသာသနာၿပဳခဲ့တဲ့အေၾကာင္း..ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဴေဟာစဥ္ေတြထဲ၀ယ္..ဤစာေရးသူအား မေတြ႔ၿမင္ဘူးခဲ့ေပ။
 ++++++++++++++++++++++
သဗၺညဴ-၅-ဆူ..ပြင့္ေပၚထြန္းပ'ေပးရမည့္ ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္း > ကကုသန္ဗုဒၶ+ေကာဏာဂံုဗုဒၶ+ကႆ----ပဗုဒၶတို႔ရဲ႔ သာသနာေတာ္ေခတ္အတြင္း..ဤယေန႔အခါမွာကဲ့သို႔ ဆန္းၾကယ္ေသာ သိပၸံအတတ္ႏွင့္လူသားကမၻာ၏ေနရာအႏွံ႔တြင္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ား..အလြန္က်ယ္ၿပန္႔စြာ ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း >>> ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးရဲ႔စတုတၳေၿမာက္>ေဂါတမဗုဒၶရဲ႔သဗၺညဴေဟာစဥ္ေတြထဲ၀ယ္..ဤစာေရးသူအား မေတြ႔မိ,မၿမင္မိဘူးခဲ့ပါ။
++++++++++++++++++++
 • Rose Thiri likes this.
  ++++++++++++++++++++

  "ဤယၡဳဘဒၵကမၻာၾကီးအတြင္း စတုတၳေၿမာက္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေဂါတမၿမတ္ဗုဒၶအား ခႏၶပရိနိဗၺာန္..ၿပဳစံၿပီးတဲ့ေနာက္၀ယ္..ေနာင္လာ သာ၀ကတန္းစဥ္ အဆက္ဆက္တို႔အတြက္ အဓိ႒ာန္ထူးၿပဳလို႔-ခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့..မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာေရာက္ေၾကာင္း သာသနာေတာ္ေခတ္ၾကီး၀ယ္..ပဥၥမေၿမာက္ 'အရိေမတၱယ ် ဘုရားေလာင္း'အား..လူသားအၿဖစ္နဲ႔ အစြမ္းၿပခဲ့တာ ရိွဘူးသလား",,,

  "ဤယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၅-မွသည္..သာသနာေတာ္ႏွစ္-၅ ေထာင္တိုင္ေအာင္ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြထဲမွာ ပဥၥမေၿမာက္ 'အရိေမတၱယ ် ဘုရားေလာင္း'အား..လူသားအၿဖစ္နဲ႔ အစြမ္းၿပဦးမည္ ရိွလိမ့္မလား"
  ++++++++++++++++++++++++++++

  သာမန္'အညတရ ေယာက်္ားည့ံတို႔'အား.. လိုက္တုယွဥ္ဘက္ဘို႔ရန္ မမွီႏိုင္,မစြမ္းႏိုင္ေသာ
  "အၿမင့္ထက္ အထြတ္အထိပ္တန္း၀င္ > မဟာပေယာဂသမၸတၱိ"(သို႔တည္းမဟုတ္) လူသားရဲ႔ အဆင့္ကုန္ အစြမ္းကုန္ သတၱိကုန္ ႒ာန္ကုန္,မာန္ကုန္ၿဖစ္သည့္ ေခ်မႈန္းေရး ပြဲသိမ္းခန္း၀င္ > ဖန္တီးတတ္,ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ထူးမ်ား..ကိုယ့္ဘ၀သႏၱာန္အတြင္းမွ..အားလံုးကုန္ ေပၚထြက္လာရေအာင္လို႔ > ဤစာေရးသူမွ အေၾကာင္း'အရင္းခံ..အေၿခအေနသစ္'အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို..မိမိကိုယ္တိုင္'ဖန္တီးခဲ့ပံု မွတ္တမ္းမ်ား"
  .................................
  (-သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ-ေဂါတမဘုရားေလာင္းရဲ႔ ဖန္တီးတတ္မႈဥာဏ္အရည္အခ်င္း=မဟာပေယာဂသမၸတၱိႏွင့္ဤစာေရးသူရဲ႔ ဖန္တီးတတ္,ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ထူးမ်ား'ဆိုင္ရာ ေအာင္ပြဲ၀င္တို႔၏'အေၿခခံတို႔နဲ႔ အခ်ိန္တစ္ခုယူကာ ေခတၱအားလပ္ခ်ိန္မ်ား၀ယ္ ဒီေနရာဆီ..႒ာနီၿပန္ကာ > ဒီယေန႔ F B ရဲ႔ အလင္းၿပည့္ စာမ်က္ႏွာမွာပဲ ခ်ေရးေပးထားမယ္ေပါ့ေနာ။)
  ******************